Home » Gevolgen » Gevolgen per hersengebied » Focaal letsel

Focaal hersenletsel - Plaatselijk hersenletsel

Het tegenovergestelde van verspreid of diffuus letsel is plaatselijk letsel of focaal letsel. De hersenen kunnen plaatselijk beschadigd raken op de plaats van een bloeding of een klap of tumor.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Er wordt nog wel eens gesproken over een focale pathologie in de hersenen. Het woord pathologie betekent ziekteleer. Focale pathologie, is de aandoening op één plek in het lichaam. Soms wordt de schrijfwijze fokaal gehanteerd.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. 

Coup en contrecoup

Bij een forse beweging van het hoofd bij een val of klap, kan óók letsel ontstaan door de terugslag van de geschudde hersenen tegen de binnenkant van de schedel, aan de tegenoverliggende kant. In het algemeen gaat het hierbij om een ​​abrupte vertraging van het hoofd doordat het hoofd tegen iets hards aanbotst.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Dan zie je focaal letsel, een beschadiging óp de plaats waar het trauma (bijvoorbeeld de slag) zich voordeed (coup) of/en op de plaats aan de overzijde van de hersenen van de plaats van het trauma in de richting van de kracht van het trauma (contrecoup).© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Dat gebeurt meestal na een directe klap op het hoofd, waardoor ook vaak een schedelbreuk ontstaat. Er is vaak een kneuzing in de hersenen onder de schedelbreuk. Coup en contrecoup letsels kunnen ook los van elkaar voorkomen. © Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt 

Coup letsels zijn de meest herkenbare vorm van traumatisch hersenletsel. Kneuzingen, snijwonden, indeukingen, en blauwe plekken kunnen aan het hoofd zichtbaar zijn , maar kunnen ook in de hersenen plaatsvinden.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

Contrecoup letsels zijn moeilijker te identificeren, omdat deze het effect hebben aan de andere kant van de hersenen waar botsing of schade aanvankelijk plaatsvond. Er zit een kans in dat deze letsels door de arts gemist worden bij het stellen van de diagnose. © Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt en dan kunt u juridische maatregelen verwachten.

MRI

Niet altijd is letsel zichtbaar te maken op een MRI. Dat brengt veel leed teweeg bij mensen die wel lijden aan de gevolgen van hersenletsel, maar die tegenover verzekeringsartsen of bedrijfsartsen staan die harde bewijzen eisen. Vaker dan een MRI kan een pet scan of pet MRI, f-MRI of een spect-scan een doorbloedingsstoornis aantonen.© Hersenletsel-uitleg Kopieer niet onze tekst. Wij sturen cookies mee als u kopieert en plakt 

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan verborgen schade aantonen. Vraag uw neuroloog om een ander onderzoek als een MRI-scan niets aantoont en u klachten blijft houden.

MRI is een afkorting van Magnetic Resonance Imaging  ook wel kernspintomografie genoemd.

 MRI.jpg

Coup /contrecoup: zie filmpje: