Hersenletsel herkennen

Er zijn meerdere manieren om (een niet eerder opgemerkt) hersenletsel te herkennen. Deze manieren zijn vaak aanvullend aan elkaar.
Hersenletsel is lastig te herkennen als er alleen onzichtbare gevolgen zijn. Vaak lopen mensen jarenlang te tobben voor ze de link met hersenletsel leggen.

Op deze pagina hebben we een aantal links naar pagina's hoe je hersenletsel kan herkennen, ook voor kinderen. De signaleringslijst kinderen + jongeren is op deze pagina te downloaden. De Checklist NAH is misschien wel de meest uitgebreide afvinklijst. Vaak is dat een eyeopener voor partners, familie of voor betrokkene zelf.  (Downloaden- uitprinten - invullen - meenemen naar behandelaar. Niet naar ons verzenden.)

Besef dat er ook cognitieve problemen kunnen voorkomen bij hersenaandoeningen zonder dat er sprake van hersenletsel is.

Zo'n lijst kan wel gebruikt worden voor het inventariseren van klachten waarna in overleg met de behandelaar besloten kan worden of een NPO (neuropsychologisch onderzoek) of verder onderzoek zinvol is.

 

Nah Signaleringsinstrument Kinderen
PDF – 189,7 KB

De signaleringslijst (Vilans 2008) is bedoeld voor het opsporen van de gevolgen op het gebied van cognitie, emoties, gedrag en sociaal functioneren. De signaleringslijst is geen diagnostisch instrument, maar de uitkomsten helpen bij het bepalen welke ondersteuning nodig is.

De lijst dient ingevuld te worden door iemand die goed weet hoe een kind van een bepaalde leeftijd hoort te functioneren. Dit kan bijvoorbeeld een intern begeleider of leerkracht in het basisonderwijs zijn, een mentor in het voortgezet onderwijs (eventueel samen met de ouders), een ambulant begeleider, een psycholoog, pedagoog, kinderneuroloog of revalidatiearts.

Vilans