Behandelaars / Professionals Wat doen zij?

Op de volgende pagina's laten we professionals / behandelaars aan het woord die werken met mensen met hersenletsel.
Wat kunnen ze betekenen voor iemand met hersenletsel? Wat doen ze?
Vaak bespreken we ook of de zorgverzekeraar de hulp betaalt en/ of een verwijzing noodzakelijk is.
Lees ook aan welk competentieprofiel een professional moet voldoen die werkt met mensen met hersenletsel.