Arterio Veneuze Malformatie AVM

Een Arterio Veneuze Malformatie (AVM) is een aangeboren misvorming, een kluwen van bloedvaten bestaande uit aders en slagaders.

Arterie = slagader Vena = ader / veneus = van de ader.

Slagaders voeren bloed met zuurstof uit het hart naar de hersenen en aders voeren bloed uit de hersenen terug naar het hart. Bij een AVM wordt rechtstreeks bloed van de slagaders naar de aders geleid. Dat heet ook wel een shunt; een directe verbinding tussen slagaders en aders.

 

Deze misvormingen ontstaan al heel vroeg in de zwangerschap (2e tot 3e week), wanneer het vaatbed wordt aangelegd. De aandoening is waarschijnlijk niet erfelijk. Een AVM kan overal in de hersenen aangetroffen worden, in elke hersenkwab, kleine hersenen, hersenkamers waar hersenvocht wordt aangemaakt, (ventrikels) en in de hersenstam.

 

Een AVM is al van voor de geboorte aanwezig en kan in de loop van het leven aanleiding zijn tot een hersenbloeding. Dit wordt ook wel secundaire hersenbloeding genoemd; hersenbloeding door vaatafwijkingen.

Een van die vaatafwijkingen kan de erfelijke ziekte van Rendu Osler Weber (ROW) zijn, waarbij er een tekort is aan bepaalde stofjes in de vaatwand. Daardoor herstellen kleine beschadigingen aan de vaatwand niet. Dan ontstaan er verwijdingen waar de haarvaten zouden moeten zitten. De aandoening kenmerkt zich door spontane bloedneuzen op jonge leeftijd en huidafwijkingen na de pubertijd.

 

Ook een scheuring van een bloedvat door een uitstulping (aneurysma) hoort bij de secundaire hersenbloedingen, dus door vaatafwijkingen. 

 

De AVM, de vaatmisvorming kan ook aan het licht komen door een epileptische aanval of door uitvalverschijnselen als de bloedvatuitstulping tegen een hersengedeelte aandrukt. In dat geval kan er een herseninfarct optreden, doordat een gedeelte van de hersenen niet doorbloed wordt en afsterft.

 

Ten gevolge van een AVM kan soms een deel van de kleine hersenen in de richting van het ruggenmergkanaal gestuwd worden. Er ontstaat een situatie die ook wel een cerebellomedullaire malformatie wordt genoemd. 'Cerebello' duidt de kleine hersenen aan. 'Medullo' is de naam voor het ruggenmerg. Een andere naam is Chiari malformatie. De schedel is immers een afgesloten ruimte maar onderin is een achterhoofdsgat (foramen magnum) naar het wervelkanaal, waar het ruggenmerg doorheen loopt. De kleine hersenen kunnen daardoor één kant opgestuwd worden.

Er kunnen ook stolsels ontstaan in een AVM, die weer kunnen leiden tot een TIA, tijdelijke uitval, een tijdelijke doorbloedingsstoornis.

Niet altijd geeft een AVM klachten. Een AVM kan zo maar het hele leven onontdekt blijven.

 

Klachten bij een niet gescheurde AVM zijn afhankelijk van het hersengebied waar het optreedt:

 • In 20 tot 25% epileptische aanvallen
 • Pijn op één plek in het hoofd, door verhoogde bloedtoevoer rond de AVM
 • 15% heeft moeite met zien, praten en bewegen

 

Ongeveer drie kwart van de gevallen heeft baat bij een operatie.

Wanneer de kluwen te diep ligt, te groot is of te ontoegankelijk, dan is schadevrij opereren niet mogelijk.

Voor zulke vaatkluwens is eventueel een speciale bestraling mogelijk (stereotactische radiochirurgie). Soms is het mogelijk de bloedvaatjes te laten verkleven of er een coil, platina spiraaltje of 'katheter' in te plaatsen (coiling). In onderstaand videofragment wordt coiling getoond in de eerste techniek (muziekje kan je uitzetten): Lees meer...

 

Indien mogelijk moet iemand met een AVM activiteiten verminderen die de bloeddruk kunnen verhogen, zoals zwaar tillen en overbelasting. Bloedverdunners zijn onwenselijk en vergroten een kans op een bloeding.

 

File:001 Arteriovenous Malformation MRT T2 axial.gif 

Een AVM op MRI ↑                De AVM is de kluwen bloedvaten

Klachten bij een gebarsten AVM:

 • Plotselinge en extreme hoofdpijn
 • Wazig zien en/of dubbelzien
 • Verwardheid en/of verlies van bewustzijn
 • Braken en/of misselijkheid
 • Nekstijfheid soms
 • Afhangend ooglid soms
 • Zwak voelen
 • Uitvalverschijnselen: verlamming en/of tintelingen en/of gevoelloosheid
 • Problemen met zien, horen en balans
 • Lichtgevoeligheid
 • Veranderingen in bewustzijn/geestesgesteldheid.

WAARSCHUW DAN DIRECT EEN ARTS! BEL 112 ! Ook bij twijfel!

 1-1-Collages86-001.jpg

 

Animatie hoe een AVM behandeld kan worden:

Steunpunt voor mensen met AVM, familie en vrienden:

https://www.facebook.com/groups/avm.aneurysma.nederland/

Voor patiënten,familie en vrienden van mensen met een AVM  & Aneurysma is er ook op Facebook een steunpunt gecreëerd.

De groep heet: AVM & Aneurysma Nederland. AVM & Aneurysm Network is de Nederlandse  patiënten vereniging.

 

De oprichter vertelt:

"We zijn er voor de patiënten maar hopen in de toekomst te groeien zodat we de Neurochirurgie kunnen ondersteunen in het gevecht tegen AVM/Aneurysma .

Dit is het snelst groeiende en grootste platvorm voor Nederlands sprekende patiënten/lotgenoten met een AVM en/of Aneurysma in Nederland.
Dit is een besloten platvorm om de gesprekken en privacy van de AVM/ Aneurysma patiënten te waarborgen. Dit platvorm is een plaats voor steun,troost en informatie met elkaar uit te wisselen omdat dat nodig gebleken is."

https://www.facebook.com/groups/avm.aneurysma.nederland/

 

   

Bronnen:

"Arteriovenous Malformation Information Page | National Institute of Neurological Disorders and Stroke", z.d.) Geraadpleegd op 7 december 2016 van https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Arteriovenous-Malformation-Information-Page
What Is an Arteriovenous Malformation (AVM)? (z.d.). Geraadpleegd op 7 december 2016, van http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/AboutStroke/TypesofStroke/HemorrhagicBleeds/What-Is-an-Arteriovenous-Malformation-AVM_UCM_310099_Article.jsp

[Hartwijzer]. (z.d.). Geraadpleegd op 7 december 2016, van https://www.hartwijzer.nl/

[Homepage van Heliomare]. (z.d.). Geraadpleegd op 7 december 2016, van https://www.heliomare.nl/

[Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie - NVvN]. (z.d.). Geraadpleegd op 7 december 2016, van http://www.nvvn.org/

De Nederlandse Hartstichting. (z.d.). Oplossingen voor een sterk hart | Hartstichting. Geraadpleegd op 1 december 2016, van https://www.hartstichting.nl/

Eyskens, E., Feenstra, L., Meinders, A. E., Vandenbroucke, J. P., & Van Weel, C. (1997). Codex Medicus (10e ed.). Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.

Hersenstichting - Home. (z.d.). Geraadpleegd op 7 december 2016, van https://www.hersenstichting.nl/

Kuks, J. B. M., Snoek, J. W., Oosterhuis, H. J. G. H., & Fock, J. M. (2003). Klinische neurologie (15e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum.

NVN - Nederlandse Vereniging voor Neurologie :: Home. (z.d.). Geraadpleegd op 7 december 2016, van https://www.neurologie.nl/