Hersenletsel door een tumor/gezwel

De informatie over het onderwerp hersentumor is bedoeld als aanvulling op een gesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Het is eerder bedoeld om met termen vertrouwd te raken. Zie onze disclaimer onderaan de site.

PDF
Verder leven met een CHEMO BREIN
PDF [242.1 KB]
Download (116 downloads)

Wat is een tumor?

Een tumor is een gezwel dat ontstaat wanneer lichaamscellen door ongecontroleerde celdeling gaan woekeren.

 

Algemeen gesteld verstaan we onder een gezwel 'abnormale nieuwe weefselvorming' ergens in het lichaam. Deze kan goedaardig of kwaadaardig zijn.

Een tumor is kwaadaardig wanneer hij de neiging heeft zich naar andere delen van het lichaam uit te zaaien. 

Een hersenabces , een holte gevuld met bacteriën (of schimmels) en pus, geeft dezelfde klachten als een hersentumor. Hierbij zijn de ontstekingswaarden in het bloed verhoogd, en geeft dat al gauw duidelijkheid. Een hersencyste is een met vocht gevulde holte in het brein.

 

Hersenweefsel in de verdrukking

Bij een hersentumor is het onderscheid tussen goedaardig of kwaadaardig minder van belang: ook een goedaardig gezwel neemt ruimte in de schedel in waardoor hersenweefsel in de verdrukking raakt. Dat proces wordt intracraniële drukverhoging of drukstijging genoemd.


 

Er bestaan verschillende soorten hersentumoren.

 • Een primaire tumor is een tumor die direct in het hersenweefsel is ontstaan.

 

 • Een secundaire tumor is een uitzaaiing (metastase) van kanker die ergens anders in het lichaam is begonnen, bijvoorbeeld in een borst of in de longen.

 

Lees meer over hersentumoren ....

Het lastige probleem doet zich voor dat zowel de tumor als de behandeling schade kan geven aan het brein. Zowel radiotherapie/ bestraling, als operatieve verwijdering van de tumor als ook medicamenteuze therapie, grijpen in in het ingewikkelde netwerk in de hersenen. Zowel motoriek, spraak en cognitieve functies kunnen achteruitgaan door deze behandelingen.

Graad 1-4 

Een tumor wordt in vier graderingen ingedeeld.

Graad I. Hierbij is sprake van een tumor die zich vrijwel hetzelfde gedraagt als normaal hersenweefsel. 

Graad II. Toegenomen groei van de glia (cellen in de hersenen die de neuronen verzorgen), maar zonder kenmerken van kwaadaardigheid. Bij graad I en graad II spreekt men van een laaggradig astrocytoom.

Graad III. Kenmerken van kwaadaardigheid treden op, zoals een verandering van de celkernen en toename van de groei van de bloedvaten.

Graad IV. Bij dit type is er sprake van een ongeremd groeiende tumor, die zich snel uitbreidt. De bloedvaten kunnen het niet meer bijhouden en er ontstaat weefselverval.

Toch zegt een gradering niet alles. Het gedrag van een tumor kan verschillen per persoon.

Iemand kan veranderen...

Een hersentumor kan invloed hebben op karakter en gedrag van de getroffene en op de cognitieve functies. Niet alleen wordt dat veroorzaakt door de onzekerheid en stress maar ook door de plaats van de tumor in de hersenen. Er is dus een fysieke oorzaak. Bepaalde karaktertrekken kunnen versterkt worden maar ook nieuw gedrag kan vertoond worden.

Het geheugen kan aangedaan zijn, de aandacht en concentratie en tempo van denken en handelen. Iemand kan hyperactief of soms apathisch worden. Sommigen worden achterdochtig, of kunnen moeite met uitvoerende taken krijgen enz. Lees nu meer..

 

Primaire tumoren

 • Glioom,  Gliomen  tumor van het hersenweefsel

Klik hier Subpagina Overzicht Primaire tumoren

 

Klachtenpatroon loopt uiteen

Een hersentumor kan zeer uiteenlopende klachten geven. Deze zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van de tumor of schade door bestraling en of chemotherapie.

Mogelijke verschijnselen zijn:

 • hoofdpijn
 • misselijkheid en overgeven
 • overgeven zonder misselijkheid
 • verlammingen
 • epilepsie epileptische aanvallen
 • slaperigheid
 • gehoor- en gezichtsstoornissen
 • uitvalsverschijnselen als niet goed praten, onzeker lopen, gedeeltelijke verlammingen afhankelijk van de plaats van de tumor in het hoofd; Bij groei in een deel van de hersenen dat beweging aanstuurt: verlammingsverschijnselen in de andere lichaamshelft
 • soms bij langzaam groeiende tumoren gedragsmatige veranderingen
 • cognitieve veranderingen

 

 

Afhankelijk van de plaats van de tumor kunnen de gevolgen onder andere zijn:

 • ongeremde emoties
 • afasie moeilijk of niet spreken

      

 

Tumor in de linker hersenhelft:

 • (lichte) verlammingen
 • problemen met de taal, bijvoorbeeld woorden niet goed uitspreken of niet goed begrijpen wat anderen zeggen.
 • ook kunnen er geheugenstoornissen zijn. 

 

Tumor vóór in de hersenen: 

 • gedragsveranderingen kunnen voorkomen, zoals traagheid en onverschilligheid of juist prikkelbaarheid en humeurigheid. Impulsiviteit maar ook initiatiefloosheid.

 

Tumor achterin de hersenen:

 • veroorzaakt soms problemen met lezen en zien.

 

Tumor in de hypofyse:

 • kan eetstoorissen geven.

Tumor in de hersenstam:

 • kan leiden tot slaperigheid en vermoeidheid.

 

Schade in de hersenen door de operatie

Hersenletsel kan ook ontstaan door de operatie aan een tumor of door littekenweefsel.

Meer uitleg klik hier van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie.

Meer uitleg klik hier over epilepsieaanvallen.. de Epilepsie Vereniging.

Meer uitleg over hersentumoren van Hersentumor.nl

 

Schade in de hersenen door chemotherapie voor een tumor elders in het lichaam

Chemo kan twintig jaar later nog de sporen nalaten in de hersenen. Ongeveer 30% van de mensen die een chemotherapie hebben ondergaan houden concentratieproblemen en moeite met het geheugen. Alles wat voorheen zonder moeite afging, kost u inspanning. Ook overprikkeling zoals na hersenletsel kan voorkomen. Na onderzoek van 196 vrouwen met chemobehandeling na borstkanker bleken ook (kleine) verschillen zichtbaar in zowel witte stof als grijze stof in de hersenen te zien op scans. bron Elske van Riel / KWF/ www.nfk.nl

Download het magazine hieronder: Verder leven met een chemobrein.

PDF
Verder leven met een CHEMO BREIN
PDF [242.1 KB]
hersenletsel-op-scan.large.jpg

Pseudotumor cerebri (PTC)

Bij een pseudo tumor cerebri is er géén tumor. Ondanks dat er geen sprake is van een tumor en de term verouderd is, willen we hier wel graag aandacht besteden. 

Het staat nu bekend als Intracraniële Hypertensie(IH of IIH) of Beningne intracraniële hypertensie (BIH). Het is een aparte aandoening waarbij er sprake is van een onverklaarbare stuwing van het vocht (liquor) in de hersenen. (Zie op die pagina voor meer).

De getroffene vertoont vrijwel alle symptomen van een hersentumor, doch deze is niet aanwezig. Klachten zijn: hoofdpijn, misselijkheid, braken, wazig zien en soms dubbelzien.

Deze aandoening dient niet verward te worden met een waterhoofd waarbij sprake is van een teveel aan hersenvocht in de hersenkamers.

 

Behandeling van een tumor

Een neuroloog stelt op grond van de verschijnselen de diagnose. 

Aanvullend kan een CT- of MRI-scan de tumor in de hersenen laten zien.

De behandeling is afhankelijk van het soort tumor en het stadium waarin deze zich bevindt. De tumor zit tussen gezond weefsel waardoor deze soms moeilijk operatief te verwijderen is.

Een bestralingskuur of chemotherapie (medicijnen) kan vervolgens voorkomen dat een gezwel weer terugkomt. De toekomstverwachting van iemand met een hersentumor verschilt van situatie tot situatie, van mens tot mens.

 

(Als de video niet zichtbaar is klik op de link met de naam van de video) 

video hersentumor diagnose:

Wat is een MRI?

 

Een MRI is een onderzoeks-scan met een hele sterke magneet waarmee met geluidsgolven beelden (foto's) gemaakt kunnen worden van iemands hoofd in dit geval.

brain animated GIF

Omdat het een magneet is mogen er geen metalen op of ín het lichaam gedragen worden. Het apparaat maakt veel lawaai.

Je krijgt een bel in de hand en er is en micorofoon om met de medewerkers te kunnen praten. Je mag eigen muziek meenemen om naar te luisteren.

 

Filmpje uitleg MRI onderzoek van het hoofd klik hier

1-mri-hoofd.large.jpg

Ependymoom bij kinderen/jongvolwassenen

Een ependymoom is een kwaadaardige hersentumor die ontstaat in de ependymcellen. Deze hersencellen bekleden de binnenkant van de hersenholten (ventrikels) en het centrale kanaal van het ruggenmerg.

Daardoor komen ependymomen ook in het ruggenmerg voor.
De hersentumor komt voor bij 1 op de 400.000 kinderen. De patiënten zijn meestal jong. Een derde is jonger dan twee jaar.

Ependymomen in het ruggenmerg komen meer voor bij pubers en jongvolwassenen.

 

Informatie of belangenorganisaties

VOOR MENSEN MET EEN HERSENTUMOR

 

 • Gratis Hulp- en Informatielijn: 0800 -022 66 22 of 0800- KWFKANKER (op werkdagen tussen 10.00 -12.30 uur en 13.30 -16.00 uur).

Uw gesprek komt binnen op een telefonisch antwoordsysteem.

Dit systeem is bedoeld om zoveel mogelijk patiënten en hun naasten zo snel mogelijk te woord te staan.

Bestellen van brochures kan 24 uur per dag. Organisaties en instellingen kunnen uitsluitend schriftelijk of via Internet bestellen. Op de Internet-site van de Nederlandse Kankerbestrijding is ook informatie voor patiënten beschikbaar:

Deze instelling organiseert onder andere de cursus 'Kanker... en dan?' voor kankerpatiënten en hun naasten. Ook kun je hier informatie krijgen over groepsbijeenkomsten en (individueel) lotgenotencontact.

 • De Vereniging Cerebraal - voor Mensen met niet-aangeboren Hersenletsel en naast betrokkenen heeft een aparte werkgroep voor mensen met een hersentumor. (030) 296 44 69
 • Vereniging van Integrale Kankercentra: (030) 234 37 80 Nederlandse Kankerbestrijding: (0800) 022 66 22