Gouden Speld van Verdienste

voor een organisatie of persoon, die zich bijzonder heeft ingezet voor de mens met hersenletsel.

 

De Gouden Speld van Verdienste gaat naar Hersenletsel-uitleg en Project Overprikkeling in de persoon van Ariana van Schaaijk.

Drs. Jenny Palm, neuropsycholoog en auteur, reikt de Gouden Speld van Verdienste uit namens het comité van aanbeveling van st Breinpijn dat de voordracht doet. Omdat Ariana te ziek was, werd de gouden speld uitgereikt aan een teamlid arts.

Website Hersenletsel-uitleg en Overprikkeling.com
De websites zijn waardevol voor elke leek en professional. Het bevat een schat aan informatie van zowel theorie en praktijk.

De website wordt geraadpleegd door mensen met hersenletsel en hun naasten en door professionals. Er zijn nu 245.000 bezoekers per maand met 484.887 paginabezoeken op de .nl site alleen. Elke maand groeit het bezoekersaantal. De website is in meerdere talen vertaald, onder andere in het Engels. Aan Hersenletsel-uitleg zijn vele deskundige en ervaringsdeskundige vrijwilligers verbonden, er zijn talloze Facebookgroepen en op individuele vragen wordt geprobeerd een zo secuur mogelijk en altijd steunend antwoord te geven.


Het Project Overprikkeling

Bovendien heeft Ariana van Schaaijk het Project Overprikkeling opgezet. Ze zet zich hiermee in voor al die mensen die overprikkeld raken (met name door geluid, licht en olfactorische sensaties). Het gaat daarbij zowel om mensen met de mildere maar nog steeds zeer invaliderende vorm van overprikkeling, als om mensen die dermate last hebben van overprikkeling dat een normaal leven voor hen niet meer mogelijk is.
Ze is initiatiefneemster bij de totstandkoming van het eerste prikkelarme Woon-zorgcentrum voor mensen met overprikkeling als gevolg van hersenletsel, De Stoethoeve in de omgeving van Amersfoort.

(ingelaste regels: Helaas is dit project stilgelegd omdat de gemeentelijke landschapseisen zo krap waren dat er niet 30 of 24 woningen gebouwd konden worden, maar alleen toestemming kon komen voor 11 woningen.
Als je daadwerkelijk slechts 11 van de vele vele aanmeldingen toelaat.... kan je geen zorgteam betalen. Daarmee is de verpleging en verzorging niet meer te bekostigen. Er waren aanmeldingen te over. De wachtlijst was groot. De nood was groot maar gemeentelijke eisen zijn keiharde eisen. WIE ONS WIL HELPEN HET ELDERS TE REALISEREN, GRAAG!)


Nationale Dag van de Overprikkeling
Er kan zonder twijfel gesteld worden dat Ariana van Schaaijk, terwijl ze zelf zo ernstig ziek is, de problematiek van overprikkeling, waar bijvoorbeeld nog nooit een neuropsychologische test voor is ontworpen, op de kaart heeft gezet. Ze heeft ervoor gezorgd dat 23 juni de Nationale Dag van de Overprikkeling is geworden en vraagt daarmee expliciet aandacht voor het probleem van overprikkeling nadat iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel oploopt.

Onderzoek
Ariana heeft een volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel gemaakt.

(ingelaste regels: Inmiddels heeft Ariana van Schaaijk dat onderzoek afgerond en gepubliceerd in samenwerking met dr. José van Haastrecht en dr. Marij Schüsler van wetenschappelijk onderzoeksbureau Soffos). Inmiddels is er een vervolg op dit onderzoek waardoor een vrijgave van een diagnosticum gerealiseerd is.

Omdat Ariana er wegens ziekte niet bij kon zijn reikte dr.s Jenny Palm, bekend neuropsycholoog en auteur de Gouden Speld van Verdienste uit aan een teamlid. foto © Floor Snijders 2019