Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Home » Gevolgen per hersengebied » Cerebellum / Kleine hersenen

Letsel in het cerebellum / in de kleine hersenen

De kleine hersenen (Cerebellum) zijn gelegen op de basis van de schedel onder de grote hersenen en achter de hersenstam, meer naar de achterkant van de hersenen. Hoewel de kleine hersenen kleiner zijn dan de grote hersenen bevatten ze 70-80 % meer hersencellen (neuronen) dan de grote hersenen. Dat komt door de vele fijne  parallelle groeven. Uit onderzoek blijkt steeds meer dat de kleine hersenen enorm belangrijk zijn. Ze zijn, in vergelijking met de frontale en temporale kwabben en de hersenstam, relatief goed beschermd tegen trauma.

 

De linkerzijde van de kleine hersenen/ cerebellum controleert de linker lichaamshelft en omgekeerd controleert de rechterzijde de rechter lichaamshelft. Dat heet ipsilateraal.

 

De kleine hersenen zijn opgedeeld in drie gebieden die elk een specifieke taak hebben:

 • Het cerebrocerebellum (of neocerebellum) betrokken bij hogere cognitieve functies.
 • Het vestibullocerebellum (balans, houding oogbeweging).
 • Het spinocerebellum, dat in verbinding staat met hersengebieden dat de emoties en motivatie regelt.


De kleine hersenen zijn betrokken bij de coördinatie van bewegingen, balans en evenwicht en spierspanning. Ze integreren tast- en diepe gevoelsprikkels. Maar zijn ook betrokken bij een groot aantal cognitieve, taalkundige en emoties /gevoels- functies, waaronder een soort van kwaliteitscontrole over wat we denken. Ze zorgen er ook voor dat we soepel kunnen denken.*

De linkerhersenhelft van de kleine hersenen (cerebellaire hemisfeer) werkt samen met de rechter hemisfeer van de grote hersenen om spierbewegingen aan de linkerkant van het lichaam te regelen; omgekeerd werkt de rechterhersenhelft van de kleine hersenen (cerebellaire hemisfeer) en de linker hersenhelft van de grote hersenen samen om de rechterkant van het lichaam aan te sturen.

 

In hoeverre cerebellaire beschadigingen tot problemen leiden hangt van veel dingen af, waaronder de plek van de beschadigingen, maar individuele verschillen in de verbindingen tussen de kleine hersenen (cerebellum) en andere delen van het brein. Deze kunnen namelijk tussen mensen verschillen.

 

Ataxie

Schade in de kleine hersenen (cerebellair letsel) resulteert in bewegingen die langzaam en ongecoördineerd zijn. Personen met cerebellaire letsels (laesies) hebben de neiging te zwaaien en wankelen bij het lopen.

Dat wordt ook wel ataxie genoemd, letterlijk: wanordelijk bewegen; overmatig, verkeerd gericht of te ver doorschietend. De bewegingen lijken op die van een dronken persoon. De voeten worden verder uit elkaar gezet om niet te vallen. dat wordt ook wel een breed gangspoor genoemd. Het cerebellum zorgt dus voor de beheersing van de beweging zodat deze gladjes en soepel verlopen.

 

Functies van kleine hersenen:

 • Coördinatie van beweging, balans en evenwicht.
 • Geheugen voor reflexmatige motorische handelingen / Regulatie van reflexen.
 • Oogmotoriek.
 • Cognitieve, taalkundige en emotionele processen.
 • Kwaliteitscontrole over het eigen denken. Het voorziet de andere hersengebieden van bepaalde voorspellingen van optimaal gedrag.
 • Proces van kennis verwerven door waarneming en het verwerken hiervan door het denken (met name het achterste deel van de kleine hersenen).

 

Waargenomen problemen bij letsel:

 • Evenwichtsstoornissen / balans.
 • Coördinatiestoornissen (stuurloze arm).
 • Onvermogen om te reiken naar- en grijpen van voorwerpen.
 • Verlies van het vermogen om fijne bewegingen te coördineren.
 • Wisselend scherp zien of wisselend perspectief zien door verstoorde oogmotoriek.
 • Switchen van de ene naar de andere taak is moeilijk. Cerebellair Cognitief Affectief syndroom of het syndroom van Schmahmann ***
 • Logisch denken, planning kan verstoord zijn. Cerebellair Cognitief Affectief syndroom of syndroom van Schmahmann***
 • Abstract denken kan beschadigd zijn. Cerebellair Cognitief Affectief syndroom***
 • Werkgeheugen kan beschadigd zijn. Cerebellair Cognitief Affectief syndroom ***
 • Kennis verwerven door waarneming en het verwerken hiervan door het denken kan beschadigd zijn.

 • Visueel ruimtelijke organisatie kan beschadigd zijn en herkenning..
 • Spreekvermogen kan beschadigd zijn, onduidelijke spraak.
 • Taalproblemen, verlies van hogere taalfuncties:
  • Aggramatisme; het formuleren van korte eenvoudige zinnen.
  • Het moeizaam herkennen en produceren van intonatie, ritme en klemtoon (dysprosodie).
  • Onduidelijke spraak (dysartrie).
 • Verlies van loopvermogen.     
 • Tremor /beven. 
 • Duizeligheid.
 • Onvermogen om snelle bewegingen te maken.
 • Verlies van coördinatie van de motoriek (asynergie).
 • Het onvermogen om afstanden te schatten en te bepalen beoordelen wanneer te stoppen (dysmetrie).
 • Het onvermogen om snelle op elkaar volgende bewegingen uit te voeren (adiadochokinesie).
 • Bewegings tremoren (intentie tremor).
 • Opvallend breed gangspoor (ataxie).
 • Neiging tot vallen.
 • Zwakke spieren (hypotonie)
 • Abnormale oogbewegingen (nystagmus).

Nystagmus; trillende ogen

 

Letsel in de kleine hersenen wordt ook in verband gebracht met verschillende aandoeningen van de psyche**:

 • depressie
 • bipolaire stoornis
 • schizofrenie
 • autisme
 • dementie
 • verslavingsgevoeligheid
 • verstoring in het beloning- en straf circuits; (de (para-)vermis in de kleine hersenen heeft verbindingen met beloning- en strafcircuits)
 • persoonlijkheidsveranderingen in allerlei gradaties onder andere botheid, onaangepastheid, ongeremdheid, afgevlakte emoties, ontroostbaar gedrag, kinderlijk gedrag. Dit kan bij sommige mensen na verloop van tijd weer afnemen.
 • Cerebellair Cognitief Affectief syndroom of het syndroom van Schmahmann*** zie de eigen pagina over dit onderwerp en zie de PDF op deze pagina.

 

De ene mens met schade in een hersengebied/ hersenhelft, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate. Emotionele veranderingen door lichamelijke oorzaken kunnen soms pijnlijk verwoord aanvoelen worden en 'van binnen uit' door de getroffene ook anders beleefd worden. Lees meer over gevaren opsommingslijst van klachten...

 

PDF Downloads :

*De betrokkenheid van het cerebellum in een breed spectrum van cognitieve, linguïstische en affectieve functies, zie PDF hieronder: (signaal 58-2007)

signaal_58_2007_cerebellaire_neurocoginitie.pdf
PDF – 435,1 KB 9075 downloads

De neurologische gevolgen na het doormaken van een Legionella besmetting met name voor de kleine hersenen (cerebellum)
(Cerebellaire stoornissen door Legionella-pneumonie)

Cerebellaire stoornissen door Legionella-pneumonie NED TIJDSCHR GENEESKUNDE 2013;157 A 5643
PDF – 369,9 KB

 

**De rol van het cerebellum in de psychiatrie door Marije van Beilen
en Ed van Zomeren, zie PDF hieronder: (de Psycholoog nr 9-2002:)

DePsycholoog_nr9-2002.pdf
PDF – 743,7 KB 4113 downloads

 

*** Cerebellar cognitive affective syndrome (CCAS) door Schmahmann en Sherman (Engelstalig) CCAS wordt ook wel het syndroom van Schmahmann genoemd.

Cerebellar cognitive affective syndrome.pdf
PDF – 76,3 KB 3362 downloads

Lees over Bram Bakker, psychiater die na een maandenlange zoektocht zijn klachten herkende als zijnde het Cognitief cerebellair syndroom. Hij had deze klachten op onze website herkend https://joop.bnnvara.nl/opinies/levenslust

Voorts:

https://www.trouw.nl/samenleving/psychiater-bram-bakker-ik-had-een-klap-voor-mijn-kop-nodig-~a39ebe29/

en
https://www.trouw.nl/groen/onze-kleine-hersenen-blijken-veel-meer-functies-te-hebben-dan-gedacht-sleutelfuncties

Bekijk een Engelstalig you tube filmpje over Het Cognitief Cerbellair Affectief SyndroomCCAS HIER met  dr.Jeremy D. Schmahmann.  "Implications for Neuropsychiatry"

 

Lees meer over onzichtbare gevolgen :

 

 

Bronnen:

Barrios, M., & Guardia, J. (2001). Relation of the cerebellum with cognitive function: neuroanatomical, clinical and neuroimaging evidence ((PMID:11727244)). Geraadpleegd van https://europepmc.org/abstract/med/11727244

Kraak, M., & Hage, S. (z.d.). Neuropsychiatrie als hersenletsel over het hoofd wordt gezien [Presentatie]. Geraadpleegd op 13 november 2018, van https://www.hersenletselteamutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/04/Neuropsychiatrie_ppt_hersenletselnetwerk-Vesalius-Miriam-Kraak-en-Sarah-Hage.pdf?fbclid=IwAR0Sznm3pspNQM9E3dPRQELHm8Au26aGrjJZwtgXVWX1cr3rbbZE_vwG4yI

Marek, S., Siegel, J. S., Gordon, E. M., Raut, R. V., Gratton, C., Newbold, D. J., . . . Dosenbach, N. U. (2018). Spatial and Temporal Organization of the Individual Human Cerebellum. Neuron, . https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.10.010

MCALLISTER, T. W. (2008). Neurobehavioral sequelae of traumatic brain injury: evaluation and management. World Psychiatry, 7(1), 3–10. https://doi.org/10.1002/j.2051-5545.2008.tb00139.x

Palm, J. (2005). Omgaan met Hersenletsel. Assen, Nederland: Van Gorcum.

Schmahmann, J., & Sherman, J. C. (1998). The cerebellar cognitive affective syndrome. Brain, 121(4), 561–579. https://doi.org/10.1093/brain/121.4.561

Yucel, K., Nazarov, A., Taylor, V. H., Macdonald, K., Hall, G. B., & MacQueen, G. M. (2012). Cerebellar vermis volume in major depressive disorder. Brain Structure and Function, 218(4), 851–858. https://doi.org/10.1007/s00429-012-0433-2

cerebellum,” Neuron, doi:10.1016/j.neuron.2018.10.010, 2018
MAASTRO Clinic + ZON-PTC Radiotherapeut-oncoloog Daniëlle Eekers promotieonderzoek:Hersenatlas verlaagt stralingsdosis voor radio- en protonentherapie http://wwww.nazl.nl/actueel/nieuws/hersenatlas-verlaagt-stralingsdosis-voor-radio-en-protonentherapie