Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Home » Gevolgen per hersengebied » Diffuus hersenletsel

Diffuus hersenletsel/ Diffuse pathologie

Diffuus betekent: verspreid en zonder scherpe grenslijn. Dit soort schade is vaak over een groter deel van de hersenen verspreid dan een plaatselijke (focale) schade. Omdat een groter deel van de hersenen beschadigd is, betekent dit dat er mogelijk meer problemen zijn.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Er zijn vier hoofdvormen van diffuus hersenletsel:

  • Diffuus axonaal hersenletsel 
  • Diffuse hypoxie / anoxisch / ischemisch letsel
  • Diffuse zwelling
  • Diffuus vasculair letsel© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

De gevolgen van diffuse hypoxie / anoxische / ischemisch hersenletsel zijn vaak katastrofisch. Overal waar de tekort aan zuurstof was in de hersenen is schade.

Diffuse zwelling kan in verschillende vormen van ernst voorkomen.

Diffuus axonaal letsel, komt in tegenstelling met andere traumatische hersenletsels, voor zonder dat het hoofd iets raakt of door iets geraakt wordt. Daarbij worden de hersenen geschud. Dit veroorzaakt schade aan de verbindingen tussen zenuwcellen, wat 'diffuse axonale schade" (DAI) genoemd wordt. Dit soort schade is vaak over een groter deel van de hersenen verspreid dan een focale (plaatselijk)schade. Omdat een groter deel van de hersenen beschadigd is, betekent dit dat er mogelijk meer problemen zijn. 

 © Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Dit diffuus verspreide letsel is vaak moeilijk op een traditionele scan te zien aangezien deze letsels typisch plaatsvinden op cellulair niveau, waardoor ze veel te klein zijn om te zien, behalve onder een microscoop. Een microscoop kan alleen worden gebruikt om hersencellen te onderzoeken na  het overlijden van een patiënt. Dat betekent dat wetenschappers zelden hersencellen van patiënten kunnen onderzoeken.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Op een CT-scan zal men dus meestal geen afwijkingen zien. Op MRI-beelden is de kans groter om afwijkingen te zien. Het komt regelmatig voor dat er diffuus hersenletsel is, terwijl noch CT, noch MRI hersenbeschadigingen kunnen aantonen. Soms kan een doorbloedingsscan als een PET scan of Spect scan of combinatiescan als FDG-PET/CT  en PET-MR-scan wel iets aantonen.

De ernst van klachten varieert van minieme zeer tijdelijke schade tot zware blijvende invaliditeit of zelfs fatale afloop. 

Impact is groot

De impact van de niet-zichtbare gevolgen kunnen  zeer groot zijn en het leven behoorlijk beperken. Lees meer over onzichtbare gevolgen of kies het schema onzichtbare gevolgen, kort uitgewerkt. Een Neuropsychologisch onderzoek NPO kan veel verborgen handicaps aan het licht brengen, maar kan zeer prijzig zijn. Ook dat kan niet alles aan het licht brengen. Inventariseer met de lijst van onzichtbare gevolgen wat er allemaal speelt dan is het leven wellicht iets beter her- in te richten.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Uitleg over de axon: Een axon is een lange uitloper van een zenuwcel die het signaal doorgeeft aan een andere zenuwcel, spiercel of kliercel. Bij diffuus letsel zijn er meerdere axonen her en der in de hersenen te ver uitgerekt en meerdere kunnen geknapt afgescheurd zijn, waardoor de hersensignalen niet meer door gegeven kunnen worden.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Bij het afscheuren komen er lichaamseigen chemische stoffen vrij, (neurotransmitters) die omliggende hersenzenuwen op hun beurt kan doen afsterven. Daardoor kan iemand na enkele uren tot een dag na een ongeval nog slechter worden.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Als de MRI niets aantoont...

Veel hersenletselgetroffenen waarbij je aan de buitenkant niets ziet, hebben te maken met vooroordelen van hun omgeving, zelfs van artsen of verzekeringsmaatschappijen. Ze hebben het hersenletsel overleefd maar staan in de kou, wat steun betreft om het leven aan te gaan met de enorme beperkingen. © Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Sommige sceptici weigeren te geloven dat hersenletsel bestaat, tenzij er sprake is stevig medisch bewijs. Focaal hersenletsel laat littekens achter die duidelijk te zien zijn op MRI of CT-scans. Maar het brein heeft een beperkte capaciteit om zichzelf te genezen; en in sommige gevallen, kan het bewijs niet meer op een scan aangetoond worden, na jaren of zelfs al na maanden na het letsel, hoewel de cognitieve tekorten blijven.
Als de hersenen globaal zuurstoftekort gehad hebben laat dat ook geen littekens achter die zichtbaar zijn op een MRI. Lees meer op de pagina hersenscans uitgelegd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende scans.

© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Heliomare voorlichtingsfolder: (diffuus letsel op pagina 18)

VOORLICHTINGsbrochure sept 2010 +bev
PDF – 2,5 MB 2329 downloads

Ontwikkelingen op MRI gebied

Ontwikkelingen op het gebied van functionele beeldvorming hebben de snelheid waarmee neuropathologen kunt leren over de subtiele letsels van levende hersenen laten toegenomen. Het is te hopen dat er in de komende jaren,  veel zal worden geleerd over deze letsels en hoe deze potentieel invaliderende effecten kunnen worden voorkomen.

Vooruitgang in MRI volgt elkaar snel op, en sommige MRI centra zijn nu al in staat om het bewijs aan te tonen op een MRI van diffuse axonale letsels. (Bewijs van correlatieve petechiale bloedinkjes).

 

Als de software verbetert om deze digitale gegevens  te interpreteren van de nieuwere, krachtigere MRI magneten, dan zal een groot percentage van bijvoorbeeld hersenschuddingen die nu moeilijk vast te stellen zijn (objectiveerbaar), aantoonbare MRI afwijkingen laten zien.

 © Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Het tegenovergestelde van verspreid of diffuus letsel is plaatselijk letsel of focaal letsel. De hersenen kunnen plaatselijk beschadigd raken op de plaats van een bloeding of een klap of tumor.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

-