Home » Gevolgen » Gevolgen per hersengebied » Linkerhersenhelft

Letsel in de linker hersenhelft

File:Brodmann area 33 animation.gif   

Image is from Anatomography maintained by Life Science Databases(LSDB)

 

Grofweg stuurt de linker hersenhelft de rechterlichaamshelft aan en speelt het een rol bij taal met name woordkennis, logica, analytisch vermogen, volgorde, details en getallen.

 

We sommen op deze pagina de meest voorkomende gevolgen van schade in de linkerhersenhelft op maar de ene mens met schade in deze hersenhelft, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate.

 

Emotionele veranderingen door lichamelijke oorzaken kunnen soms pijnlijk verwoord aanvoelen worden en 'van binnen uit' door de getroffene ook anders beleefd worden. Lees meer.... © Hersenletsel-uitleg.nl

 

 • aandoeningen, krachtsverlies, verlammingen of gevoelsstoornissen aan de rechterkant van het lichaam Lees meer...

 

 • het gezichtsvermogen aan de rechterkant van beide ogen kan afnemen (hemianopsie)

 

 

 • problemen met herkennen van voorwerpen (agnosie)

 

 • problemen met dagelijkse handelingen, routines wat vroeger goed ging (apraxie) © Hersenletsel-uitleg.nl

 

 • geheugen voor verbale (gesproken) zaken

 

 • afname analytisch vermogen © Hersenletsel-uitleg.nl

 

 • problemen met chronologie (volgorde van tijd, oorzaak en gevolg)

 

 • verminderde timing en snelheid van vaardigheden

 

 • links en rechts verwarring

 

 • moeite hebben in het omgaan met cijfers, getalbegrip en dus geld © Hersenletsel-uitleg.nl

 

 • langzaam worden kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl
 • kan onzeker soms teruggetrokken gedrag vertonen

 

 • kans op depressie

 

 • kans op wisselende stemmingen, sneller overspoeld door emoties  kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht..