Gevolgen per hersengebied

Waar zit het letsel? Per hersengebied uitgelegd onder elke button: (let op copyright©!)

Twee hersenhelften

De grote hersenen bestaan uit twee hersenhelften (hemisferen). Grofweg speelt de linkerhersenhelft een rol bij verbale zaken als taal, en de rechterhersenhelft meer met de non-verbale zaken. Grofweg stuurt de linkerhersenhelft het rechterdeel van het lichaam aan en omgekeerd. De hersenhelften zijn ook weer onderverdeeld in kwabben.

Hersenen werken samen!

Het brein werkt als één geheel samen. Eigenschappen als het bewustzijn, de taal, de emotie en intelligentie zitten niet op één plek. Een beschadiging van één onderdeel heeft invloed op het hele systeem. Het uitvallen van een schakel uit de ketting leidt dan tot verstoringen welke soms dan weer langs een andere route opgepikt wordt, weliswaar met meer energieverbruik. Kopieer niet onze tekst dit valt onder copyright hersenletsel-uitleg. U bent strafbaar
Een mooi voorbeeld is het luisteren naar muziek met een songtekst kort na hersenletsel; dat kost meer moeite omdat de linkerhersenhelft bezig is met de tekst en de rechterhersenhelft bezig is met de melodielijn.

 hlftlr.jpg

Wetenschappers ontdekken steeds meer de complexe samenhang van cognitieve functies over meer structuren; talloze onderlinge verbindingen zodat de hersenen  als één geheel samenwerken. Bijvoorbeeld bij het geheugen..: Er zijn gebieden waar informatie binnenkomt, gebieden waar informatie wordt vastgehouden,gebieden waar informatie wordt opgehaald.

 

De verschillende hersendelen leveren een eigen bijdrage. Lees meer over het geheugen... Ook bij het gebruik van taal, blijkt dat over de hele hersenschors, woordbegrippen verspreid liggen en het hele brein naar woorden kán zoeken...lees meer..

Beschadigde hersendelen kunnen elkaar ook helpen. De rechterhersenhelft kan bijvoorbeeld zo een beschadigde linker hersenhelft (door beroerte) helpen bij visuele aandacht. 

None animated GIF  

Meerdere hersenstructuren worden gebruikt bij een gedachte.

Het lijkt op een grote ‘wegenkaart', met drukke knooppunten en snelwegen die elkaar kruisen. 

Zelfs de emotie angst heeft een eigen geheugen waar meerdere hersenstructuren bij betrokken zijn. Lees meer....

Samenwerking van zenuwcellen leidt tot één groot wegennet van verbindingen.

Neem een 3D kijkje in het brein (externe link)


 

bronnen: hersenletsel-uitleg.nl, de maatschap Palm en Meurs, Cranenburgh, B over de gevolgen van hersenbeschadiging Neuropsychologie Elsevier/ de Tijdstroom, Forskning Neuropsychologi Danmark, Region Hovedstaden  Københavns Universitetshospital , W.Zuckschwerdt Verlag GmbH, D Fortschritte in der Neurotraumatologie und Klinischen Neuropsychologie, Hochstenbach The cognitive, emotional and behavioral consequences of stroke. Left brain Right Brain Springer & Deutch New York, 3D brain data is from Anatomography. "Four lobes" by Images are generated by Life Science Databases(LSDB). - from Anatomography,

 

De reclame onderaan deze site is NIET van onze site