Deze pagina is hetzelfde als de pagina die in het menu staat onder handige hulpmiddelen aangepaste auto.

Auto's aan laten passen

Er zijn verschillende bedrijven gespecialiseerd in het aanpassen van een auto voor een persoon met een specifieke handicap of voor het vervoeren van een hulpmiddel. 

Er kunnen auto-aanpassingen gedaan worden om een scootmobiel of rolstoel te vervoeren, maar het is ook mogelijk om het gaspedaal en/of de rem te vervangen door een hendel aan het stuur waarmee je gas kunt geven en/of een hendel aan het stuur om mee te remmen. De pedalen kunnen ook verplaatst worden. Autorijden blijft vaak mogelijk, ook als iemand weinig kracht meer heeft of van wie de beweging beperkt is.

Het niveauverschil tussen auto en rolstoel kan overbrugd worden met een 'stijgzit' of een 'Belek'. Zie ook de verschillende PDF's op deze pagina.

 

Als iemand geen kracht heeft om een rolstoel in de auto te tillen kan er gebruik gemaakt worden van een zogenaamde tilarm of rolstoellift. Er zijn verschillende mogelijkheden: een kofferbaklift, tilarm, schuifdeur-tilarm, rolstoellift, oprijplateau, verlaagde bodem van de auto enz. Er zijn zelfs tilarmen die een rolstoel in een dakkoffer kunnen plaatsen. zie o.a https://www.onbeperktinbeweging.nl/productgroepen/autoaanpassingen/rolstoellift/

 

De aanpassing die wordt gedaan hangt af van het feit of de gehandicapte de chauffeur of de passagier is en zelf uit de rolstoel kan komen en/of (geen) kracht heeft in de armen/benen om eventueel iets uit te klappen.

Kan de persoon zelfstandig in en uit de auto komen? Is er een draaistoel nodig? Is dakverhoging of bodemverlaging noodzakelijk?

Sommige mensen hebben onvoldoende kracht om het koppelingspedaal in te trappen. Hier is ook een oplossing voor. De techniek van 
Click 'n Go zorgt ervoor dat er rijdend in de auto kan worden geschakeld zonder dat het koppelingspedaal met de voet hoeft te worden bediend. Zie PDF op deze pagina.

 

Krachtsverlies of uitval aan één van de armen kan ervoor zorgen dat de gebruikelijke functies zoals het bedienen van richtingaanwijzer, contactslot of ruitenwisser niet meer uit te voeren zijn.

Met een kleine aanpassing kan deze weer gemakkelijk binnen handbereik maken of met minder kracht bedienbaar.

Een groot aantal bedieningsfuncties kunnen verwerkt worden in de stuurknop:

 aanpassenbedieningscomponenten.jpg Bedieningsfuncties (01)

Sommige auto-aanpassingsbedrijven verkopen occasions die al aangepast zijn. Een aangepaste auto of bus is ook te huur. Ook zijn er mogelijkheden om autolessen te nemen met de aanpassing en aangepaste rijtesten en rijlessen. Zie ook www.caradvies.nl 'consulent aangepast rijden'.

Wordt het vergoed?

Elke situatie is anders. Voor uw situatie zult u eerst advies moeten inwinnen bij uw gemeentelijke WMO. Het traject van aanvraag, advisering door een deskundige en de uiteindelijke aanpassing kan tot een half jaar duren, en soms langer als een aanpassing uitbesteed moet worden.

Door de bezuinigingen is het in geen enkele gemeente in Nederland meer mogelijk om een aangepaste auto aan te vragen.

 

Een 'tegemoetkoming in de kosten van de aanpassing' kan afhankelijk zijn van bepaalde eisen.

De aan te passen auto mag bijvoorbeeld niet ouder dan 3-5 jaar zijn, omdat er rekening wordt gehouden met de afschrijving van de auto en de voorziening.
Vraag de gemeente naar de regeling. Het advies is om altijd te wachten op de beslissing van het CBR over de rijgeschiktheid, voordat aanpassingen worden aangevraagd of ingebouwd. 

 

Voor sommige auto-aanpassingen is een verplichte RDW (Rijksdienst Wegverkeer) keuring nodig. Vraag het autoaanpassingsbedrijf of zij een compleet keuringsdossier, inclusief alle benodigde werktekeningen kunnen leveren.

Video over autorijden

met SpaceDrive systeem 

PDF's:

Space Drive met beperkt fysiek en weinig kracht rijden: spacedrive (Alleen in het Duits helaas)
PDF – 2,7 MB
Kofferbakliften
PDF – 1,5 MB
Aangepast Gas Geven
PDF – 1.005,1 KB
Aangepast Remmen
PDF – 1,2 MB
Instapmogelijkheden
PDF – 750,4 KB 1040 downloads
Click N Go Schakelen zonder de koppeling te hoeven intrappen
PDF – 537,5 KB

Mag je auto rijden met je handicap?

NB Er wordt hier vanuit gegaan dat de chauffeur de  Eigen Verklaring van het CBR heeft ingevuld en met deze handicap een auto mag rijden:

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op.

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring. 

De beoordeling van uw rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een Eigen verklaring in. Op uw rijbewijs staat wanneer het verloopt. Ook stuurt de RDW u ongeveer 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt een herinneringsbrief. U kunt ook rijlessen nemen.

Zie filmpje: https://youtu.be/ALodiMeoOys

De 'Eigen Verklaring' van het CBR bevat vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Lees de vragen van de 'Eigen Verklaring' hier...  Een 'Eigen Verklaring' van het CBR kunt u kopen op het gemeentehuis van uw woonplaats maar ook on line bij het CBR en kost 27,80 euro , betalen met IDeal. 
De Eigen Verklaring moet naar waarheid worden ingevuld. Dit is een wettelijke verplichting volgens deWegenverkeerswet 1994, artikel 114. 

Lees over veilig deelnemen aan het verkeer hier...

Een bestelauto gebruiken voor het hulpmiddel:  BPM- Nederlandse regelgeving 'grijs' kenteken

De afkorting BPM staat voor Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen.

Normaal gesproken wordt pas BPM betaald als een bestelauto door een particulier gekocht wordt. Een bedrijf heeft vrijstelling van deze belasting. Een gehandicapte heeft ook vrijstelling van deze belasting mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan aan de inrichting van een bestelauto.

Als een bestelauto gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte en het hulpmiddel, kan 'de gehandicaptenregeling' van de Belastingdienst van toepassing zijn.

Dit zijn de voorwaarden:

  • De bestelauto moet voldoen aan de fiscale inrichtingseisen aan bestelauto's.
  • De gehandicapte moet in de bestuurderscabine vervoerd worden.
  • Tegelijkertijd moet een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel in de laadruimte of het bestuurdersgedeelte van de bestelauto vervoerd worden. (Is het hulpmiddel wel opvouwbaar maar te zwaar om te tillen en is een tilarm nodig? Bel dan met de belastingdienst of een uitzondering mogelijk is:
    gratis tel. 0800-0749, houd burgerservicenummer BSN en/of kentekennummer bij de hand):

uitzonderinghandicapbestelauto.jpg

  • Het hulpmiddel moet voor de gehandicapte noodzakelijk zijn door zijn of haar handicap.
  • Het hulpmiddel is te groot of te zwaar om in een personenauto te vervoeren.
  • Geldt alleen voor bestelauto's die op of na 1 juli 2005 in gebruik zijn genomen.

Als het voor de gehandicapte noodzakelijk is om, al dan niet in de rolstoel, via de laadruimte plaats te nemen in de bestuurderscabine, mag de vaste wand tussen de bestuurderscabine en de laadruimte verwijderd worden. Dit moet worden vermeld in het verzoek om teruggaaf. Het formulier 'Teruggaaf gehandicaptenregeling' kan hiervoor worden gebruikt: formulier downloaden. Onderaan deze alinea is de PDF direct te downloaden.


Teruggave rest BPM tweedehands bestelauto

De gehandicapte kan een financiële teruggave krijgen bij de aankoop van een jongere (jonger dan 1 juli 2005) bestelauto. De belastingdienst geeft het restbedrag BPM dan aan de gehandicapte, ook als er wel of niet BPM betaald is door de vorige eigenaar (bedrijf).
Als het kenteken van de auto die gekocht gaat worden bekend is kan de Belastingdienst ongeveer vertellen wat de rest BPM is. Zij mogen niet exact het bedrag vertellen, maar wel wat 100% BPM was op de auto en wat nu de rest (in procenten) BPM is en of er dus een bedrag is terug te vorderen.

Verzoek om teruggaaf bpm/Gehandicaptenregeling

Uw verzoek kunt u opsturen aan:

Belastingdienst/CA
Postbus 10013
7301 GA APELDOORN

 

Let op!

In de auto- en motorbranche en op prijslijsten wordt vaak de term 'consumentenprijs' gebruikt. Dat is de catalogusprijs plus de bpm. De consumentenprijs is dus niet hetzelfde als de catalogusprijs.

Vaak ook wordt een auto aangeboden voor een prijs exclusief BTW van 21% en exclusief BPM.

 

Bij twijfel of een 'grijs kenteken'  aan de orde is met de  gehandicaptenregeling? Schrijf een verzoek aan:

BCA Autoheffingen

Team Verzoeken

Postbus 9047

7300 GJ Apeldoorn

 

Bron: Belastingdienst Nederland telefoon 0800-0749 (gratis)

Als u een bestelauto gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte en diens rolstoel of ander hulpmiddel, kunt u een teruggaaf krijgen van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De BPM komt vaak bovenóp de aanschafprijs. Met dit formulier vraagt u deze teruggaaf aan:

verzoek_teruggaaf_bpm_gehandicaptenregeling_bpm0321z10fol
PDF – 153,3 KB 1133 downloads

Lager tarief Wegenbelasting

Los van de BPM betaalt een autobezitter in Nederland wegenbelasting (motorvoertuigenbelasting).

Bereken hier de wegenbelasting per kwartaal of jaar. 

De motorrijtuigenbelasting als u uw bestelauto gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte valt onder het 'gehandicaptentarief'.

  • Als de bestelauto op naam van iemand anders dan de gehandicapte staat, dan moeten de gehandicapte en die ander een gezamenlijk verzoek doen voor het toepassen van het lage tarief voor de motorrijtuigenbelasting.
  • Het lagere tarief voor de motorrijtuigenbelasting geldt voor een bestelauto per gehandicapte.

 

Enkele bedrijven die auto's aan kunnen passen of occasions bieden:

B&S autoaanpassingen ("Onbeperkt in beweging")

Welzorg (kunnen de auto ook thuis leveren)

Goedmobiel "Freedom Van"

Bever

Autoaanpassingen Purmerend

Veenhuizen

Weersink aanpasbedrijf

Biermans

Autobedrijf edhemink 

https://www.kikkert-rolstoelautos.nl/

Sommige bedrijven kunnen ook onderdelen leveren om zelf in (te laten bouwen).

Aangepaste rijlessen

www.caradvies.nl consulent aangepast rijden

http://onbeperktinbeweging.nl/nl/rijschool/algemene-informatie

https://www.welzorg.nl/auto-op-maat/rijschool/

Google op aangepast rijlessen

 

Video over autorijden met SpaceDrive systeem 

Filmpjes diverse liften.