Mantelzorg steun

  • Praktijk voor verlieservaringen Niet specifiek hersenletselgericht wel alle begrip.

  • Praktijk Inge Oud   Hulp voor partners van mensen met hersenletsel, eind september 2015 start een partnercursus/groep. Inge biedt ook skype- en telefonische consulten.

  • Verliestaken na hersenletsel Goede website over rouwen na NAH.

  • Kennisdossier: Mantelzorg en Aansprakelijkheid (A.I.C.)
    In het dossier treft u praktische en actuele informatie, tips en adviespunten met betrekking tot aansprakelijkheid van en bij mantelzorg(ers).
  • Onbeperkt Leed informatie over rouw en verlies bij hersenletsel.
  • Veranderde seksualiteit/intimiteit na handicap (met name na NAH kan het mede veroorzaakt worden door verminderde verdeelde aandacht kunnen opbrengen-zowel op de partner als zichzelf maar ook door verminderd initiatief of juist ongeremdheid, maar kan ook komen door de versterkte moeheid).
  • mvtarnhem.nl Mantelzorg vrijwillige thuishulp Arnhem e.o. Bel 026-3703540 (elke werkdag van 9.00-12.00 uur) maatjesprojecten, vrijwillige hulp en steunpunt mz, ook voor jonge mantelzorgrs.
  • FunCare4Kids : verschillende evenementen, voor kids met een zieke ouder. Van 6 tot 12 jaar als ook voor de wat oudere kids van 12 tot 16 jaar. Op zo'n dag kunnen ze zich even helemaal uitleven en hebben ze de mogelijkheid om kinderen met een vergelijkbare gezinssituatie te ontmoeten.