Over ons...

 • Wij zijn een klein team (22 vrijwilligers) met medische en paramedische professionals met expertise in de neurologie, neuropsychologie of hersenletsel èn meerdere mantelzorgers èn meerdere hersenletselgetroffenen. Allen enorm betrokken bij de mens met hersenletsel. Lees meer..
 • Wij werken vrijwillig, zonder salaris voor deze site. Hersenletsel-uitleg wordt gemaakt zonder budget, onkosten worden voor een deel gedekt door reclame-inkomsten. Als wij om donaties vragen, is dat voor wetenschappelijk onderzoek of soms om een functionaliteit te laten bestaan als de voorleesfunctie en hostingkosten.
 • Ons doel is dat kennis over hersenletsel in gewoon Nederlands beschikbaar is. Lees over al onze doelstellingen...
 • Wij zijn in 2013 met de websites begonnen.
 • Wij zijn sinds 2015 een ANBI stichting. Lees meer...
 • Wij zijn sinds 2016 ook een patiëntenbelangen organisatie voor mensen met overprikkeling bij hersenletsel: Project Overprikkeling.
  Aangesloten bij de Dutch Brain Council. Voor deze doelgroep bestaat een specifieke website: www.overprikkeling.com
 • Wij zijn op meerdere social media sites :Twitter: @NAH_uitlegFacebook, Pinterest, Linkedin , You tube en Instagram: hersenletsel_uitleg.

 • Wij hebben in 2017 voor het eerst de internationale dag van Overprikkeling bij hersenletsel en hersenaandoeningen gelanceerd. Vanaf 2017 is dat elk jaar 23 juni.
 • Wij hebben het probleem van verstoorde prikkelverwerking ten gevolge van hersenletsel, wereldwijd voor het eerst in beeld gebracht. Het eerste onderzoek dat we konden publiceren samen met een wetenschappelijk onderzoeksbureau, is te lezen op https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling
  en https://www.hersenletsel-uitleg.nl/onderzoek-overprikkeling
  We hebben de problematiek vertaald in 17 talen.
 • We zijn in 56 landen actief. Geheel onbetaald, nul budget ter besteding en volledig vanuit het hart.
 • Wij zijn, nee waren, samenwerkingspartner voor een woon-zorginitiatief voor mensen met overprikkeling bij hersenletsel; het eerste ter wereld. Helaas is dat project gestopt - heel verdrietig- als we kansen zien zullen we die opnieuw aangrijpen, wellicht samen met u?
 • Wij hebben een project stille logeerplekken opgericht voor mensen met overprikkeling.
 • Wij initiëren wetenschappelijke onderzoeken /onderzoekslijnen en doen zelf onderzoek. (geen dierproeven!)
 • Wij hebben lotgenotencontact- en steungroepen opgericht voor: Mensen met overprikkeling, Partners, Familie, Vrienden, Ouders van- Kinderen (tieners) van-
 • Wil je meehelpen? We zoeken nog een neuroloog, basisarts of algemeen arts en eventueel nog een neuropsycholoog. Flexibel, vanaf huis 1 à 2 uur in de week of minder. Kijk op de vacaturepagina!
 • Lees het interview met de oprichtster van Hersenletsel-uitleg en Project Overprikkeling in het HersenMagazine van de Hersenstichting , pagina 12 en 13, met als titel "Overprikkeling legt het leven lam".

Poster uit 2018: