Vergiftiging / Intoxicatie

 

Hersenletsel kan optreden als gevolg van blootstelling aan stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxische stoffen) bijvoorbeeld:

  • zware metalen (lood, broom of kwik en kwikverbindingen)
  • te hoge doses medicijnen of te lang gebruik van barbituraten en opioïden
  • drugs ; psychoactieve middelen (GHB, heroïne, cannabis, cocaïne, XTC, mescaline en kalmeringsmiddelen. Ook alcohol hoort hierbij  maar wij geven die een aparte vermelding)
  • alcohol
  • organische oplosmiddelen op alfabetische volgorde: azijnzuur, benzeen, chloroform, ethanol, di-ethyleen, heptaan, HMPA, methanol, mierenzuur, pentaan, THF en tolueen
  • neurotoxinen (zenuwgassen, insecticiden, sommige bacteriën en gif uit dieren en planten).
  • Lachgas; Lachgas blokkeert de glutamaatreceptor; een neurotransmitter die betrokken is bij allerlei processen in de hersenen.

 

De stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxische stoffen) beïnvloeden de stofwisseling van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn de signaalstofjes die de neuronen (hersencellen /zenuwcellen) onderling laten communiceren en die zenuwcellen met spiercellen laten communiceren.

Zenuwcellen hebben aan het uiteinde een contactplaats waar de signaaloverdracht plaatsvindt. Dat noemen we de synaps. Het woord komt van het Griekse woord σύναψις raakpunt, verbinding. Daar werken de neurotransmitters.

 

Communicatie van hersencellen  naar spiercellen en hersencellen onderling verstoord 

Als hersencellen niet meer onderling kunnen communiceren en of als hersencellen niet meer naar spieren kunnen communiceren is dat een ernstige situatie. Als de uitval blijvend is, spreekt men van hersenletsel of spieruitval.

 

De persoon kan in een coma geraken. Lees meer.. 30% van de coma spoedgevallen op een Spoedeisende Hulp komt door intoxicatie. De giftige stoffen kunnen een hartstilstand of een ademhalingsstilstand geven. 

 

De gevolgen van hersenletsel kunnen lichamelijk zijn of gevolgen geven op cognitief vlak, of emotioneel vlak en in zich uiten in gedrag, communicatie en intelligentie.

 

De onzichtbare gevolgen van hersenletsel zijn de gevolgen die het minste begrepen worden door de omgeving, maar die vaak het heftigst zijn voor de persoon in kwestie.

Jarenlange blootstelling

Vele mensen zijn vaak langdurig blootgesteld op hun werk aan giftige stoffen waar pas langzamerhand meer aandacht voor kwam hoe ernstig de gevolgen hiervan waren. 

Logo1letselschadecom.jpg

Betrouwbaar, betrokken, onafhankelijk, deskundig.  Bel (078) 644 34 40 voor gratis advies.