Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Over ons » Dag van Overprikkeling

De dag van Overprikkeling bij hersenletsel

2020

Dank jullie allemaal voor de mooie aandacht voor de Dag van overprikkeling. Van burgemeester tot hersenletselorganisatie, van schrijvende pers tot radio en van mantelzorger tot persoon met hersenletsel: jullie hebben allen ongelooflijk mooi meegewerkt en je steentje bijgedragen! Daarmee is deze handicap een stukje bekender geworden. Dank!

Ieder mens heeft het recht om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is alleen niet haalbaar voor hen met ernstige vorm van zintuiglijke overprikkeling. Zij leven in een ernstig sociaal isolement. Een stillere epidemie...met ± 80.000 nieuwe patiënten per jaar erbij in Nederland. (waarvan naar schatting 40.000 de érnstige vorm van overprikkeling kennen) Belgische cijfers zijn niet bekend.

Dinsdag 23 juni 2020 organiseren we weer een Dag van Overprikkeling bij hersenletsel. Ditmaal zullen we het gezien de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen kleiner moeten houden dan onze wensen voor dit jaar waren.

Wij belichten dit jaar de érnstige overprikkeling, hoewel we beseffen dat iedereen die ook maar enige overprikkeling kent, het eigen leed als ernstig ervaart. Wij bedoelen echter met ernstige overprikkeling dat mensen ook fysiek ziek worden door prikkels, vaak met heel ernstige consequenties. 

Het thema van ons van 2020 luidt:
"Ernstige overprikkeling sluit deuren voorgoed, tenzij...."
Het woordje  tenzij....is bewust geplaatst. Tenzij er oplossingen komen voor....

We willen met dit thema mensen laten nadenken dat er ook mensen zijn (met ernstige overprikkeling door hersenletsel) die niet kunnen profiteren dat de Lock Down deel opgeheven wordt. Voor hen zijn de deuren naar het openbare leven, terrasje, sport, clubleven, concert, gesloten tenzij er ècht hulp en aandacht komt voor dit probleem.

Vandaar de afbeelding van een gesloten deur op deze poster.
Wat als je afhankelijk bent van zorg en je kunt niet opgenomen worden in een ziekenhuis, vanwege het geluid en licht? Of niet eens in een verpleeghuis of revalidatiekliniek? De deur gaat open naar de samenleving, en zelfs eigen  gezin of familiebijeenkomsten als er ideeën komen voor echte hulpmiddelen. Als er onderzoek gedaan wordt, onder andere naar goede medicijnen etc. Als er aanpassingen komen in de zorg en meer interventies.....

Wij willen onderzoek doen! NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. O.v.v. "onderzoek". DANK!

Campagne


Let op vanaf dinsdag 16 juni beginnen we een campagne : Zeven mensen in zeven zinnen in zeven dagen. Zij vertellen over de ernst en impact van het leven met zintuiglijke overprikkeling. Ook op de citatenpagina kan je lezen over de impact van overprikkeling op het leven.

Televisie programmamakers kunnen natuurlijk contact met ons opnemen hoe we een item kunnen maken met één van onze mensen uit onze patiëntenbelangenvereniging van mensen die zwaar getroffen zijn door overprikkeling bij hersenletsel, en die "for ever in lock down" zitten vanwege deze handicap. Neem contact met ons op via de pers-pagina.

 

Meedoen via social media?

23 Juni 2020 Dag Van Overprikkeling Profielfoto
Afbeelding – 462.5 KB

986 downloads

23 Juni 2020 Dag Van Overprikkeling Omslagfoto
Afbeelding – 2.1 MB

898 downloads

Radio

Radio Houten heeft Ariana geïnterviewd en gaf daarmee ruim aandacht aan 23 juni Dag van Overprikkeling 2020. Dank daarvoor!


Dank NPO Radio 2 voor jullie (humoristische) aandacht aan de Dag van Overprikkeling 2019! (na het muziekje)

2020

Dinsdag 23 juni 2020 organiseert Hersenletsel-uitleg weer een Dag van Overprikkeling

Hiermee tracht de stichting achter de website meer bewustwording en kennis over overprikkeling als gevolg van hersenletsel te realiseren. Het thema van 2019 was "Begrip begint bij erkenning". Het thema van 2020 is "Ernstige overprikkeling sluit deuren voorgoed, tenzij...."

 

Hersenletsel brengt veelal permanente schade aan de hersenen toe. Hersenletsel kan een gevolg zijn van een trauma van buitenaf, bijvoorbeeld door een ongeval, of van een aandoening ín het lichaam zelf. Veel mensen met een hersenletsel hebben te maken met sensorische overprikkeling. Sensorische overprikkeling houdt in dat bijna elke zintuiglijke prikkeling voor een overmatige reactie van het zenuwstelsel zorgt.

 

De continue stroom aan prikkels is voor gezonde mensen heel goed te reguleren, maar veel mensen met hersenletsel en andere brein-gerelateerde aandoeningen zijn extreem gevoelig voor licht, visuele patronen, geur, bewegingen en geluid (!), met name voor achtergrondgeluiden. Ook worden de cognitieve prikkels niet meer gefilterd, zodat het denken en onthouden een groot probleem is. Deze mensen zien hun leven door het letsel drastisch veranderen. Zij kunnen niet of nauwelijks meer deelnemen aan het openbare- familie- en gezinsleven. Ze zien hun sociale leven sterk achteruitgaan en vaak is deelname aan het werkproces niet meer mogelijk, of niet meer in dezelfde functie.

 

Sensorische overprikkeling is uitputtend. Er zijn zelfs veel mensen die vanwege de prikkelgevoeligheid een ziekenhuisbehandeling niet aankunnen en er daarom voor moeten kiezen levensreddende ingrepen aan zich voorbij te laten gaan. Als erkende belangenorganisatie pleiten we met de Dag van Overprikkeling voor méér bekendheid van de ingrijpende gevolgen van deze sensorische overprikkeling.

 

Enkele feiten over overprikkeling:

 • In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 nieuwe mensen te maken met een vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk of door een hersenbloeding, herseninfarct, hersentumor, hersenontsteking enzovoorts.
 • Een groot deel van deze groep heeft door het opgelopen hersenletsel last van deze zintuiglijke en cognitieve overprikkelingsklachten. Naar schatting de helft van het totale aantal mensen met hersenletsel. Daar ongeveer de helft van heeft de ernstigste vorm. Dat is een stille epidemie.
 • Veel mensen belanden in een sociaal isolement doordat ze door deze overprikkeling niet of niet meer volledig deel kunnen nemen aan het gezins-, werk- en sociale leven.
 • Mensen die door het hersenletsel moeizaam of niet kunnen communiceren door bijvoorbeeld een afasie hebben ook grote moeite anderen duidelijk te maken dat zij niet tegen geluid, licht, bewegingen zien of drukte kunnen.
 • Het kan u ook overkomen....

 

In de media en in de wachtkamer

De gevolgen van overprikkeling op het dagelijks leven, zowel op korte als lange termijn, zijn vaak heel moeilijk te begrijpen. Het is cruciaal om hier aandacht voor te vragen. Hersenletsel-uitleg wil bekendheid geven aan al deze klachten en symptomen. Immers, als mensen door het hersenletsel minder goed kunnen communiceren, wie geeft deze mensen dan een stem? Die stem willen wij hen met deze dag geven.

 

De stichting hoopt landelijke steun via social media en televisie te mogen ontvangen en roept middels deze mail ziekenhuizen, revalidatiecentra, individuele behandelaars en anderen, zoals supermarkten op om het volgende te doen:

Hang de poster op in uw wachtkamers of behandelkamers; indien mogelijk zet de poster op uw internet/intranetsite e.d.

De poster 2020 wordt toegezonden naar de ons bekende adressen.

 

 • Zet uit solidariteit de muziek gedurende één dag op 23* juni helemaal uit .
 • Zet de beeldschermen in de wachtkamers uit of zonder geluid.
 • Demp indien mogelijk het licht een beetje, een prettig symbolisch gebaar.
 • Vraag uw telefonie-dienstverlener om de wachtmuziek gedurende één dag uit te zetten, op 23* juni.
 • Vraag uw personeel om op 23* juni schoenen met zachte zolen te dragen in plaats van hoge hakken.
 • Bij vragen van uw patiënten over deze dag, stuur hen dan door naar onderstaande websites.
 • We vragen de kranten en magazines aandacht te besteden aan deze dag door een interview te plaatsen met een van de mensen uit onze achterban in uw regio, die zo lijden aan overprikkeling dat een gewoon leven niet meer mogelijk is. Mail dan naar ons voor te interviewen mensen.
 • Voor televisie hebben we een documentaire; een professioneel gefilmde documentaire van een vrouw die helaas kwam te overlijden, omdat zij vanwege haar overprikkeling zich niet kon laten behandelen in het ziekenhuis met chemotherapie voor kanker. Elke geluidje van het ziekenhuis en elke lamp waren teveel. Ze is gefilmd in de laatste week van haar leven. Ze liet een man na en een dochtertje van nog maar twee jaar. Welke omroep durft het aan om deze film van 14 minuten uit te zenden?
 • Meer informatie over overprikkeling, en de invaliderende gevolgen hiervan vindt u op overprikkeling.com.
 • Onze Engelstalige websites zijn:

 

Het zijn kleine gebaren van solidariteit die een grote betekenis hebben voor de mensen die met overprikkeling na hersenletsel leven.

 

Voor meer informatie over de Dag van Overprikkeling kijk eens op de  pagina FAQ: www.hersenletsel-uitleg.nl/over-ons/dag-van-overprikkeling-1/faq-dag-van-overprikkeling

 

Over Hersenletsel-Uitleg

Hersenletsel-uitleg is ontstaan door een samenwerking tussen mensen vanuit de drie kanten van hersenletsel: mensen met hersenletsel, mantelzorgers èn deskundige professionals (neurologie / neuropsychologie) die zich samen geheel vrijwillig inzetten voor het verspreiden van diepgaande kennis over hersenletsel. Doel is om mensen met hersenletsel en hun omgeving meer begrip te geven over leven met een hersenletsel. We zijn een non-profit organisatie.

Project Overprikkeling is een project van Hersenletsel-uitleg, gewaarborgd in stichting FBIE (Foundation for Brain Injury Explanation). De stichting heeft een ANBI status.

Wij vormen tevens een patiëntenbelangenorganisatie voor mensen met overprikkeling ten gevolge van hersenletsel.

Wij zijn geen voorstander van behandelprogramma's tegen overprikkeling zonder dat wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk het bewijs van goede effectiviteit heeft geleverd. Leren omgaan met overprikkeling kan wel. Zie tips..

 

Namens het gehele team van Hersenletsel-uitleg
P.S. Stuur ons uw foto en wij plaatsen het met link naar uw bedrijf/ organisatie! gratis reclame! :)  Overigens elke organisatie die een donatie doet krijgt een link + logo op de site als dank. 

Hersenletsel-uitleg heeft in 3 jaar 1500 mensen met overprikkelingsklachten bestudeerd in een groot aantal landen, en heeft daar een groot onderzoeksrapport over geschreven. We wachten op publicatie. Het zijn schokkende cijfers en feiten.

We hebben contact met mensen met overprikkeling in 56 landen. Daarom hebben we ook een Engelstalige poster en FB groep.


Manon heeft weer een geweldige strip getekend!
2019:


Strip van 2018

Strip van 2017