Sepsis - Bloedvergiftiging

Sepsis is een ontspoorde reactie van het lichaam op een infectie, waarbij er levensbedreigende verstoringen optreden in de werking van organen. Deze ontspoorde reactie treedt op wanneer bacteriën of andere ziektekiemen of hun gifstoffen in de bloedbaan terecht komen of zoveel ontstekingsstoffen vrijmaken dat er in het bloed een massale ontstekingsreactie op gang komt.

 

Wat normaal gebeurt in een ontstoken vinger, gebeurt dan op (veel te) grote schaal in het hele lichaam. De ontstekingsreactie raakt ‘oververhit’ en brengt daardoor juist schade toe aan het lichaam. Longen, nieren, hart, hersenen of lever dreigen uit te vallen.

 

Er treedt zuurstoftekort op, bloedvaten kunnen gaan lekken, de bloedstolling raakt ontregeld en de bloeddruk kan gevaarlijk dalen. Als, in het laatste geval, dit niet met de toediening van veel vloeistof verbetert en er speciale bloeddrukverhogende medicijnen aan te pas moeten komen, spreek je van een ‘septische shock’.

 

Opname op de Intensive Care afdeling is dan aan de orde. In alle gevallen, ook zonder IC-opname, is een sepsis levensbedreigend. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld en de behandeling wordt ingezet, hoe groter de overlevingskans.

 

Mogelijke kenmerken van sepsis:

 • onduidelijke spraak
 • acute verwardheid of veranderd bewustzijn
 • extreme rillingen of spierpijn
 • buikpijn
 • niet of weinig plassen / geen of weinig urineproductie
 • erg ziek voelen, gevoel van doodgaan. Persoon ziet er erg ziek uit
 • grauwe, bleke of gevlekte (gemarmerde) huid
 • kortademigheid of snelle ademhaling (≥ 22/min =meer dan 22 maal per minuut in rust)
 • snelle hartslag (meer dan 90 slagen per minuut in rust)
 • koorts (hoger dan 38⁰ Celsius) of juist een te lage lichaamstemperatuur (lager dan 36⁰ Celsius)
 • bloeddrukdaling (bovendruk ≤ 100 mmHg)
 • uiteindelijk kunnen vitale organen uitvallen

 

Het brein heeft het zwaar te verduren tijdens een sepsis. Een uiting hiervan is bijvoorbeeld het delier, dit is het optreden van acute verwardheid. Veel mensen ervaren dan ook cognitieve gevolgen bij hun herstel van een bloedvergiftiging - sepsis zoals problemen met het geheugen, de concentratie, het verdelen van de aandacht.

 

Voor alle informatie en een handzaam boek over (het herstel na) sepsis en voor mogelijkheden van nazorg verwijzen wij door naar www.sepsis-en-daarna.nl

Naar hun Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/2568491856752519/

Naar lotgenotendagen: https://www.sepsis-en-daarna.nl/sepsis-lotgenoten-dag/
en naar https://icconnect.nl/


PICS

Naast de cognitieve klachten door hersenschade, kunnen klachten ook ontstaan zijn door het Post intensive care syndroom (PICS). Nieuwe of verergerde klachten die ontstaan ten gevolge van kritieke ziekte en de intensive care behandeling.

 • Lichamelijke klachten (moeheid, verworven spierzwakte, slikstoornis, conditieverlies, kortademigheid)
 • Cognitieve klachten
 • Psychische problemen (angst, PTSS, depressie)

Partners, familieleden en andere naasten kunnen ook PICS ontwikkelen, dat wordt het Post Intensive Care Syndroom Familie genoemd, of PICS-F.
Lees meer.

Bron: Deze pagina is in samenwerking met 'sepsis en daarna  + Idelette N. geschreven
Hersenletsel-uitleg
https://www.henw.org/artikelen/sepsis-herkennen-bij-een-volwasseneRelevante info:

Angus DC, Van der Poll T. Severe sepsis and septic shock. N Engl J Med 2013;369:840-51.

Bakker J, Levi M, Van Hout BA, Van Gestel A. Sepsis, een gecompliceerd syndroom met belangrijke medische en maatschappelijke consequenties. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004; 48):975-8.

McPherson D, Griffiths C, Williams M, Baker A, Klodawski E, Jacobson B, et al. Sepsis-associated mortality in England: an analysis of multiple cause of death data from 2001 to 2010. BMJ Open. 2013;3. pii: e002586.

Iwashyna TJ, Ely EW, Smith DM, Langa KM. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. JAMA. 2010;304):1787-94.

Kumar A, Roberts D, Wood KE, Light B, Parrillo JE, Sharma S, et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinan

Nasa P, Juneja D, Singh O. Severe sepsis and septic shock in the elderly: An overview. World J Crit Care Med 2012;1:23-30.

Vincent JL. The clinical challenge of sepsis identification and monitoring. PLoS Med 2016;13:e1002022.