CCAS

Het Cerebellaire Cognitieve Affectieve Syndroom (CCAS) is een aandoening die volgt na schade (laesies) aan de kleine hersenen (cerebellum). Dit syndroom, beschreven door Dr. Jeremy Schmahmann en zijn collega, verwijst naar een syndroom van moeiten in de cognitieve domeinen van uitvoerende functies, ruimtelijke cognitie en taal. Copyright Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. We zenden cookies mee als u kopieert en plakt.

In het bijzonder zijn de problemen van de uitvoerende functies zoals:

 • planning
 • wisselen van taken
 • abstract redeneren
 • werkgeheugen
 • persevereren 
 • verstrooidheid en onoplettendheid
 • taalproblemen:
  • dysprosodia, ( =de taal van de patiënt lijkt afgeplat en emotieloos óf iemand kan niet horen of iemand blij boos of bedroefd is.) 
  • agrammatisme (=onvermogen goede zinnen te maken)
  • anomie in milde vorm (= vermindering van waarden)

Copyright Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. We zenden cookies mee als u kopieert en plakt. U kunt dan juridische acties verwachten, helaas. 

 • tekorten in ruimtelijke cognitie :visueel-ruimtelijke desorganisatie en slecht visueel-ruimtelijk geheugen.
 • veranderingen in de persoonlijkheid bijvoorbeeld botheid, afstomping of ongeremdheid en onaangepastheid.

 

Deze cognitieve stoornissen leiden tot een algehele verlaging van de intellectuele functie. CCAS zorgt voor een verschuiving in visie dat de kleine hersenen alleen verantwoordelijk zijn voor de regulering van de bewegingsfuncties (motorische functies).

Er wordt nu gedacht dat de kleine hersenen verantwoordelijk zijn voor het coördineren van zowel functies van beweging als emoties.

Copyright Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. We zenden cookies mee als u kopieert en plakt.
Het niet-functioneren van verbindingen vanuit de kleine hersenen met de hersenschors en het limbische systeem, lijken de
oorzaak voor de niet-motorische handicaps die bij CCAS beschreven worden.
De CCAS symptomen zijn zowel beschreven bij volwassenen als bij kinderen. Copyright Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. We zenden cookies mee als u kopieert en plakt.

De precieze symptomen kunnen per individu variëren, ook door de verschillende plekken van schade in de kleine hersenen. De wetenschappers legden wel een verband met: 

 • afleidbaarheid
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit
 • ontremming
 • angst
 • rituele en stereotype gedragingen
 • onlogisch denken
 • gebrek aan empathie
 • agressie
 • prikkelbaarheid
 • herhaaldelijk langdurig denken of herkauwen (rumineren) 
 • dwangmatig (obsessief) gedrag
 • sombere stemming (dysforie) en depressie
 • zintuiglijke (sensorische) overprikkeling
 • apathie
 • kinderlijk gedrag
 • het onvermogen om sociale grenzen te begrijpen.Copyright Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. We zenden cookies mee als u kopieert en plakt.