Samenwerkingsverbanden NAH

Samenwerkingsverbanden NAH, zijn ketens waar hersenletselteams samenwerken met ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuiszorg, MEE, huisartsen, en andere organisaties als Koninklijke Visio en Cerebraal:

 

Hersenletselcentra

Nieuw in 2015 zijn de hersenletselcentra; brug tussen zorg en welzijn. Een Hersenletselcentrum zet in op het leervermogen van mensen met een verworven hersenletsel om hun zelfredzaamheid te vergroten en resocialisatie doelgericht te activeren. www.hersenletselcentrum.com

 

Voor alle centra zie:

http://www.hersenletselcentrum.com/alle-hersenletselcentra/