Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Letsel in de hersenstam

Images are from Anatomography maintained by Life Science Databases(LSDB)

Afbeelding boven: rood is de hersenstam.

De hersenstam of truncus cerebri ligt diep in de hersenen, en leidt tot het ruggenmerg.

We kunnen drie delen onderscheiden aan de hersenstam. Van boven naar onderen:

 

Functies:

De hersenstam controleert en reguleert het autonome zenuwstelsel; ademhaling, hartslag, bloeddruk, hartslag en bloedsomloop, reflexen van het zien en horen (schrikreactie) zweten, spijsvertering, lichaamstemperatuur, pupilgrootte.

De hersenstam heeft invloed op alertheid, proeven, kauwen en slikken, vorming van speeksel, hoesten, overgeven / braken, plassen, vermogen om te slapen en te ontwaken (regulatie slaap-waak cyclus), seksuele functies, gevoel van evenwicht (vestibulair) en het voelen van zwaartekracht. 

 

Over de hele hersenstam verspreid ligt de reticulaire formatie dat het bewustzijn regelt naast onder andere het onderscheiden van belangrijke en onbelangrijke prikkels.

 

Waargenomen problemen:

Verminderde vitale capaciteit in de ademhaling, wat van belang is voor spraak. C
Moeite met het slikken van voedselen water (dysfagie)
Problemen met het evenwicht en beweging.
Duizeligheid en misselijkheid (vertigo). 
Slaapproblemen als slapeloosheid, centrale apneu syndroom /CSAS slaapapneu. Niet of nauwelijks ademen in de slaap. Moeite met inslapen of doorslapen. Mensen hóeven daarbij niet te snurken. Zie pagina slaapstoornissen na hersenletsel.

 

Alle eerder genoemde vitale functies kunnen beschadigd zijn met direct levensgevaar.

De hersenstam speelt een vitale rol in aandacht, opwinding, en bewustzijn. Alle informatie van en naar het lichaam passeert de hersenstam op weg naar of van de hersenen.

Net als de frontale- en temporale kwabben, is de hersenstam gelegen in een gebied vlakbij benige uitsteeksels waardoor het kwetsbaar is voor schade tijdens een ongeval.

Wanneer iemands hersenstam niet meer functioneert, heet deze toestand hersendood. Bij andere toestanden met bewustzijnsverlies zoals coma, functioneert de hersenstam nog wel.

 

Een infarct in de hersenstam heet, afhankelijk van het gebied dat getroffen wordt: syndroom van:

Een syndroom dat specifiek aan een infarct in het verlengde merg (onderstel deel van de hersenstam) wordt gerelateerd is het syndroom van Avellis.
Met klachten als acute slikstoornis, verlamming van de stemband en verminderde pijn en temperatuurzin aan de andere lichaamskant dan waar het infarct zit. Lees meer: syndroom van Avellis.

Syndroom van Wallenberg (Lateral medullary syndrome)

Een herseninfarct of bloeding (beroerte) in de medulla in de hersenstam, is specifiek benoemd als het syndroom van Wallenberg (of Wallenberg syndrome).

De karakteristieke kenmerken daarvan zijn: last hebben van de hik, acute duizeligheid, schokkerige oogbewegingen (nystagmus), slikproblemen, braken, en stoornis in de stemvorming, waaronder dysartrie en heesheid.

Het hangt van de locatie af of er ook halfzijdige verminderde zweetsecretie is (soms zelfs meer!) of een gevoelstoornis in het zachte gehemelte.

Ook komt het syndroom van Horner voor: een afhangend ooglid en is een pupil kleiner. Mensen met dit syndroom kunnen aan één kant van het gezicht minder voelen (pijn en temperatuur) en aan de ándere kant van hun lichaam ook. Tinnitus (oorsuizen) is een genoemde klacht.

De meeste mensen met het Wallenberg syndroom herstellen beter dan mensen die een ander soort beroerte hebben gehad. Het herstel verschilt wel van de ene mens tot de andere: van zes weken tot een half jaar en anderen met meer aanzienlijke schade kunnen een meer permanente handicap hebben.

 

Volgens een onderzoeker kan het syndroom van Wallenberg ook voorkomen na een chiropractische behandeling (chiropractic manipulation (Caplan, 1986).

Miosis.jpg Syndroom van Horner; miosis (kleine pupil) en ptosis (afhangen bovenste ooglid)

Nystagmus

 

Samenvatting klachten die kunnen voorkomen:

 • heesheid (dysfonie)
 • misselijkheid en braken
 • de hik
 • snelle oogbewegingen (nystagmus)
 • een afname van zweten (soms toename!)
 • halfzijdige gevoelsstoornis -pijn en temperatuur (sensibiliteitsstoornis) verschil ervaren in hoe warm of koud iets is aan één kant van het lichaam
 • duizeligheid
 • moeite met lopen 
 • soms halfzijdige verlamming of verlies van kracht en gevoel (in ledematen, het gezicht of de tong
 • verlies van smaak in de helft van de tong
 • soms klachten dat alles om de persoon heen gekanteld lijkt of uit balans
 • hartslag vertraging (bradycardie)
 • te hoge of te lage bloeddruk
 • stembandverlamming 
 • lichtgevoeligheid
 • neuropatische pijn (zenuwpijn) Zie filmpje hieronder.

 

Voorts is bekend dat bij pons- en hersenstamletsel onwillekeurige bewegingen voor kunnen komen die lijken op beven, trillen, schudden, tonisch-clonische- en fasciculatie-achtige spiersamentrekkingen.

Dat kan ook voorkomen bij tijdelijk zuurstoftekort van de pons en overige delen van de hersenstam. De bewegingen variëren in aard, frequentie en per trigger.

 

Syndroom van Weber
Dit syndroom wordt gekenmerkt door een spastische halfzijdige uitval in het lichaam (hemiparese), uitval van aangezichtsspieren met uitzondering van het bovenste deel van de aangezichtsspieren en een halfzijdige uitval (hemiparese) van de tong.

De oogklachten bij dit syndroom zijn een wijde, lichtstijve pupil en niet naar links (of rechts) kunnen bewegen van het ene oog.

Syndroom van Benedict (Benedikt)

Net als bij het Weber syndroom wordt bij mensen met dit syndroom een halfzijdige verlamming of een waggelende loop door coördinatiestoornis (ataxie) gezien. Maar ook onwillekeurige trillingen die optreden bij het uitvoeren van een doelbewuste handeling (intentietremor), en abnormale onvrijwillige bewegingen (hyperkinesie)

Syndroom van Parinaud

Dit syndroom hebben we beschreven op de pagina over het mesencephalon middenbrein (onderdeel van de hersenstam)

bronnen:
Team Hersenletsel-uitleg