De ZOEKFUNCTIE zie je op je mobiel als je het MENU aanklikt = 3 streepjes ( Icoontje) Bovenin het menu.

Over ons...

 • Wij zijn een klein team (22 vrijwilligers) met medische en paramedische professionals met neurologie of hersenletsel als expertise èn meerdere mantelzorgers èn meerdere hersenletselgetroffenen. Allen enorm betrokken bij de mens met hersenletsel. Lees meer..
 • Wij werken vrijwillig, zonder salaris voor deze site. Hersenletsel-uitleg wordt gemaakt zonder budget, onkosten worden voor een deel gedekt door reclame-inkomsten. Als wij om donaties vragen, is dat voor wetenschappelijk onderzoek of soms om een functionaliteit te laten bestaan als de voorleesfunctie en hostingkosten.
 • Wij zijn sinds 2015 een ANBI stichting. Lees meer...
 • Wij zijn sinds 2016 ook een patiëntenbelangen organisatie voor mensen met overprikkeling bij hersenletsel: Project Overprikkeling.
  Aangesloten bij de Dutch Brain Council. Voor deze doelgroep bestaat een specifieke website: www.overprikkeling.com
 • Wij zijn op meerdere social media sites :Twitter: @NAH_uitlegFacebook, Pinterest, Linkedin , You tube en Instagram: hersenletsel_uitleg.

 • Wij hebben in 2017 voor het eerst de internationale dag van Overprikkeling bij hersenletsel en hersenaandoeningen gelanceerd. Vanaf 2017 is dat elk jaar 23 juni.
 • Wij hebben het probleem van verstoorde prikkelverwerking ten gevolge van hersenletsel, wereldwijd voor het eerst in beeld gebracht. We hebben de problematiek vertaald in 14 talen.
 • Wij zijn samenwerkingspartner voor een woon-zorginitiatief voor mensen met overprikkeling bij hersenletsel; het eerste ter wereld.
  (helaas is dat project gestopt - heel verdrietig- als we kansen zien zullen we die opnieuw aangrijpen)
 • Wij hebben een project stille logeerplekken opgericht voor mensen met overprikkeling.
 • Wij initiëren wetenschappelijke onderzoeken /onderzoekslijnen en doen zelf onderzoek. (geen dierproeven!)
 • Wij hebben lotgenotencontact- en steungroepen opgericht voor: Mensen met overprikkeling, Partners, Familie, Vrienden, Ouders van- Kinderen (tieners) van-
 • Wil je meehelpen? We zoeken nog een neuroloog, basisarts of algemeen arts en eventueel nog een neuropsycholoog. Flexibel, vanaf huis 1 à 2 uur in de week of minder. Kijk op de vacaturepagina!
 • Lees het interview met de oprichtster van Hersenletsel-uitleg en Project Overprikkeling in het HersenMagazine van de Hersenstichting , pagina 12 en 13, met als titel "Overprikkeling legt het leven lam".
 • We hebben een kleine samenvatting van de gevolgen van hersenletsel in 12 talen vertaald.

Poster uit 2018: