Gevaar van opsommingslijsten klachten

Elk mens verschilt en elk hersenletsel verschilt.

De ene mens met schade in een hersengebied/ hersenhelft, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate. De locatie van het hersenletsel bepaalt welke verschillende veranderingen en klachten er zijn.

 

Emotionele veranderingen door lichamelijke oorzaken kunnen soms pijnlijk verwoord aanvoelen worden en 'van binnen uit' door de getroffene ook anders beleefd worden.

 

De 'professionals' observeren en verwoorden dit in 'hun taal'. Als ware het twee culturen met een verschillende taal en andere beleving. Sommige opsommingen doen soms geen recht aan de werkelijke situatie of strijd waarin een mens kan verkeren na hersenletsel. We zitten in een fase in de wereld van hersenkennis, dat de hersenletselgetroffene meer en meer aan het woord komt, 'hoe' het dan wèrkelijk is...  Daarom hebben wij een gemengd team met professionals, ervaringsdeskundigen  en mantelzorgers.

 

Het grootste nadeel van zulke klachtenlijsten kunnen zijn dat er een welles/nietes strijd kan komen tussen omgeving en de mens met hersenletsel over het wel of niet aanwezig zijn van een klacht.

 

Met name 'verminderd zelfinzicht' kan dan tot een subjectief, ongelijk en pijnlijk strijdonderwerp leiden. Dat moeilijk valt te ontkrachten door de persoon met hersenletsel. Daarom pleiten wij voor een gedegen neuropsychologisch onderzoek.