PTSS na hersenletsel

Post traumatische stress syndroom / PTSS 

Een Post Traumatische Stress Syndroom, PTSS kan volgen als iemand is blootgesteld aan een zeer traumatische gebeurtenis waarop iemand met intense angst, afschuw en hulpeloosheid kan reageren.

 

Het is dus een hevige stressreactie op een schokkende gebeurtenis. Het is tegelijkertijd een natuurlijke reactie op een niet-natuurlijke gebeurtenis.

 

De kans is aanwezig dat iemand met het oplopen van traumatisch hersenletsel ook een PTSS oploopt, als de oorzaak van het hersenletsel een zeer schokkende gebeurtenis was. Bijvoorbeeld bij:

 • natuurrampen en andere rampen (instorten van flat e.d)
 • vliegtuigongelukken  ernstige verkeersongelukken
 • terroristische aanslagen
 • aanranding /verkrachting met geweld waardoor hersenletsel ontstond
 • beroving met geweld waardoor hersenletsel ontstond
 • confrontatie met iemand die ernstig gewond is of overleed en zelf hersenletsel opgelopen bij deze ervaring
 • oorlogservaringen

 

Een posttraumatische stress-stoornis heeft de volgende kenmerken: 

 

 • Extreem verlies aan controle. Mensen zijn hun greep op het dagelijks leven kwijt. Veel slachtoffers voelen zich machteloos.
 • Ontwrichting: vanzelfsprekende verwachtingen gelden niet meer. Het vertrouwen in zichzelf, andere mensen en het dagelijkse bestaan is verdwenen. Men wordt geconfronteerd met eigen kwetsbaarheid.
 • De herinneringen zijn te intens en te pijnlijk.
 • Vermijdingssymptomen- terugtrekken van andere mensen en situaties
 • Arousal symptomen: iemand kan hyperalert zijn, als het ware permanent op de hoede voor mogelijk gevaar, daarbij prikkelbaar. Overmatige waakzaameid.
 • Chronische stress
 • Lichamelijke klachten
 • Herbelevingen van het trauma- flashbacks
 • Nachtmerries en night terrors
 • Angsten

 

Zo'n schokkende gebeurtenis kan een verstoring van het psychobiologische evenwicht veroorzaken. Mensen blijven ingesteld op gevaar. De angst is permanent. Deze toestand verstoort hun dagelijkse leven. Een mens kan daar fysiek ziek van worden door de hoge stresshormonen als cortisol.

  

Deze situatie dient zeer zeker behandeld te worden/begeleid te worden door ervaren neuro-psychologen die zowel kennis hebben van hersenletsel als PTSS.

Zij kunnen evt. ook doorverwijzen naar psychiaters.

 
Op de pagina angst en hersenstructuren leggen we meer uit wat er gebeurt in het brein en op de pagina rust in je zenuwstelsel leggen we uit hoe een mens zichzelf iets tot rust kan brengen.