Home » Gevolgen » Gevolgen per hersengebied » Frontaal kwab- Voorhoofd

File:Frontal lobe - animation.gif  File:Frontal lobe animation.gif

Images are from Anatomography maintained by Life Science Databases(LSDB)

Letsel in de Frontaalkwab / Voorhoofdskwab

Gelegen in het voorhoofd, zijn de frontale kwabben de grootste kwabben van de hersenen. Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht.. 
Ze zijn zeer kwetsbaar voor letsel als gevolg van hun ligging aan de voorzijde van de schedel maar ook omdat ze vlakbij ruwe benige ribbels liggen, (nabijheid van de sphenoid vleugel) en vanwege hun grote omvang.

Ze zijn betrokken bij:
Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl 

 •      Planning
 •      Organiseren
 •      Geheugen
 •      Impulscontrole
 •      Het oplossen van problemen
 •      Selectieve aandacht
 •      Besluitvorming
 •      Het beheersen van het gedrag en de emoties

 

Dit zijn de zogenaamde executieve functies.

De linker frontale kwab speelt ook een rol in spraak en taal.

 

Schade aan deze kwabben kúnnen leiden tot schade in : emoties, taal, impulscontrole, geheugen, sociaal en seksueel gedrag, verminderd invoelend vermogen. Per persoon kunnen klachten verschillen, ook in ernst, en anders beleefd worden door de persoon zelf. De ene mens met schade in dit hersengebied, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate. Zie ook de pagina executief disfunctioneren /frontaalsyndroom.  Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht.. 

Emotionele veranderingen door lichamelijke oorzaken kunnen soms pijnlijk verwoord aanvoelen worden en 'van binnen uit' door de getroffene ook anders beleefd worden. Lees meer....

Specifieker:

 • Verlies van eenvoudige beweging van verschillende lichaamsdelen. (motorische functie)

 

 • Onvermogen om de volgorde te plannen van een ​​reeks van complexe  bewegingen/handelingen die nodig zijn voor complexe taken, zoals het maken van koffie.  Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht.. 
 • Verlies van spontaniteit in de interactie met anderen. Verlies aan flexibiliteit in het  denken. Verlies aan initiatief nemen

 

 • Persevereren (het niet kunnen stoppen-)van een enkele gedachte

 

 • Onvermogen om zich te concentreren op een taak/ aandacht   Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht.. 
 • Stemmingswisselingen (emotioneel wisselend)

 

 • Veranderingen in sociaal gedrag. Veranderingen in de persoonlijkheid bijvoorbeeld:initiatiefloosheid, ontremming of impulsief gedrag, minder goed gevaar in kunnen schatten, verminderd invoelend vermogen. Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht.. 
 • Frontaalsyndroom

 

 • Moeite met het oplossen van problemen

 

 

De frontale kwabben worden beschouwd als zetel van de emotionele controle en van de persoonlijkheid. Er is geen ander deel van de hersenen waar hersenletsel zo'n grote verscheidenheid aan symptomen veroorzaakt.   Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht.. 
MRI studies hebben aangetoond dat schade in de frontaal kwab de meest voorkomende schade is, bij een licht- tot matig traumatisch hersenletsel.  Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht.. 
Verstoring van de motoriek wordt gekenmerkt door het verlies van fijne bewegingen en van de kracht van de armen, handen en vingers.
Patiënten met schade in de frontale kwab kunnen weinig spontane gezichtsuitdrukking vertonen, wat wijst op de rol van de frontale kwabben in gezichtsuitdrukking. Broca afasie, of moeite met spreken, is ook in verband gebracht met frontaal letsel.

Schade in de frontale kwab lijkt een invloed op 'divergent denken' te hebben, of flexibiliteit en probleemoplossend vermogen. Er is ook bewijs dat er moeite kunnen zijn met aandacht en geheugen, zelfs na goed herstel van een traumatisch hersenletsel.

Wetenschappers vonden dat iemand met frontale schade met minder woorden spreekt (schade frontaal kwab links) of juist te veel praat. (schade frontaal kwab rechts)

Een van de meest voorkomende kenmerken van frontaal kwab letsel is het reageren op feedback vanuit de omgeving. Persevereren kan voor komen (door- en door- en doorgaan), het niet juist in kunnen schatten van risico, niet-naleving van regels en een verminderd associatief leren.  Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht..  
De frontale kwabben spelen ook zeker een rol in onze ruimtelijke oriëntatie, met inbegrip van de oriëntatie van ons lichaam in de ruimte.

Nog een veel voorkomende kenmerk van frontale schade is een dramatische verandering in sociaal gedrag. De persoonlijkheid van een persoon kan belangrijke veranderingen ondergaan na een letsel aan de frontale kwabben, vooral wanneer beide kwabben zijn betrokken.
Linker frontale schade manifesteert zich meestal  als pseudo-depressie en rechter frontale schade als pseudo-psychopathie.

Seksueel gedrag kan ook worden beïnvloed door frontaal letsel. Letsel bij de oogkas, Orbitaal-frontaal letsel, kan afwijkend seksueel gedrag geven, terwijl bij dorsolateraal letsel de seksuele interesse kan verminderen. kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht.. 

Enkele veel voorkomende tests voor de frontale kwab functie zijn: Wisconsin Card Sorting ; Finger Tapping (motorische vaardigheden); Token Test (taalvaardigheid).

Nog specifieker:

 

 

Cerebrum - middle frontal gyrus - superior view animation.gif

Schade in 't midden van voorhoofdskwab:

 • afhankelijk van omgeving
 • inititatiefloos
 • verlies van wilskracht
 • emotioneel vlak
 • bewegingsarm 
 • apathisch
 • verlamming aan andere kant-
 • van het getroffen hersendeel kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht.. 

 

File:Orbital part of the IFG animation.gif

Schade in het gebied van de oogkas van voorhoofdskwab:

 • ontremd
 • impulsief
 • slechte zelfcorrectie
 • afname besef wat hoort en of niet kan
 • weinig/geen aandacht voor ander
 • ongepaste grapjes, tactloosheid
 • reuk gestoord   Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht..   

Omgaan met iemand met frontaalsyndroom:

Omdat iemand met het frontaalsyndroom niet goed de gevolgen kan inschatten van acties in het heden hebben ze meer grenzen, structuur en duidelijkheid nodig.
Leg plannen, taken en acties goed uit, stap voor stap maar weet dat het onthouden misschien niet zal lukken en blijf dus rustig de stappen herhalen.
Taken kunnen frustraties oproepen als het niet goed lukt. Besef dat angst voor falen of schaamte of angst voor boosheid van anderen ook mee kan spelen en geef steun. Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht..  

Vermijd discussies en strijdpunten, blijf rustig. Probeer uit de eigen emotie te blijven en blijf uit een machtsconflict. Als het toch uit de hand loopt, neem even een time out, dan wijs je de persoon niet af maar je geeft jezelf en de persoon even rust en afleiding. Kom daarna met vriendelijkheid terug.

 

Geef rust in huis, ook qua geluiden en andere storende prikkels. Prikkelarm biedt meer rust.               

Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht..  

 

Bronnen:

Walker, E., & Blumer, D. The localization of sex in the brain. In K.J. Zulch, O. Creutzfeldt, and G. Galbraith, eds. Cerebral Localization, Berlin and New York: Springer-Verlag, 1975. Blumer, D., & Benson, D. Personality changes with frontal and temporal lobe lesions. In D. Benson and D. Blumer, eds. Psychiatric Aspects of Neurologic Disease. New York: Grune & Stratton, 1975. Brown, J. Aphasia, Apraxia and Agnosia. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1972. Drewe, E. (1975). Go-no-go learning after frontal lobe lesion in humans. Cortex, 11:8-16. Kolb, B., & Milner, B. (1981). Performance of complex arm and facial movements after focal brain lesions. Neuropsychologia, 19:505-514. Kuypers, H. Anatomy of the descending pathways. In V. Brooks, ed. The Nervous System, Handbook of Physiology, vol. 2. Baltimore: Williams and Wilkins, 1981. Leonard, G., Jones, L., & Milner, B. (1988). Residual impairment in handgrip strength after unilateral frontal-lobe lesions. Neuropsychologia, 26:555-564. Levin et al. (1987). Magnetic resonance imaging and computerized tomography in relation to the neurobehavioral sequelae of mild and moderate head injuries. Journal of Neurosurgery, 66, 706-713. Miller, L. (1985). Cognitive risk taking after frontal or temporal lobectomy. I. The synthesis of fragmented visual information. Neuropsychologia, 23:359-369. Milner, B. Some effects of frontal lobectomy in man. In J. Warren and K. Akert, eds. The Frontal Granular Cortex and Behavior. New York: McGraw-Hill, 1964. Semmes, J., Weinstein, S., Ghent, L., & Teuber, H. (1963). Impaired orientation in personal and extrapersonal space. Brain, 86:747-772. Stuss, D. et al. (1985). Subtle neuropsychological deficits in patients with good recovery after closed head injury. Neurosurgery, 17, 41-47.

Polygon data are from BodyParts3D maintained by Database Center for Life Science(DBCLS).
日本語: 海馬傍回。。 ポリゴンデータはDatabase Center for Life Science(DBCLS)の作成しているBodyParts3Dより。