Home » Sitemap » Voor de mantelzorger

Voor de mantelzorger

Met de Zorgladder Mantelzorg is er een vangnet om mantelzorgers te helpen die het zonder hulp van anderen niet redden in deze corona-crisistijd. Dank aan  MantelzorgNL, ministerie van VWS en de VGN. In 5 stappen zien wie in te schakelen als hulp nodig is:

Hersenletsel Partners Tips
PDF – 646.8 KB

Meldpunt mantelzorg= 030-3400600 (iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 - 17.00 uur)

De hersenen van de mantelzorger onder loep!

Ook de hersenen van de mantelzorgers zij belangrijk om te kennen!
De meeste mantelzorgers ervaren stress door het continu op de 'tenen lopen' om de zorgen voor de ander. Dat kan als dat maar door- en door gaat, een verhoogd niveau van het stresshormoon cortisol geven.

 

Sommige hersengebieden kunnen slecht tegen de hoge levels cortisol. Met name de frontaal kwab gebieden (frontale cortex) die normaal alles regelt als : planning, aandacht, concentratie, werkgeheugen, structuur aanbrengen. De frontaal kwab doet nog iets bijzonders, namelijk het afremmen van een ander hersengebied: de amandelkern of amygdala.

De amygdala is bijzonder gevoelig voor angst, diepe emoties en depressie.

Als door de hoge levels cortisol (door de zorgen) de frontaalkwab minder goed de amygdala kan afremmen, kan die persoon zelf angstiger worden, boos, impulsief gaan reageren en depressief worden. Maar ook minder goed plannen, minder goed nog de structuur vast houden, onthouden, de aandacht en concentratie kunnen afnemen, kortom de functies die een gezonde frontaalkwab allemaal moet kunnen doen.

 

Er is dus een logische verklaring voor de moeite die de mantelzorgers onder langdurige stress kunnen ervaren. Dat betekent ook dat iedere mantelzorger zich bewust moet blijven van de eigen gezondheid en rust, ruimte, tijd voor zich zelf moet blijven bewaken (waar mogelijk!). Het is essentieel voor het eigen functioneren.

kijk op de pagina https://www.hersenletsel-uitleg.nl/ermee-omgaan/tips-en-adviezen/tips-van-mantelzorgers-aan-elkaar  staat een Caregiver Strain Index (mantelzorger overbelasting lijst). Vul die regelmatig eerlijk in, om jezelf in de gaten te houden voor overbelasting. Het instrument is ontwikkeld in de Verenigde Staten in 1983 door B. Robinson. De Caregiver Strain Index (CSI) is één van de meest gebruikte (internationale) meetinstrumenten om belasting door mantelzorg te meten.

Photo Attribute:

By National Institutes of Health - http://www.nimh.nih.gov/health/publications/post-traumatic-stress-disorder-research-fact-sheet/index.shtml, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66084360


GEVOLGEN PER HERSENGEBIED

Mijn man heeft in de een hersenbloeding gehad en hij is halfzijdig verlamd rechts, de neuroloog noemde iets over een hersenhelft, wat is er nu echt gebeurd en in welk HERSENGEBIED is dat dan? Lees meer...

Mijn moeder kan niet meer praten door hersenletsel in de linkerhersenhelft. Wat zijn er dan nog meer voor gevolgen te verwachten? Lees over linker- en rechter hersenhelftschade, over schade in kleine hersenen..  Lees nog meer...

Onze relatie staat onder druk door het hersenletsel...wat kan ik nog verwachten aan veranderingen, waar moet ik de grens trekken in gedrag dat ik niet prettig vind? Lees meer...