Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Informatie » Alles over hersenletsel » Zorgstandaard

Zorgstandaard


Wat mag je redelijkerwijze verwachten en wat zijn je rechten?

Wat mag je redelijkerwijs aan zorg verwachten in Nederland bij (licht) traumatisch hersenletsel en bij een CVA (beroerte) /TIA? Hiervoor zijn zogenaamde zorgstandaarden ontwikkeld.
Het is zorg, die vanuit professioneel oogpunt, in principe geleverd kan worden, mits de randvoorwaarden in voldoende mate aanwezig zijn.

In een zorgstandaard wordt het hele zorgproces beschreven vanuit het perspectief van de patiënt / cliënt. Door de beschrijving van het zorgproces is het mogelijk om ook bepaalde kwaliteitsafspraken te maken. Dit betekent dat iedereen, waar dan ook in Nederland, dezelfde kwalitatief goede zorgverlening behoort te krijgen.

 

Je rechten:
Elke persoon met Traumatisch hersenletsel (THL) heeft recht op een revalidatie-behandeling die past bij de diagnose, zijn fysieke en psychische gezondheidstoestand, de behandelmogelijkheden en de behoeften van de persoon zelf en/of zijn naasten. In principe is voor alle mensen met THL een snelle revalidatie en activering van belang.

In de chronische fase kan eventueel opnieuw gebruik gemaakt worden van (neuropsychologische) revalidatie-behandeling, bijvoorbeeld als de problemen als gevolg van het hersenletsel toenemen. (pagina 11) Lees alles in de zorgstandaard:


Download ze hieronder:

Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel THL Volwassenen 2017 Totaal(1)
PDF – 4.3 MB 349 downloads
Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel HL Jeugd
PDF – 2.7 MB 290 downloads
Zorgstandaard-CVA TIA-2012
PDF – 386.9 KB 361 downloads
Passende zorg Langdurige bewustzijnsstoornissen LBS V4
PDF – 1.8 MB 246 downloads

Meer informatie vindt u op: www.zorginstituutnederland.nl.