Géén medische vervanging. Raadpleeg altijd een arts.

Hersenletsel-uitleg en overprikkeling.com , Project Overprikkeling en overprikkeling.com hebben onder meer tot doel het vergaren en delen van kennis op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel en overprikkeling bij hersenletsel. Informatie op onze websites, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram of andere sociale media is geen én kan nooit een vervanging zijn voor persoonlijk medisch advies of behandeling van arts, neuropsycholoog of andere behandelaar. Bespreek uw medische zaken altijd met uw behandelaar.

Geen aansprakelijkheid, geen claims.

Deze site en de eigenaar daarvan kan/kunnen geen aansprakelijkheid hebben voor eventuele schrijf, typ-of andere fouten. Voor claims die hieruit voortvloeien, is deze site niet aansprakelijk, noch de eigenaar/maker daarvan. 

Gevaar van opsommingslijsten van klachten op deze site

De ene mens met schade in een hersengebied/ hersenhelft, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate. De locatie van het hersenletsel bepaalt welke verschillende veranderingen en klachten er zijn. Lees meer...

E-maildisclaimer

  • De informatie verzonden met e-mailberichten (en bijlagen) door Hersenletsel-uitleg, overprikkeling.com en Project Overprikkeling en de mailadressen die onderdeel uitmaken of daarmee gelieerd zijn, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en hen die van de afzender toestemming hebben gekregen dit bericht te lezen.
  • De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen)  is vertrouwelijk.  Anderen dan de geadresseerde(n) mogen geen gebruik maken van dit bericht.  Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
  • Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender per ommegaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en deze e-mail, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen.
  • Hersenletsel-uitleg incl. overprikkeling.com en Project Overprikkeling is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op e-mailberichten en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.
  • Hersenletsel-uitleg incl. Overprikkeling.com (Project Overprikkeling) heeft aan het opstellen en verzenden van deze e-mail en daarbij gevoegde bijlagen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u bestemd is of te laat wordt ontvangen. Hersenletsel-uitleg incl. Project Overprikkeling aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
  • De inhoud van e-mails hoeft niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van de organisatie te verwoorden.
Protected by Copyscape

Copyright: uitsluitend met bronvermelding © en  een enkele alinea per pagina.

De op

www.hersenletsel-uitleg.nl

en www.project-overprikkeling.nl

+ https://www.overprikkeling.com/  en overige url's die leiden naar ons,

gepubliceerde inhoud en werken zijn, tenzij anders vermeld, auteursrechtelijk beschermd.


Elk gebruik van deze werken (met uitzondering van persoonlijk gebruik zonder verspreiding of andere
wettelijke beperking en minder dan één alinea) behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van team Hersenletsel-uitleg.

Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, openbaarmaking, verwerking of weergave van de inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan. Onze werken omzetten in een verdienmodel is niet wat wij beogen met het gratis ter beschikking stellen van kennis in gewoon Nederlands.
Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik zal op de inbreukmaker verhaald worden. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk en privé gebruik van inhoud op Hersenletsel-uitleg zonder verdere verspreiding met
derden is toegestaan.

Nooit meer dan een alinea per pagina mag geciteerd worden en uitsluitend  met bronvermelding met directe link©  Aan het einde van die alinea, plaatst u vervolgens een link naar ons onder "Lees meer..." Met uitzondering van pagina's waar een auteur vermeld staat, daarvan heeft u geen toestemming om te kopiëren, tenzij met schriftelijke toestemming van de auteur zelf.


Wij zijn allen vrijwilliger en betalen zelf de onkosten voor onze stichting en de websites. Wij willen kennis GRATIS ter beschikking stellen en vinden het oneerlijk gebruik als derden onze kennis te gelde maken en dit in een verdienmodel gaan exploiteren.

 

Bovendien kan je alleen unieke content op een website aanbieden als je reclame plaatst op een site. Google zal dan niet alleen uw website als "niet uniek" herkennen  en de reclame-inkomsten teniet doen, maar besef dat de algoritmes van Google ons dan ook niet meer als uniek bestempelt. Dan doet u ons tweemaal tekort.
Nogmaals wij werken vrijwillig zonder budget om kennis te verspreiden.

Wij zijn beschermd door CopyScape.
Dit doen wij omdat wij geen enkel financieel belang hebben, maar wel bestaansrecht willen houden tegenover commerciële organisaties. 


Afbeelding en naam Hersenletsel-uitleg                                         © niet gebruiken

Onze afbeeldingen waaraan wij met onze identiteit herkenbaar zijn: de hersenen met de stethoscoop eromheen, én de gestileerde hersenen mét een puzzelstukje , mag u niet gebruiken. 

 1-Collages13-001.jpgkleinlogouitleg.jpg1-logozonderletters-3.jpg

o

De naam Hersenletsel-uitleg © mag u niet gebruiken tenzij met een directe link.
U mag de naam Hersenletsel-uitleg of  hersenletsel-uitleg of hersenletseluitleg óók niet gebruiken alsof u namens ons schrijft zonder dat wij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Sámen de puzzel van hersenletsel afmaken door sámen-werking! 

©op het originele beeld is van Anita Ponne, zie portfolio

Protected by Copyscape

Reclamebeleid

Aanstootgevende reclame?

Wij hebben Google aangegeven dat wij geen aanstootgevende reclames willen , geen seksueel getinte advertenties, geen gok-adertenties of spirituele/paranormale/astrologische of alternatieve geneeswijze reclames e.d.

 

Gebeurt dit toch, wilt u ons dan de URL (webadres) van de betreffende adverteerder sturen? Dan blokkeren wij die direct!!  Dank u. Het kan gebeuren dat de getoonde reclame te maken heeft met uw eigen surfgedrag in het verleden. In dat geval kunnen wij niets doen.

 

NB! Klik niet op de advertentie zelf, maar klik met uw rechtermuisknop en selecteer dan LINKADRES KOPIËREN. Dat linkadres stuurt u ons dan kunnen wij maatregelen nemen.


 

Cookie Notice

 

This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit our website. Personalized ads are possible. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies.

 

IP addresses are always anonymized by our host. No traceable data is therefore processed.

 

 

We work unpaid for this site. By allowing means of personalized advertising from Google we can keep this site affordable.

 
Are cookies dangerous?
Cookies definitely cannot perform the following actions: 
- Transmit viruses,
- Read data off your hard disk,
- Cause your email address to be read,
- Cause unnoticed e-mails to be send.
 
 
Disable cookies
The help function in the menu bar of most browsers shows you how to close your browser accepting new cookies, how your browser can signal itself when you receive a new cookie or how to delete all existing cookies .
 
Go to the top right of your browser, click Settings. Each browser differs whether you should choose further advanced settings / browsing history, and check delete cookies.
Because we can finance this website only by displaying ads, we advise you to accept cookies and keep receive cookies turned on.
 

Cookie melding

In het kader van de EU wetgeving moeten wij om uw toestemming vragen en melden dat deze website gebruik maakt van functionele en statistieken cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren + advertenties. + Medische disclaimer. Gaat u door met lezen van deze website dan accepteert u dit. 

Wij werken onbetaald aan deze site. Door middel van reclame van Google toe te staan, kunnen we deze site betaalbaar houden. IP-adressen worden door onze host altijd geanonimiseerd. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden, die bij het bezoek aan een internetpagina op de computer van de gebruiker opgeslagen worden. 

 

Zijn cookies gevaarlijk?

Steeds opnieuw wordt het gerucht verspreid, dat cookies gevaarlijk voor uw computer kunnen zijn. Cookies kunnen echter de volgende acties absoluut niet uitvoeren:
cookies kunnen geen virussen overbrengen, cookies kunnen geen gegevens van de harde schijf uitlezen. Uw e-mailadres kan door het gebruik van cookies niet gelezen worden. Er kunnen niet ongemerkt e-mails verstuurd worden. Cookies helpen een website soepel weer te gaven, zonder haperingen. Wij willen juist uw privacy beschermen.

 

Uitschakelen

De help-functie in de menubalk van de meeste webbrowsers geeft aan, hoe u uw browser afsluit voor het accepteren van nieuwe cookies, hoe u uw browser zelf kunt laten signaleren, wanneer u een nieuwe cookie krijgt of hoe u alle reeds bestaande cookies kunt verwijderen. Ga naar de rechterbovenhoek van uw webbrowser, klik op Instellingen = de drie platte streepjes. Per browser verschilt het of u nog verder moet kiezen voor geavanceerde instellingen/ browsegeschiedenis, en vink cookies wissen aan. 

 

Omdat wij financieel deze website alleen kunnen laten draaien door het tonen van advertenties, adviseren wij u daarom, de ontvangst van cookies ingeschakeld te laten.
Daarnaast werkt de website het soepelst zonder haperingen als u cookies ingeschakeld laat. U krijgt dan ook alles te zien wat wij u willen laten zien.