Letsel in het cerebellum / in de kleine hersenen

                                                                                                  

De kleine hersenen (Cerebellum) zijn gelegen op de basis van de schedel onder de grote hersenen en achter de hersenstam, meer naar de achterkant van de hersenenZe zijn, in vergelijking met de frontale en temporale kwabben en de hersenstam, relatief goed beschermd tegen trauma.

 

De kleine hersenen zijn betrokken bij de coördinatie van bewegingen, balans en evenwicht en spierspanning. Ze integreren tast- en diepe gevoelsprikkels. Maar zijn ook betrokken bij een groot aantal cognitieve, taalkundige en emoties /gevoels- functies*

 

Ataxie

Schade in de kleine hersenen (cerebellair letsel) resulteert in bewegingen die langzaam en ongecoördineerd zijn. Personen met cerebellaire letsels (laesies) hebben de neiging te zwaaien en wankelen bij het lopen.

Dat wordt ook wel ataxie genoemd, letterlijk: wanordelijk bewegen; overmatig, verkeerd gericht of te ver doorschietend. De bewegingen lijken op die van een dronken persoon.


Functies van kleine hersenen:

 • Coördinatie van beweging, balans en evenwicht
 • Geheugen voor reflexmatige motorische handelingen /Regulatie van reflexen
 • Oogmotoriek
 • Cognitieve, taalkundige en emotionele processen

 

Waargenomen problemen bij letsel:
    

 • Evenwichtsstoornissen / balans
 • Coördinatiestoornissen (stuurloze arm)
 • Onvermogen om te reiken naar- en grijpen van voorwerpen
 • Verlies van het vermogen om fijne bewegingen te coördineren
 • Wisselend scherp zien of wisselend perspectief zien door verstoorde oogmotoriek
 • Switchen van de ene naar de andere taak is moeilijk Cerebellair Cognitief Affectief syndroom ***
 • Logisch denken, planning kan verstoord zijn Cerebellair Cognitief Affectief syndroom***
 • Abstract denken kan beschadigd zijn Cerebellair Cognitief Affectief syndroom***
 • Werkgeheugen kan beschadigd zijn Cerebellair Cognitief Affectief syndroom ***
 • Visueel ruimtelijke organisatie kan beschadigd zijn en herkenning
 • Spreekvermogen kan beschadigd zijn, onduidelijke spraak
 • Taalproblemen, verlies van hogere taalfuncies
 • Verlies van loopvermogen     
 • Tremoren/beven
 • Duizeligheid
 • Onvermogen om snelle bewegingen te maken
 • Verlies van coördinatie van de motoriek (asynergie)
 • Het onvermogen om afstanden te schatten en te bepalen beoordelen wanneer te stoppen (dysmetrie)
 • Het onvermogen om snelle op elkaar volgende bewegingen uit te voeren (adiadochokinesie)
 • Bewegings tremoren (intentie tremor)
 • Opvallend breed gangspoor, (ataxie)
 • Neiging tot vallen
 • Zwakke spieren (hypotonie)
 • Onduidelijke spraak (dysartrie)
 • Abnormale oogbewegingen (nystagmus)

    Nystagmus; trillende ogen

   (alleen zichtbaar op pc !)

De ene mens met schade in een hersengebied/ hersenhelft, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate. Emotionele veranderingen door lichamelijke oorzaken kunnen soms pijnlijk verwoord aanvoelen worden en 'van binnen uit' door de getroffene ook anders beleefd worden. Lees meer over gevaren opsommingslijst van klachten...

 

 • Persoonlijkheidsveranderingen in allerlei gradaties (o.a. 'botheid', 'onaangepastheid', ongeremdheid) Cerebellair Cognitief Affectief syndroom***

 

 • Sommige psychiatrische aandoeningen** worden met de kleine hersenen in verband gebracht. Zie de PDF op deze pagina. 

 

PDF Downloads :

*De betrokkenheid van het cerebellum in een breed spectrum van cognitieve, linguïstische en affectieve functies, zie PDF hieronder: (signaal 58-2007)

 

PDF
signaal_58_2007_cerebellaire_neurocoginitie.pdf
PDF [435.1 KB]
Download (3583 downloads)

 

**De rol van het cerebellum in de psychiatrie door Marije van Beilen
en Ed van Zomeren, zie PDF hieronder: (de Psycholoog nr 9-2002:)

PDF
DePsycholoog_nr9-2002.pdf
PDF [743.7 KB]
Download (1597 downloads)

 

*** Cerebellar cognitive affective syndrome (CCAS) door Schahmann en Sherman (Engelstalig)

PDF
Cerebellar cognitive affective syndrome.pdf
PDF [76.3 KB]
Download (1219 downloads)

Bekijk een Engelstalig you tube filmpje overHet Cognitief Cerbellair Affectief Syndroom CCAS HIER met  dr. Jeremy D. Schmahmann.  "Implications for Neuropsychiatry"

 

Lees meer over onzichtbare gevolgen :

 

 

Bronnen:

Centrum voor neuroskills, traumatisch hersenletsel, Neuropsychologia, 26:555-564. Levin et al. (1987), Nederlandse Vereniging Voor Neurologie Universitair Medisch Centrum Sint Radboud, Palm, J., Omgaan met hersenletsel. Van Gorcum., Barrios Cerejon en Guardia Olmos, Het cerebellair cognitief affectief syndroom, Schmahmann, J. D. & Sherman, J. C. (1998). The cerebellar cognitive affective syndrome. Brain, 121, 561-579. (CCAS) Yucel, K., Nazarov, A., Taylor, V.H., Macdonald, K., Hall, G.B., MacQueen, G.M. (2012). Cerebellar vermis volume in major depressive disorder. Brain Structucture & Function