Hersencyste

Een hersencyste is een met vocht gevulde holte in de hersenen. Omdat de schedel niet kan uitzetten als de cyste groeit, kan er druk komen te staan op het hersenweefsel = verhoogde hersendruk dat kan leiden tot hoofdpijn, problemen met het zien (stuwingspapil), sufheid, duizeligheid, misselijkheid en braken, epileptische aanvallen en zelfs leiden tot een waterhoofd.

Vanwege de druk op de hersenen kán het leiden tot uitvalverschijnselen van armen benen of coördinatie van bewegingen of spraakstoornissen. Niet altijd geeft een cyste klachten maar kan per toeval ontdekt worden op een scan die om een heel andere reden wordt gemaakt. Deze cysten hoeven in het hele leven geen klachten te geven.

Verhoogde hersendruk kan leiden tot klachten van:


Meestal gaat het om arachnoïdale cysten die voor de geboorte aanwezig kunnen zijn en op elke leeftijd klachten kunnen geven, maar meestal voor het tiende levensjaar klachten geven. Het betreft vaker jongens dan meisjes. Ook kan een arachnoïdale cyste het gevolg zijn van een hersentumor, hersenvliesontsteking of subarachnoidale bloeding.

Soms treedt er een bloeding op in de cyste of drukt de cyste op de afvoerbuisjes van de hersenholtes waardoor het liquor of hersenvocht niet goed kan wegstromen.
Meestal is een arachnoïdale cyste gelegen in de slaapkwab (of temporaalkwab).


Andere cysten zijn:

  • Dermoidcysten (bevatten soms talg en haren) + epidermoidcysten. (huidschilfers), weefsel dat de deklaag van de huid is.
  • Colloidcysten in het voorste deel van de 3e hersenkamer met taai slijm dat de cyste afscheidt.
  • Neuroepitheliale cysten, weefsel dat de hersenkamers bekleedt.
  • Cysten van een craneoifaryngeoom, weefsel met resten als hypofyse wordt aangelegd.
  • Cysten van een hersentumor, nadat bloedplasma is gelekt uit een tumor of eromheen.
  • Cysten door het verlies van hersenweefsel; holtes in de hersenen nadat hersenweefsel verloren ging door bepaalde aandoeningen.


Een hersencyste mag niet verward worden met een hersenabces dat een met pus gevulde holte is in de hersenen ten gevolge van een infectie in de hersenen of het omringende weefsel.

bronnen:

Cysten na verlies van hersenweefsel. (z.d.). Geraadpleegd op 30 januari 2016, van https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/hersencyste/soorten-hersencysten/cysten-na-verlies-van-hersenweefsel

Arachnoidale cyste. (z.d.). Geraadpleegd op 30 januari 2016, van https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/aangeboren/arachnoidalecyste.php

Cysten bij craniofaryngeoom. (z.d.). Geraadpleegd op 30 januari 2016, van https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/hersencyste/soorten-hersencysten/cysten-bij-craniofaryngeoom

Dermoid- en epidermoidcysten. (z.d.). Geraadpleegd op 30 januari 2016, van https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/hersencyste/soorten-hersencysten/dermoid-en-epidermoidcysten

Eyskens, E., Feenstra, L., Meinders, A. E., Vandenbroucke, J. P., & Van Weel, C. (1997). Codex Medicus (10e ed.). Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.

Hersencyste. (z.d.). Geraadpleegd op 30 januari 2016, van https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/hersencyste

Hersencysten – NVvN. (z.d.). Geraadpleegd op 30 januari 2016, van http://www.nvvn.org/patienteninfo/schedel-en-hersenen/hersencysten/

Hersenletsel uitleg team | Hersenletsel-uitleg.nl. (z.d.). Geraadpleegd op 29 januari 2016, van https://www.hersenletsel-uitleg.nl/

Kuks, J. B. M., Snoek, J. W., Oosterhuis, H. G. J. H., & Fock, J. M. (2003). Klinische neurologie (15e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.