Zorg voor hersenletsel

Door het hersenletsel verandert er veel in het leven. Er zijn mensen die met kennis van hersenletsel, jou of u thuis kunnen helpen bij allerhande praktische zaken of ondersteuning bieden bij taken of bij regelzaken. Denk aan het aanleren van nieuwe vaardigheden, het behouden van de zelfredzaamheid, ondersteuning in administratie, casemanagement, systeembegeleiding, ondersteuning in het aangaan en behouden van sociale contacten en ondersteuning van mantelzorgers. 
Dat wordt in Nederland betaald uit de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) of uit de WLZ (Wet Langdurige zorg).

Deze hulpverleners hebben kennis over de gevolgen van hersenletsel. Die weten hoe u en uw naasten daar het beste mee om kunnen gaan. Mensen die de weg weten in de wirwar van regelingen en instanties in Nederland. 
De organisaties waar deze mensen werken bieden vaak ondersteuning bij NAH: (ambulante) individuele begeleiding thuis, begeleiding van de partner of kinderen, maar hebben vaak ook wooncentra, dagbesteding, modules om om te leren gaan met het hersenletsel etc...

Wilt u zich een beeld vormen wat een individuele begeleider voor u kan doen, lees dan eens een verhaal van zo'n begeleider. Het woord ambulant betekent: niet op een vaste werkplek. Zij kunnen bij u thuis afspreken of u kunt op een locatie hen ontmoeten. Het betekent hetzelfde als individuele begeleiding.

België:
Woont u in België kijk dan eens DVCsintJozef of  NAHliga 

Zie de pagina links in België

 

Nederland 

De gemeente in Nederland waar u woont, bemiddelt middels de wet WMO voor hulp in begeleiding thuis en voor dagbesteding met onderstaande aanbieders. Soms heeft een gemeente met de ene organisatie wel een contract en met de andere organisatie in uw regio niet. Ook met een WLZ-indicatie komt u in aanmerking voor Individuele Begeleiding Thuis.
Enkele van deze organisaties bieden ook woonvormen aan voor mensen met hersenletsel.


We hebben een aparte pagina met opsomming van woonzorgcentra

Case managers hersenletsel
Utrecht
Flevoland
Salland
De casemanager
is beschikbaar voor mensen die pas kort geleden hersenletsel hebben gekregen, maar ook als het hersenletsel al jaren geleden eerder is ontstaan en er sprake
is van complexe problematiek.
De casemanager hersenletsel geeft informatie en advies, helpt de vraag te verhelderen en verwijst naar passende hulp. Als die hulp niet beschikbaar
is, gaat de casemanager aan de slag om dit te organiseren, eventueel met steun van het projectteam. De casemanager verleent zelf geen zorg en werkt aanvullend op bestaande zorg. De casemanager werkt vraaggericht en sluit aan bij wat cliënt en naasten willen. 

www.casemanagerhersenletsel.nl
info@casemanagerhersenletsel.nl

Zorgaanbieders individuele begeleiding thuis


Hieronder de organisaties die meedoen aan de methode Hersenz In Nederland

Hersenz. Verder met hersenletsel 

Vanaf 2015 is de methode Hersenz toegepast in Nederland. Daarmee bieden zorgorganisaties in Nederland behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase, onder de noemer (methode) "Hersenz". Zie kaartje:

   behandeling@interaktcontour.nl - (0341) 25 57 77 

Mist u uw organisatie? Of zijn de gegevens verouderd? Mail het ons! Dank!