Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Home » Gevolgen per hersengebied

Gevolgen van letsel per hersengebied

Waar zit het letsel? We leggen de gevolgen van letsel per hersengebied uit op een eigen pagina die u bereikt via de buttons onder deze fotoserie. Voor de fotoserie klikt u op het pijltje naar rechts. Enkele foto's uit de fotoserie kunt u op A2 formaat digitaal bestellen in onze webshop.

Twee hersenhelften

Hoewel de hersenfuncties in netwerken in grote delen van de hersenen verdeeld liggen, zijn de hersenen grofweg van oudsher als volgt verdeeld: in de linkerhersenhelft zitten vooral verbale zaken zoals taal, en in de rechterhersenhelft de non-verbale zaken zoals ruimtelijk denken, verbeelding, emotie etc.

Kort gezegd is het de linkerhersenhelft van de grote hersenen dat het rechterdeel van het lichaam aanstuurt en omgekeerd; de rechterhersenhelft van de grote hersenen dat het linkerdeel van het lichaam aanstuurt.

De hersenhelften zijn niet echt gescheiden. Er lopen veel commissurale vezels, witte stofbanen waardoor een constant verkeer van neurale berichten heen en weer gaat. De linker-en de rechterhersenhelft hebben bovenal veel communicatie via de hersenbalk, het corpus callossum.

 

Hersenen werken samen!

Het brein werkt als een geheel samen. Eigenschappen als het bewustzijn, de taal, de emotie en intelligentie zitten niet op een plek. Een beschadiging van één onderdeel heeft invloed op het hele systeem. Het uitvallen van een schakel uit de ketting leidt tot verstoringen die soms weer op een andere plaats opgepikt worden, hetgeen wel meer energieverbruik kost. 

Een voorbeeld: muziek beluisteren terwijl je de songtekst leest, kost meer moeite omdat de linkerhersenhelft de tekst volgt en de rechterhersenhelft de melodielijn volgt. Dat vergt kort na hersenletsel veel energie.

Kopieer niet onze tekst dit valt onder copyright hersenletsel-uitleg. U bent strafbaar
 hlftlr.jpg

Wetenschappers ontdekken steeds meer over de complexe samenhang tussen cognitieve functies over meer hersenstructuren (hersengebieden).
Er zijn talloze onderlinge verbindingen zodat de hersenen als één geheel kunnen samenwerken. Neem het geheugen: er zijn gebieden waar informatie binnenkomt, gebieden waar informatie wordt vastgehouden en gebieden waar informatie wordt opgehaald. De verschillende hersendelen leveren elk een eigen bijdrage.

Lees meer over het geheugen... 

 

Ook bij het gebruik van taal blijkt dat woordbegrippen verspreid liggen over de hele hersenschors en het hele brein naar woorden kán zoeken...lees meer..

Echter "het taalcentrum" zit bij rechtshandigen meestal in de linkerhersenhelft en bij linkshandigen kan dat in de linkerhersenhelft maar zelf ook in de rechterhersenhelft zitten. Bij mensen die zowel links- als rechtshandig (ambidextrie) zijn kan dat ook in de rechterhersenhelft zitten.

 

Beschadigde hersendelen kunnen elkaar helpen. Zo kan de rechterhersenhelft een beschadigde linkerhersenhelft (door bijvoorbeeld een beroerte) helpen bij visuele aandacht.

None animated GIF  

Meerdere hersenstructuren worden gebruikt bij een gedachte.

Het lijkt wel op een grote ‘wegenkaart' daarboven in de hersenen, met drukke knooppunten en snelwegen die elkaar kruisen; de zenuwcellen werken samen in een groot netwerk van verbindingen.
automatischebeweging.jpg

Linkshandigen hebben een andere inrichting van het brein

De verdeling van functies over de hersenhelften is bij linkshandigen minder sterk dan bij rechtshandigen. Een onderzoek van de Radboud Universiteit van Nijmegen laat dit zien dat dit ook geldt voor het visuele systeem voor het herkennen van gezichten. Linkshandigen gebruiken hiervoor beide hersenhelften, in tegenstelling tot rechtshandigen. Net als het taal- en het motorische systeem blijkt het visuele systeem bij linkshandigen meer over de twee hersenhelften verdeeld. 

 

 

Bloed en hersenvocht worden rondgepompt en afgevoerd.

In onderstaande afbeelding zie je hoe met een amplified MRI, de bewegingen in de hersenen zelf in beeld gebracht worden door de hartslag.
Met behulp van een algoritme dat kleine bewegingen uitvergroot, hebben onderzoekers van de Stanford University, Stevens Institute of Technology in Hoboken, New Jersey, en van  de Universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland een film gemaakt van de ritmische kronkelingen van de hersenen.

Bloed en hersenvocht worden rondgepompt en afgevoerd.
Lees meer over het hersenvocht in de hersenkamers
.

credits: Stanford University and University of Auckland

Het centraal zenuwstelsel uitgesplitst:

Ruggenmerg
Hersenen Oude achterhersenen
(Rhombencephalon)
Myelencephalon Verlengde merg
Achterhersenen
(Metencephalon)
Pons, Kleine hersenen (Cerebellum), Vierde ventrikel
Middenhersenen (Mesocephalon) Vierheuvelenplaat, Crus cerebri, Pretectum, Aquaduct van Sylvius
Voorhersenen 
(Prosencephalon)
Tussenhersenen
(Diëncephalon)
Epithalamus, Thalamus, HypothalamusSubthalamus, Hypofyse, Pijnappelklier of Epifyse, Derde ventrikel
Eindhersenen
(Telencephalon)
Basale ganglia, Rhinencephalon, Amygdala, Hippocampus, Neocortex, Zijventrikels

 

bronnen: hersenletsel-uitleg.nl, de maatschap Palm en Meurs, Cranenburgh, B over de gevolgen van hersenbeschadiging Neuropsychologie Elsevier/ de Tijdstroom, Forskning Neuropsychologi Danmark, Region Hovedstaden  Københavns Universitetshospital , W.Zuckschwerdt Verlag GmbH, D Fortschritte in der Neurotraumatologie und Klinischen Neuropsychologie, Hochstenbach The cognitive, emotional and behavioral consequences of stroke. Left brain Right Brain Springer & Deutch New York, 3D brain data is from Anatomography. "Four lobes" by Images are generated by Life Science Databases(LSDB). - from Anatomography,

Cold spring laboratory
Roel M. Willems e.a. Cerebral Lateralization of Face-Selective and Body-Selective Visual Areas Depends on Handedness. Cerebral cortex (november 2009) Daniel Casasanto e.a Body-specific representations of action verbs: Evidence from fMRI in right- and left-handers. Psychological Science (januari 2010) Willems, R.M. e.a. Body-specific motor imagery of hand actions: Neural evidence from right-and left-handers. Frontiers in Human Neuroscience. 3(39), 1-9. (november 2009)

Knecht, S. (2000, 1 december). Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans. Geraadpleegd op 1 mei 2017, van https://academic.oup.com/brain/article/123/12/2512/325690van onze site