Home » Ermee omgaan » Ervaringsverhalen / Blogs » Leven met overprikkeling

Leven met overprikkeling, hoe is dat?

We vroegen zeven mensen om hun ervaringen met het leven met overprikkeling

bij hersenletsel, in maximaal zeven zinnen te vertellen.
Bedenk eens voor je gaat lezen, hoe jij denkt dat het leven met overprikkeling bij

hersenletsel is? En bedenk eens waar deze mensen mee geholpen zouden zijn?


Foto's van Pixabay.