Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Home » Gevolgen » Onzichtbare gevolgen van hersenletsel

Niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel

Kies uit het submenu of lees daaronder verder. 

Als het handicap verborgen is achter een normaal uiterlijk....

Als er geen rolstoel te zien is, kunnen niet- zichtbare gevolgen over het hoofd gezien worden. (Of erger nog...niet geloofd worden).

Dat hersenletselgetroffenen lichamelijke beperkingen overhouden, herkennen zorgverleners en naasten wel. Maar de onzichtbare en/of cognitieve gevolgen, komen soms pas veel later aan het licht.

 

Ook kunnen de klachten zichtbaar worden wanneer patiënten weer intensiever gaan deelnemen in de samenleving. Op dat moment kan blijken dat bepaalde zaken niet meer lukken.

 

Concentratieproblemen, geheugenproblemen, hersenmoeheid, minder snel denken. Het zijn enkele voorbeelden van cognitieve klachten die patiënten met hersenletsel kúnnen ervaren. Deze gevolgen kunnen soms wel maanden of jaren na een hersenletsel duidelijk worden.

 

Hoe beter je weet wat er aan de hand is, hoe beter je om hulp kan vragen...

De WMO ambenaar hanteert vaak een ZRM matrix (zelf redzaamheid matrix) waarbij mensen met NAH tussen wal en schip kunnen vallen met de onzichtbare gevolgen bij NAH! Bereid je daarom voor ,het liefst met nog iemand ( zie ook praktische adviezen ) en inventariseer eerst de onzichtbare gevolgen:

Onzichtbare gevolgen die voor kúnnen komen:

 

 

 • Geheugenproblemen

 

 • Concentratieproblemen, tragere snelheid van denken en van informatieverwerking. Verdeelde aandacht lukt niet, noch werken onder tijdsdruk

 

 

 • Agnosie, niet herkennen van (voorwerpen, teksten kleuren e.d.)

 

 

 

 • Afasie, moeite met spreken, taaluiting of begrijpen of lezen (subpagina Afasie )

 

 • Andere taalmoeilijkheden - of een ander niet aan het woord laten

 

 

 

 • Andere communicatiemoeilijkheden

 

 • Oriëntatieproblemen

 

 • Verminderd of geen overzicht (daardoor moeite met regie van huishouden bijv. of maaltijd bereiden, of om een probleem in zijn geheel te zien, of problemen met de inkopen of moeite een gesprek samen te kunnen vatten en niet een algemene open vraag kunnen beantwoorden als "Welke hulp heb je nodig?" of "Hoe gaat het met je?" "Kan ik nog wat voor je doen?").

 

 • Verminderd tijdsbesef

 

 • Moeite met het oplossen van problemen

 

 • Verminderde reactiesnelheid

 

 • Minder snel aanleren van nieuwe dingen

 

 • Verminderd vermogen tot het beoordelen van situaties (overschat ook zichzelf wel eens, ook qua wat diegene qua gezondheid aan kan) 

 

 • Verminderd zelfinzicht, iemand met hersenletsel zelf vaak niet inschatten hoe ver de invloed van het letsel reikt. Laat staan dat goed aan anderen uitleggen

 

 • Verminderd vermogen of onvermogen de eigen grenzen aan te voelen, en kan deze niet of niet goed aangeven aan anderen

 

 • Verminderd vermogen om te handelen plannen, organiseren en/of uit te voeren (executieve functies)

 

 • Verminderd vermogen om flexibel te denken

 

 • Neglect, verwaarlozing (niet of minder waarnemen-) van één lichaamshelft of ene kant van de ruimte

 

 • Seksuele problemen; seksuele ongeremdheid, seksuele inactiviteit, e.a

 

 • Persevereren; niet kunnen stoppen met een handeling, gedachte, emotie of gesprek

 

 • Moeite met generaliseren; niet kunnen toepassen van het geleerde in andere situatie

 

 • Versterkt of veranderd waarnemen van geluid, geur, zicht en licht, smaak, aanraking zie ook overprikkeling

 

 • Overgevoeligheid voor externe prikkels; overgevoelig voor geluid en licht of geur zie ook overprikkeling

 

 

 

 • Temperatuur regelingsstoornis, niet af kunnen koelen bij warm weer of warmte (onwel worden) en niet op kunnen warmen bij koud weer of kou

 

 • Persoonlijkheidsveranderingen/gedragsveranderingen (onverschillig of ontremd gedrag, snel boos, of sneller emotioneel, snel enthousiast, erg druk of terughoudender, prikkelbaarder of opstandig, initiatiefloos. Emoties kunnen zo aan de oppervlakte liggen dat bij emotie (bang boos blij bedroefd de persoon in tranen raakt, wat niet als huilen ervaren wordt maar wel zo gezien wordt door omgeving)

 

 • Agressie

 

 • Anosognosie (geen ziekte besef) of verminderd ziekte inzicht

 

 • Niet zelf de hulpvraag kunnen bedenken of kunnen formuleren

 

 

 

 • Disharmonisch profiel: bijv: Enerzijds verbaal sterk kunnen zijn en op uitvoerende taken heel slecht scoren; niet kunnen plannen of overzien.

(De cognitie wordt gemeten met een intelligentietest. Deze meet een totaal IQ (TIQ). Dit is verdeeld over een verbaal deel (VIQ), gericht op verbale kennis en vaardigheden, en een performaal deel (PIQ), gericht op handelingsgericht denken. Er kunnen érg grote verschillen bestaan tussen het VIQ en het PIQ en dan wordt gesproken over een disharmonisch intelligentie profiel. overigens kan dit ook voorkomen bij hoogbegaafden en autistiforme aandoening) Lees meer over cognitieve problemen na hersenletsel.

 

Als de MRI niets aantoont

Veel hersenletselgetroffenen waarbij je aan de buitenkant niets ziet, hebben te maken met vooroordelen van hun omgeving, zelfs van artsen of verzekeringsmaatschappijen. Ze hebben het hersenletsel overleefd maar staan in de kou wat steun betreft om het leven aan te gaan met de enorme beperkingen...

Sommige sceptici weigeren te geloven dat hersenletsel bestaat, tenzij er sprake is stevig medisch bewijs. Focaal hersenletsel laat littekens achter die duidelijk te zien zijn op MRI of CT-scans. Maar het brein heeft een beperkte capaciteit om zichzelf te genezen; en in sommige gevallen, kan het bewijs niet meer op een scan aangetoond worden, na jaren of zelfs al na maanden na het letsel, hoewel de cognitieve tekorten blijven.

Er is ook diffuus hersenletsel, waarbij schade optreedt op microscopisch niveau over de hersenen, en die worden niet weergegeven op scans ondanks de enorme impact die het kan hebben.

 

Knop naar Engelse site..tip! vertaal met Google translate.

Onzichtbare gevolgen in schema

Lees meer...KLIK HIER 

 

Onzichtbare gevolgen in woord en beeld:

Onderstaand filmpje NAHvigeren van de site www.nahvigeren.nl, wil de onzichtbare gevolgen van hersenletsel in woord en beeld weergeven:

Als het filmpje mobiel niet zichtbaar is, klik dan hier..tekst en idee: Willemien.

Niets te zien...onzichtbare handicaps...levenslange impact

 

Juist de onzichtbare handicaps, de verborgen handicaps maken het leven zwaar.

Hersenletselpatiënten waar niets aan te zien valt en 'gezond' ogen kunnen chronisch overvraagd worden door hun omgeving en daardoor overbelast raken. Chronische vermoeidheid tot uitputting kan zo'n gevolg zijn.   

                                             

De opmerking; "Was er maar wat te zien, zelfs met een been in het gips wordt al rekening gehouden", wordt veel gehoord.

Het is voor anderen moeilijk voorstelbaar wat een ‘fout in de regelkamer’ voor consequenties kan hebben wanneer dat aan iemands buitenkant niet te zien is.

Bovendien kan iemand met hersenletsel zelf vaak niet inschatten hoe ver de invloed van het letsel reikt. Laat staan dat goed aan anderen uitleggen. bron hersenletsel.nl

 

citaat: Mensen met hersenletsel zijn vrij stabiel. Als zij plotseling achteruitgang vertonen, dan zijn zij of overvraagd en overbelast de laatste tijd, of er is iets anders aan de hand dan het bekende hersenletsel. bron: Jenny Palm                                   

Hersenletsel en agressie:

Lezing op Hét Hersenletselcongres 2014 B5 - Voorkomen is beter dan blussen
Agressie na hersenletsel is moeilijk te bestrijden maar goed te vermijden
Klaas Arts - gedragsneuroloog, Winklerkliniek, Pro Persona

 

Agressie bij hersenletselpatiënten is een probleem dat alle betrokkenen voor grote problemen stelt. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het zelden een symptoom dat direct voortkomt uit het hersenletsel; meestal gaat het om gedrag dat een inzichtelijke achtergrond heeft in het brein, de persoon en de situatie van de patiënt.

Naarmate we die beter begrijpen, kunnen we effectiever handelen. In deze presentatie worden de verschillende vormen van agressie behandeld en verklaard vanuit hun ontstaanswijze.

Vervolgens wordt toegelicht hoe medicamenteuze beïnvloeding van neurotransmittersystemen en het creëren van een voor de patiënt adequate omgeving agressie overbodig kunnen maken.

Want dat is de uiteindelijke boodschap: agressie is moeilijk te behandelen maar goed te voorkomen. Een effectieve aanpak vraagt om hechte samenwerking tussen patiënt, verzorgers, artsen en overige behandelaren, vanuit een gedeeld inzicht in het ontstaan van agressie.

Tezamen kunnen zijn de voorwaarden creëren waardoor dit gedrag voor de patiënt een overbodige overlevingsstrategie wordt. 

  

NB! Gevaar van opsommingslijsten zoals op deze pagina

 

De ene mens met schade in een hersengebied/ hersenhelft, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate. De locatie van het hersenletsel bepaalt welke verschillende veranderingen en klachten er zijn. Emotionele veranderingen door lichamelijke oorzaken kunnen soms pijnlijk verwoord aanvoelen worden en 'van binnen uit' door de getroffene ook anders beleefd worden.

 

De 'professionals' observeren en verwoorden en dit in 'hun taal'. Als ware het twee culturen met een verschillende taal en andere beleving. Sommige opsommingen doen soms geen recht aan de werkelijke situatie of strijd waarin een mens kan verkeren na hersenletsel. We zitten in een fase in de wereld van hersenkennis, dat de hersenletselgetroffene meer en meer aan het woord komt, 'hoe' het dan wèrkelijk is...

Daarom werken er ook vrijwilligers met hersenletsel bij ons. Het is ene unieke uitwisseling van kennis en ervaringen geworden.

 

Het grootste nadeel van zulke opsommingslijsten kan zijn dat er een welles/nietes strijd kan komen tussen omgeving en de mens met hersenletsel over het wel of niet aanwezig zijn van een klacht. Met name 'verminderd zelfinzicht' kan dan tot een subjectief, ongelijk en pijnlijk strijdonderwerp leiden. Dat moeilijk valt te ontkrachten door de persoon met hersenletsel. Daarom pleiten wij voor een gedegen neuropsychologisch onderzoek.

 


einde pagina

 

 

 

 

 

bron: Deze site,

GezondVGZ, Hartstichting, Vilans, CVA Vereniging, Hulp bij hersenletsel, Grondslagen van de neuropsychologie Luria, Aandachtsstoornissen. Een neuropsychologisch handboek Eling& Brouwer, Omgaan met hersenletsel Palm, hersenletsel-uitleg.nl, Attention, mental speed and executive control after closed head injury, Spikman hersenstichting.nl, Cognitive psychology Neisser, New York, M.T. Banich (2004). Cognitive Neuroscience and Neuropsychology. 2e editie. Houghton Mifflin Cie en J.B.M. Kuks, J.W. Snoek, H.J.G.H. Oosterhuis. Klinische Neurologie 15e druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2003, ISBN 90-313-4028-6