Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Achtergrondinformatie » Project Overprikkeling

arab.jpg    مشاكل في معالجة المعلومات الحسية 

Op weg naar oplossingen en hulpmiddelen 

Wij zijn een erkende patiëntenbelangengroep voor mensen met hersenletsel én overprikkelingsklachten, aangesloten bij de Dutch Brain Council.  We beperken ons niet tot Nederland alleen maar zijn wereldwijd actief. Maar ook voor mensen met ME/CVS en whiplash willen wij ons inzetten dat er verbeteringen, hulpmiddelen komen als zij geluidgevoelig zijn geworden.

 

Wat doet Project Overprikkeling?

Informeren van patiënten en professionals, overprikkelingsprobleem bij hersenletsel in kaart brengen, hulpmiddelen ontwikkelen, in een landelijke overkoepelend patiëntenorganisatie lobbyen, meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en nog veel meer.....lees meer op onze speciale site... 


Voor wie is Project Overprikkeling?

Een ieder met overgevoeligheid voor sensorische/zintuiglijke prikkels na Niet Aangeboren Hersenletsel Lees meer....


Waarom is Project Overprikkeling nodig?

Het probleem Overprikkeling moet bekend, herkend en erkend worden. In de maatschappij en binnen de medische– en wetenschappelijke wereld. Wetenschappelijke onderzoeken en oplossingen moeten er komen!

 

Alle info over het onderwerp Overprikkeling

Alle actuele info kunt u vinden op onze speciale website https://www.overprikkeling.com/

Alleen u vindt er geen info over therapievormen, omdat er geen therapie zich bewezen heeft. Sensorische Integratietherapie is bedoeld voor een ontwikkelingsstoornis en heeft slechts een kleine behandelingsoptie in de  verstoorde proprioceptie bij overprikkeling bij hersenletsel.

Aanmelden Facebook

Moet jij leven met hersenletsel of whiplash en heb je last van een vorm van (sensorische) overprikkeling? Of heb je ME/CVS en heb je echt geluidgevoeligheid? Wil je toegang krijgen tot onze kennisbank overprikkeling? Wil je op de hoogte gehouden worden van productontwikkelingen en research resultaten? Met een stevig fundament – een grote doelgroep – kunnen we meer voor elkaar krijgen.

Meld je aan bij de Facebookgroep Overprikkeling bij hersenletsel/NAH via het mailformulier op deze pagina.

Déze groep is alleen voor mensen met hersenletsel en overprikkeling. Niet (!!!) voor belangstellenden of professionals, of mantelzorgers, helaas.

Klik op de links:

Fb groep familie/vrienden.

Fb groep ouders van een kindje met NAH.

Lees citaten van mensen hoe overprikkeling ervaren wordt!

 

Ziek van overprikkeling? In onze  FB groep zal je (h)erkenning vinden! Meld je aan, mits je lotgenoot bent met hersenletsel(!), in dit mailformulier:

Van 24 juli tot en met 15 augustus 2020 zijn wij met vakantie en kunnen geen lidmaatschap verzoeken beantwoorden. Onze excuses voor deze vertraging!Info i.v.m. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming :

Als u zich op deze site aanmeldt voor de Facebookgroep verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Het doel van deze verwerking is het selecteren op juiste doelgroep. We slaan op: uw Facebooknaam, uw e-mailadres en de genoemde klachten en oorzaak. Wij beveiligen deze gegevens goed en we zullen ze niet voor een ander doel gebruiken. Als later blijkt dat u op andere gronden dan met deze aanmeldingsgegevens lid bent geworden, houden wij ons het recht voor om u weer uit deze groep te verwijderen omdat mensen ook leren van elkaars ervaring met hersenletsel en we niet willen dat bestaande leden mogelijk andere klachten verwarren met hersenletselgevolgen. Het is uit een beschermend belang dat we de juiste leden toelaten.
 

Folder Overprikkeling

Korte uitleg wat we doen met 'Project Overprikkeling' en wat overprikkeling is. Als je wil dat mensen overprikkeling gaan begrijpen en als je ons werk wil helpen bekendheid te geven, vragen wij je deze folder te printen en uit te delen.

 

Als u de folder download en print let dan op de juiste vouwwijze zodat u bovenstaande afbeelding als eerste ziet :)

Folder Overprikkeling
PDF – 200.5 KB

Steun ons werk

Project Overprikkeling is vrijwilligerswerk. Wij werken pro bono. Onkosten houden we zo laag mogelijk, maar kosten voor zaken als webhosting, onderhoud website, telefoonkosten en porto worden of zelf bekostigd of betaald uit een donatie. Steun ons, ieder bedrag is welkom. Dank je wel!

HTML

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation
o.v.v onderzoek of overprikkeling

29 juli 2016 NIEUWS!

Hulpmiddel is tweede geworden

Het ontwikkelproject  naar een systeem tegen overprikkeling voor geluid is tweede geworden in de race om de Hersenbokaal 2016. Daar heeft Hersenletsel-uitleg heel hard aan bijgedragen. Lees meer! https://www.hersenstichting.nl/hersenbokaal-2016/genomineerden-2016

 

 

De enquête is gestopt op deze pagina 31 december 2016.

Zie ook de checklist op een andere pagina

 

FBoverprikkeling-1.jpg

Onze speciale site over overprikkeling 

Wij hebben een site gemaakt waar we wat dieper ingaan op doelstellingen en wat we bereikt hebben en wat onze plannen zijn.

Klik hier... 

 

Twee soorten uitlegkaartjes creditcardformaat overprikkeling
PDF – 1.1 MB

Per 1 maart kun je lid worden van de Facebookgroep overprikkeling bij hersenletsel (alleen voor lotgenoten!) als je een aanmeldingsmail met reden stuurt aan: 

hersenletseluitleg2@gmail.com

óf

hersenletsel-uitleg@xs4all.nl

 

Meer dan 1000 geënquêteerden 

We zijn er! We hebben meer dan 1000 mensen (1178) geënquêteerd over overprikkeling. Daarnaast hebben we 1000 mensen in de Facebookgroep bevraagd.

Over de verschillende vormen van overprikkeling en welke combinaties..welke klachten. We hebben nog veel meer kunnen vragen in de besloten Facebookgroep.  Nu wordt het tijd om alle uitkomsten goed te analyseren, in statistieken te zetten.

Welke consequenties heeft dat bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg? Stel dat deze groep mensen die geantwoord heeft, ooit in een verpleeghuis opgenomen moet worden, moeten daar dan aanpassingen voor gedaan worden?