Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Gevolgen » Gevolgen per hersengebied » Rechterhersenhelft

Letsel in rechterhersenhelft

Image is from Anatomography maintained by Life Science Databases(LSDB)

Grofweg stuurt de rechterhersenhelft de linkerlichaamshelft aan en speelt het een rol bij emotie, verbeelding, kleur, muziek, ritme, dimensie en ruimtelijke inschatting.

 

We sommen op deze pagina de meest voorkomende gevolgen van schade in deze hersenhelft op maar de ene mens heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate.

 

Emotionele veranderingen door lichamelijke oorzaken kunnen soms pijnlijk verwoord aanvoelen worden en 'van binnen uit' door de getroffene ook anders beleefd worden.

 Lees meer over gevaar opsommingslijsten....© Hersenletsel-uitleg.nl

 

 • beweging stoornissen

 

 

 • verminderd gezichtsvermogen aan de linkerkant van beide ogen. Alsof beide brillenglazen aan de linkerkant zijn afgeplakt per glas (hemianopsie)© Hersenletsel-uitleg.nl

    

 

 • niet beseffen dat de linkerzijde van het lichaam of ruimte bestaat en/of geen aandacht voor de verlamde kant van het lichaam (neglect)© Hersenletsel-uitleg.nl

 

 • het gevoel voor ruimte en tijd kan slecht zijn waardoor iemand diepte, vorm, kleur en afmetingen niet kan inschatten en verdwaalt. Ruimtelijk inzicht problemen.© Hersenletsel-uitleg.nl
 • visueel ruimtelijke problemen © Hersenletsel-uitleg.nl 

 

 • iemand kan verminderd inzicht in eigen gedrag hebben, of in problemen en beperkingen (anosognosie)

  © Hersenletsel-uitleg.nl

 • minder inzicht in sociale situaties (de persoon ‘snapt’ de sociale situaties niet).© Hersenletsel-uitleg.nl

  

 • taal wordt vaak te letterlijk genomen en grapjes en achterliggende boodschappen worden niet gauw begrepen.

 

 • bij linkshandigen kan het taalgebied in de rechterhersenhelft liggen maar het kán ook in de linkerhersenhelft liggen. Taal en spraak kan dus aangedaan zijn bij linkshandigen met letsel in de rechterhersenhelft.

Kopieer niet onze tekst. U kunt juridische acties tegemoetzien. Wij sturen cookies mee met elke kopieer/plakpoging.© Hersenletsel-uitleg.nl

 • moeite met het begrijpen van humor.© Hersenletsel-uitleg.nl

 

 • moeilijk inschatten wat de ander aan emotie in de stem legt als boosheid,opluchting, verdriet, vreugde (prosodie).  © Hersenletsel-uitleg.nl
 • het herkennen van gezichten kan slecht zijn (prosopagnosie).

Kopieer niet onze tekst. U kunt juridische acties tegemoetzien. Wij sturen cookies mee met elke kopieer/plakpoging.© Hersenletsel-uitleg.nl

 • moeite met het overzien van het geheel.Kopieer niet onze tekst. U kunt juridische acties tegemoetzien. Wij sturen cookies mee met elke kopieer/plakpoging.© Hersenletsel-uitleg.nl
 • niet meer weten hoe je je moet aankleden in welke volgorde (apraxie).Kopieer niet onze tekst. U kunt juridische acties tegemoetzien. Wij sturen cookies mee met elke kopieer/plakpoging.© Hersenletsel-uitleg.nl
 • snel, impulsief gedrag en soms onaangepast gedrag.

 

 • soms weinig rekening houden met anderen.Kopieer niet onze tekst. U kunt juridische acties tegemoetzien. Wij sturen cookies mee met elke kopieer/plakpoging.© Hersenletsel-uitleg.nl
 • zichzelf overschatten.Kopieer niet onze tekst. U kunt juridische acties tegemoetzien. Wij sturen cookies mee met elke kopieer/plakpoging.© Hersenletsel-uitleg.nl
 • verminderde zelfcontrole.

 

 • sneller 'aangebrand zijn'.

 © Hersenletsel-uitleg.nl

 • verminderd ziekte inzicht.

Kopieer niet onze tekst. U kunt juridische acties tegemoetzien. Wij sturen cookies mee met elke kopieer/plakpoging.© Hersenletsel-uitleg.nl 

bronnen:

Hersenletsel-uitleg team

Knecht, S. (2000, 1 december). Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans. Geraadpleegd op 1 mei 2019, van https://academic.oup.com/brain/article/123/12/2512/325690