Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Home » Soorten hersenletsel hersenaandoeningen » Traumatisch hersenletsel » Shaken baby syndroom - geschudde baby

Hersenletsel bij een baby na schudden

Jaarlijks worden naar schatting 40 baby's in het ziekenhuis opgenomen met ernstig hersenletsel als gevolg van schudden. Veel jonge ouders beseffen niet dat het schudden van een baby dramatische gevolgen kan hebben. Baby's kunnen blijvend hersenletsel oplopen en meervoudig gehandicapt raken, of zelfs overlijden.

We spreken hier niet over de plotselinge wiegendood of onverwachts overlijden van een kindje wat afschuwelijk traumatiserend voor ouders kan zijn. We praten hier over het schudden van een kindje om het stil te krijgen. Soms echter gebeurt het schudden tijdens het onkundig "spelen".

 

Hersenletsel met grote gevolgen

"De kinderen die het schudden overleven, hebben vaak blijvende schade. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke en geestelijke handicap, epilepsie, soms blindheid of slechthorendheid", zegt dr. Ingrid Russell. "Het hoofd van de baby is relatief nog erg zwaar en groot en de nekspieren zijn nog niet erg stevig. Wat je ziet als de baby geschud wordt, dat de hersenen die 'los' in het hoofd liggen , in een laagje hersenvloeistof, door het op en neer bewegen gaan bewegen in de schedel."

Kinderarts dr. Ingrid Russel

"Op de hersenen liggen bloedvaten die naar het hersenvlies toegaan, die komen door het schudden op spanning waardoor ze kunnen knappen, waardoor je bloedingen krijgt."

In Amerika is nu een simulator ontwikkeld door University Hospital, waarbij de beschadigde gebieden oplichten bij het schudden van de simulator-baby met de naam "Hope". Hope laat zien hoe enkele seconcen van wanhoop of woede om de baby rustig te krijgen, verwoestend kan zijn voor de hersenen. Bekijk de Engelstalige video-aankondiging van deze simulatie-baby hier...

Voorlichtings-dvd

Binnenkort krijgen alle kersverse ouders in Nederland kort na de bevalling een voorlichtings-dvd te zien over het Shaken Baby Syndroom. Onder begeleiding van een kraamverzorgende zullen beide ouders de film bekijken. Onderzoeksinstituut TNO en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) willen op deze manier het aantal shaken baby's in ons land halveren.

Hoeveel?

Uit Nederlands onderzoek bleek enkele jaren geleden dat 6 procent (13 % in grote steden) van de ouders wel eens een baby schudt, slaat of smoort met een kussen als het kind niet wil ophouden met huilen. Dat zijn veertig baby's in Nederland per jaar.

Halvering

In Canada en de Verenigde Staten hebben gerichte voorlichtingsfilms over het Shaken Baby Syndroom geleid tot een halvering van het aantal geschudde kinderen. De dvd van TNO zal deze maand voor het eerst door de kraamzorg in de regio Tilburg worden gebruikt. Daarna volgt de rest van het land. Bovendien krijgen ouders met een huilbaby gerichte adviezen waardoor het huilen binnen een week met 40% afneemt.

Vragen en/of opmerkingen over deze tekst of nieuwsuurvideo? Mail de maker Judith Pennarts (Judith.Pennarts@Nieuwsuur.nl).

 

Liever geschokt dan geschud...!!

Bekijk de 3d animatie van wat er gebeurt in de hersenen tijdens het schudden hier... Soms hapert het geluid. Als er geen geluid is: Eerst wordt de normale bloedtoevoer, prikkelgeleiding en ademhaling getoond, later de effecten van het schudden op de bloedvaten→een bloeding volgt, zenuwprikkels→zenuwscheuring→verlamming, oogbloeding en stoppen van ademhaling.

 

Mogelijke aanwijzingen/symptomen van het shaken baby syndroom

Ziet u een van onderstaande symptomen raadpleeg acuut een dokter!

  • ademhalingsproblemen
  • overgeven
  • epileptische aanval
  • slapte of stijfheid in armpjes of beentjes
  • slaperigheid
  • bewusteloosheid
  • bleekwitte of blauwige huid
  • prikkelbaarheid, ontroostbaar
  • moeite met slikken of zuigen
  • blauwe plekken en zwellingen

 

Het schokkende beeldverhaal van McKynzee, die het schudden overleefde. Ze is verlamd, spastisch, blind, ze heeft epilepsie en een waterhoofd en functioneert als een baby van vijf weken; aangewezen op een rolstoel voor de rest van haar leven. (Engelstalig)


(Wij zouden zelf niet kiezen voor het openbaar aanklagen van de 'dader' via een filmpje...)