Onze missie

Wij zijn een klein team met medische en paramedische professionals met neurologie en hersenletsel als expertise èn enkele mantelzorgers èn enkele hersenletselgetroffenen. Allen enorm betrokken bij de mens met hersenletsel.  


Onze missie:

 • Hersenletsel-uitleg wil de vertaalslag maken tussen de drie zijden van kennis over NAH; zowel de kant van de professional neurologie /hersenletsel als de kant van de ervaringsdeskundigen met hersenletsel, én die van de mantelzorger als kennisbroker; bruggenbouwer tussen theorie en praktijk en ervaringsdeskundigheid. 

 • Betere toegang tot kennis over NAH voor getroffenen en naasten - maar ook voor de professionals om hen heen, zodat ze niet steeds zelf uit hoeven te leggen wat NAH is. Hersenletsel-uitleg linken door naar waar een andere site expertise heeft. Wij willen geen competitie maar sámenwerken en andere organisaties of websites iets gunnen.

 

 

 • Wij willen iemand verder helpen die niet over de nodige medische kennis beschikt voor een zoekterm, om uiteindelijk verder te komen in de zoektocht naar informatie over hersenletsel op internet- door te linken. Wij proberen veel zogenaamde 'witregels' toe te passen, blanco regels, voor mensen die snel overprikkeld raken door letters. Waar een medische term vermeld staat , is dat omdat men met de medische term verder kan komen in de zoektocht naar informatie.

 

 • Wij willen de aanvulling vormen in hersenletsel-internet-Nederland door niet één specifieke doelgroep uit te lichten om uitleg over te geven, maar het hele hersenletsel-spectrum op één site te behandelen. 

 

 • Wij zijn geen hulpverlenende instantie en geven geen medische adviezen noch (neuro-)psychologische adviezen. 

 

 • Wij willen nieuws uit wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van hersenletsel in gewoon Nederlands doorgeven, middels Twitter Facebook en andere sociale media platforms.

 

 • Wij willen dat er meer wetenschappelijke studies komen ten behoeve voor mensen met hersenletsel die eerder niet als doelgroep gezien werden. Wij willen graag een platform zijn om deze doelgroep bij elkaar te brengen. Dit willen wij realiseren door de media te zoeken, door universiteiten te benaderen en revalidatiecentra -kenniscentra. Wij willen zelf onderzoek doen en samenwerken met onderzoekers en universiteiten.

 

 • Wij willen betere behandelmethoden voor een herstel en kans op een volwaardig leven bij hersenletsel. Wij willen ook betere middelen voor beeldvormende en overige diagnostiek. 

 

 • Wij willen dat mensen met hersenletsel deel kunnen nemen aan de maatschappij waar zij dat eerder niet konden vanwege onzichtbare handicaps als overprikkelingsgevoeligheid, afasie, neglect. Wij willen dat mogelijke belemmeringen hierin verminderen. Ieder mens moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit willen wij realiseren door voorlichting aan diverse beroepsgroepen en via media. We proberen hulpmiddelen te laten ontwikkelen door fabrikanten en anders zelf een hulpmiddel te maken tegen geluidoverprikkeling.

 

 • Wij willen dat langdurige neuropsychologische begeleiding, (in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg) van mensen met hersenletsel toegankelijk moet blijven en vergoed moet worden

 

 • Wij willen dat de mens achter de diagnose hersenletsel als individu gekend wordt, als individu behandeld wordt, en dat diens levenservaring, wijsheid en intellectuele vermogens, en mèns-zijn (h)erkend worden, in waarde en waardigheid.

 

 • Wij willen dat de kennis en ervaring van mantelzorgers meegenomen wordt in de behandeling en verzorging van mensen met hersenletsel.

 • Wij willen dat de hulp en begeleiding aan partners, mantelzorgers en gezinsleden verbetert.

 

 • Wij willen middels acties 'lotgenoten' met elkaar verbinden die elkaar op andere wijze niet zouden kunnen vinden.

 

 • Wij willen adviezen geven t.a.v. nieuwbouwprojecten en renovaties van instellingen en woonzorgvormen zodat deze locaties ook voor mensen met hersenletsel en sensorische overprikkelingsklachten toegankelijk en comfortabel zijn.

  

 • Wij willen samenwerken met alle hersenletsel-organisaties en lotgenotencontacten en organisaties die hersenletselgetroffenen helpen, om de mens met hersenletsel te dienen en om samen de hersenletsel-puzzel op te lossen.

 

 • Wij willen middels spaaracties verschillende goede doelen gerelateerd aan hersenletsel begunstigen, die zelf geen acties kunnen opzetten. Daarvoor hebben wij een (ANBI) stichting opgericht. Deze stichting financiert ook de hulpmiddelontwikkeling van een geluidfilterend apparaat tegen geluidoverprikkeling.

 

 • Wil je ons steunen om kantoorkosten als webhosting en telefoonkosten te dragen? Zie pagina stichting. Dank je wel!

 

 • Doordat wij geen aandeelhouders hebben die onze koers bepalen kunnen wij onafhankelijk, eerlijk het belang van de mens met hersenletsel èn de mantelzorger dienen.

 

 • Wij willen een allesverbindende schakel zijn en kunnen ons daarom alleen een neutraal standpunt veroorloven. Dat betekent in de praktijk op onze websites en Facebookgroepen:
 • We houden ons verre van alternatieve therapieën/geneeswijzen/ radicale visies/ haatzaaiende, verdeling brengende standpunten.
  Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen wat mensen zelf willen met hun leven, maar wij willen alternatieve therapieën niet promoten. Mensen zijn vaak kwetsbaar op zoek in die hoop naar wat wij 'strohalmen' noemen dat kan de zoektocht naar nieuwe gezinssituatie en de rouw om wat niet meer gaat, belemmeren. Niet alles wat niet wetenschappelijk bewezen is, is daarom slecht maar wij willen hier neutraal zijn. Er zijn genoeg andere groepen op Facebook waar dit wel tot gespreksonderwerp is.

 

Wie interesse heeft aan deelname aan dit team en onze missie ondersteunen kan; neem gerust contact met ons op via de  vacaturepagina.

 

Wie zoeken wij?

  

 • Wij zoeken neuropsychologen, neurowetenschappers en medici (neurologen, revalidatieartsen, audiologen e.a.), studenten geneeskunde, verplegingswetenschappers, (neuro)-verpleegkundigen, NAH-begeleiders , logopedisten, fysiotherapeuten en PMT-ers, neurolinguïsten en hersenletselgetroffenen met deze kennis die een verdere (vrijwillige) bijdrage aan deze website willen leveren met het leveren van af en toe tekst. Sta je achter onze doelstellingen, en kan je leven met een leven zonder eer, zonder naam-trots, zonder geldelijk gewin, neem contact op!

 

 • Wij zoeken ICT-ers of mensen met een hobby in het onderhouden van websites voor het delen van tips en trucs. Ook hier geldt geen geldelijke beloning, maar graag een bewogen hart voor mensen met hersenletsel.

  

 • Wij zoeken vrijwiligers-filmmakers, documentairemakers om via de audio-visuele weg bekendheid te geven aan hersenletsel.

 

 • Wij zoeken fundraisers die de goede doelen spaaracties willen helpen steunen, onbezoldigd. Maar sponsors en 'official' partners zijn natuurlijk ook welkom!

 

 • Wij zoeken tips van mantelzorgers en tips van hersenletselgetroffenen; geef ons een inside-insight!

 

 • Wij zoeken sponsors of (link-)partners die wij doelgroepgerichte reclameruimte (in lijn met ons gedachtegoed) kunnen aanbieden, neem contact op, wij willen graag kostendekkend werken ! 

Als ergens een medische term staat  op deze site, is dat omdat je met de juiste zoekterm elders misschien verder komt in een zoektocht. Deze website wil een functie innemen als 'kennisbroker'.

Een term voor bruggenbouwer tussen theorie en praktijk en ervaringsdeskundigheid.

 

1-logozonderletters.jpg

Wij willen ook bruggen bouwen naar andere websites door middel van veel 'links'. We hoeven niet iedere keer het wiel uit te vinden. Sommige sites zijn immers gespecialiseerd. 

Met deze website willen we ook een handreiking doen met veel visuele ondersteuning, in de vorm van plaatjes en filmpjes. Ook proberen wij veel zogenaamde 'witregels' toe te passen, blanco regels, voor mensen die snel overprikkeld raken door letters.

 

Samenwerken, samen de puzzel verder afkrijgen..

Met deze site willen we niet concurreren maar samenwerken zodat uiteindelijk degene met hersenletsel en partner, familie, vriend/vriendin, club en wijde omgeving, maar óók de professional meer antwoorden heeft. We willen sámen graag de puzzel compleet  of ten minste ietsje completer maken...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze site heeft alleen maar het doel om de brug te slaan naar alle kanten van de kennis. We hebben geen financieel belang, hoeven geen hoge bezoekersaantallen te halen en winst te maken. Onze 'boterham' is niet het belang.

Ons belang ligt bij de drie doelgroepen om hen verder te helpen met kennis, tips, én met kennis 'van de andere kant van de tafel'; de hersenletselgetroffenen, de professionals en de (soms jonge-) mantelzorgers