Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door universiteiten, Hoge Scholen, zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor NAH

Home » Informatie » Behandelaars Professionals » Ambulante individuele begeleiding

Individuele begeleiding thuis

We hebben namens Hersenletsel-uitleg een aantal vragen aan Gertruud van Harten gesteld, om een beeld te schetsen wat een ambulant begeleider (of individueel begeleider) zoal kan betekenen voor mensen met hersenletsel, en hun naasten. Er zijn meerdere organisaties die deze begeleiding thuis leveren; voor adressen zie deze link. Wij benaderden een begeleider die voor de organisatie InteraktContour werkt. Gertruud koos er voor de volgende vragen van ons al vertellende te beantwoorden:

  • Vertel eens over je vak en wat je als individueel begeleider kan betekenen voor de mens met hersenletsel en wat je zoal doet.
  • We vragen waarom zij voor dit vak gekozen heeft
  • Welke opleiding heb je gedaan voor dit vak of welke opleidingseisen worden er gesteld, eventueel met cursussen op maat?
  • We vragen naar de begeleiding en tegen welke problemen mensen die hun hulp in vragen zoals aanlopen.
  • We vragen of er een soort van hulpaanbod bestaat voor de partner als hij of zij vastloopt in de thuissituatie.
  • Hoe wordt de geleverde zorg gefinancierd en is er een verwijzing nodig?
  • Wat maakt dit vak mooi?

Mijn naam is Gertruud van Harten en ik werk als senior individueel begeleider bij InteraktContour.
Interaktcontour biedt gespecialiseerde hulp aan mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. We helpen mensen met niet-aangeboren hersenletsel na hun revalidatie weer grip op hun leven te krijgen, met behulp van behandeling, begeleiding thuis en wonen met zorg.

 

Als individueel begeleider ondersteun ik mensen met hersenletsel thuis bij verschillende hulpvragen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld over wonen, werk, sociale relaties, zingeving, financiën en gezondheid. Zo help ik mensen bijvoorbeeld overzicht te houden over hun administratie, in het bijhouden van dagelijkse afspraken en taken, om te gaan met onbegrip uit hun omgeving en bij het vinden van een zinvolle daginvulling. Maar ook bij het vinden van een vrijwilliger of maatje. En soms met gewoon een luisterend oor waardoor iemand het gevoel heeft er niet helemaal alleen voor te staan.

 

Het geeft mij voldoening wanneer ik een cliënt heb geholpen weer grip te krijgen op zijn administratie. Of wanneer ik iemand heb geholpen zijn energie beter over de dag te verdelen. Zo vertelde een cliënt mij onlangs dat hij minder gauw moe is doordat hij op mijn advies tussen alle taken door rust neemt. Ik werk in de begeleiding multidisciplinair. Dat wil zeggen dat ik waar mogelijk samenwerk met andere hulpverleners die om de persoon heen staan.

 

Ook denk ik mee over welke hulpmiddelen iemand kan helpen zijn of haar zelfstandigheid te behouden en help ik bij het aanvragen daarvan. Zo kunnen cliënten van InteraktContour kosteloos e-health hulpmiddelen uitproberen. Zoals bijvoorbeeld een anti-noise koptelefoon bij overprikkeling, een gps-horloge met alarmering, een beeldhorloge of een robotmaatje.

 

Bij InteraktContour weten we dat hersenletsel niet alleen impact heeft op het leven van de getroffene, maar ook op het leven van naasten. Daarom betrekken we ook de partner en/of kinderen in onze begeleiding. We leggen uit wat hersenletsel met iemand doet en hoe zij hun naaste in het dagelijks leven kunnen ondersteunen. Maar we kijken ook naar wat zij als naasten nodig hebben om dit te kunnen doen, en hoe zij een nieuw evenwicht kunnen vinden in hun relatie.

 

Wat individuele begeleiding betreft werkt InteraktContour nauw samen met gemeenten. Wanneer iemand individuele begeleiding nodig heeft, kan dat via de WMO, (wet maatschappelijke ondersteuning) in je plaatselijke gemeente, worden aangevraagd. Een verwijzing van een arts niet nodig.

 

Om dit werk te kunnen doen heb ik een HBO-opleiding gevolgd en een cursus coaching. Binnenkort start ik met de post-hbo cursus voor ambulant begeleiders van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Naast kennis van hersenletsel en de gevolgen hiervan, zijn goede communicatieve vaardigheden, invoelend vermogen, tact, geduld en gestructureerd en planmatig kunnen werken belangrijke vaardigheden in dit werk. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat je respect hebt voor de eigen regie, wensen en persoonlijkheid van cliënten.

 

Ik heb in mijn nabije omgeving zelf meegemaakt hoeveel impact hersenletsel heeft op iemands leven en dat van hun naasten. Hierdoor voel ik mij verbonden met mensen met hersenletsel. Ik wil hen graag ondersteunen in het leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel en de veranderingen in hun leven. En – met hulp van anderen in hun omgeving – zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven leven. Mijn werk als individueel begeleider bij InteraktContour geeft mij daarom veel voldoening.