Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Achtergrondinformatie » Behandelaars Professionals Wat doen zij

Behandelaars / Professionals Wat doen zij?

Op de volgende pagina's laten we professionals / behandelaars aan het woord die werken met mensen met hersenletsel.
Wat kunnen ze betekenen voor iemand met hersenletsel? Wat doen ze?
Vaak bespreken we ook of de zorgverzekeraar de hulp betaalt en/ of een verwijzing noodzakelijk is.