Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Gevolgen » Algemene info gevolgen

Algemene info gevolgen

Na hersenletsel kunnen er verschillende soorten klachten ontstaan. Deze klachten kunnen heel gevarieerd van aard zijn. Elk letsel verschilt.
We willen met nadruk stellen dat élk gevolg van hersenletsel neurologisch van aard is; het gevolg is van beschadigingen van de hersenverbindingen in de hersenen. Ook de niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel zijn van dus oorsprong neurologisch van aard.

 

Welke klachten er ontstaan hangt van verschillende factoren af, zoals bijvoorbeeld de aard en de ernst van het hersenletsel. Ook kunnen factoren zoals leeftijd en iemands sociale situatie een rol spelen. Het is soms moeilijk te voorspellen wanneer en waarom iemand bepaalde klachten ervaart en hoelang ze zullen aanhouden.

 

Mensen kunnen soms erg lang "op de tenen hebben gelopen" om vol te houden voor de link gelegd wordt met een eerder opgelopen letsel. Soms de ene burn-out na de andere..
Niemand krijgt een handleiding bij, bij het letsel wat er aan klachten zullen komen. Sommige mensen overschatten zich tot ze door schade en schande achter een onzichtbaar gevolg komen.

 

Mensen ervaren ze pas door vallen en opstaan. Geen routekaart, geen gps, geen tom tom in je nieuwe leven met je brein. Het lijkt één grote puzzel die je opnieuw moet gaan leggen - tot je 2.0 versie. Zie ook de pagina over de revalidatiearts vertelt.

puzzel.jpg

Overzicht mogelijke klachten

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende problemen die mógelijk ervaren kúnnen worden na hersenletsel.

 

Onder elke sectie vindt u een lijst van meer specifieke klachten. Wanneer deze klacht onderstreept is, betekent dit dat u hierop kunt klikken. U wordt dan naar een pagina gebracht waar u meer in detail over deze specifieke klacht kunt lezen.

 

Mobiliteit: Het kunnen uitvoeren, coördineren en plannen van bewegingen.

 

 

Sensorische / zintuiglijke: Dit betreffen klachten die het zicht, gehoor, tastzin, smaak en geur aangaan.

 

 

Communicatie: Communicatie problemen kunnen zich op veel verschillende manieren manifesteren. Zo hebben sommige mensen problemen met praten en het formuleren van woorden, terwijl anderen juist problemen ervaren met het begrijpen van taal. Ook kunnen cognitieve problemen zoals ‘vertraagde informatieverwerking’ problemen geven met communicatie. Zo kan het bijvoorbeeld lastig zijn om iemand die erg snel praat goed te kunnen volgen.

 

 

Cognitief: Met cognitie bedoelen we processen die nodig zijn om te kunnen nadenken. Cognitie bestaat uit heel veel verschillende functies. Enkele voorbeelden zijn het onthouden van informatie, leren van vaardigheden en aandacht. Cognitieve functies hebben we nodig bij bijna alles wat we in ons dagelijks leven doen.

  

 • Het Geheugen

 • Aandacht en Concentratie

 • Executief disfunctioneren; bijvoorbeeld planning, werkgeheugen, emotie reguleren, aandacht volhouden

 • Neglect (hemispatieel neglect) (lichaams-)delen niet waarnemen, niet bewust zijn van-

 • Desoriëntatie; veranderd besef van persoon, tijd en/of plaats

 • Prosopagnosie; geen gezichten meer herkennen

 • Veranderd tijdsbesef; niet goed tijd kunnen inschatten of niet meer weten welk dagdeel het is

 • Vertraagde informatieverwerking

 • Persevereren; niet kunnen stoppen met een gedachte, handeling, beweging, praten over werk of hobby, of vastzitten in een bepaalde emotie

 • Taal (zie ook communicatie)

 • Overprikkeling ; overprikkeling kan zich ook uiten op het cognitieve vlak. Het is echter een neurologische (zintuiglijk) gevolg van hersenletsel.

 

Emotioneel: Emotionele veranderingen kunnen enerzijds een rechtstreeks gevolg zijn van het letsel in de hersenen. Anderzijds komen emotionele klachten ook ontstaan door de traumatische impact van het hersenletsel. Ook kan de emotionele impact van het ervaren van beperkingen als gevolg van het hersenletsel bijdragen aan veranderingen in emoties. Ieder letsel verschilt. Niet iedere hersenletselgetroffene verandert in het karakter in negatieve zin.
Sommige mensen met letsel worden milder, zachter.

 

  

Overige lichamelijke aandoeningen: Soms resulteert hersenletsel in het ontstaan van andere specifieke lichamelijke aandoeningen. Hieronder een aantal klachten die kunnen ontstaan na hersenletsel.

 

 

Algemeen: Soms zijn de klachten die ervaren worden heel algemeen en kunnen ze niet precies in een categorie worden ondergebracht. Deze klachten kunnen indirect heel veel van de bovengenoemde specifieke functies beïnvloeden en daarmee dus een grote impact hebben op iemands dagelijks leven.

 

 • Vermoeidheid

 • Overprikkeling kan zintuiglijk als cognitief van aard zijn, 'Hersenletsel-uitleg' heeft aanknopingspunten gevonden wat de oorsprong is van overprikkeling en dat vastgelegd in een nog te publiceren onderzoek.

 

Er is niet één hersenletsel gelijk aan een andere

Voor iedereen zijn de gevolgen verschillend. Sommigen hebben één klacht, anderen meerdere. De expressie ervan kan zeer verschillen in de tijd. Er is vaak een combinatie van letsel en overgebleven vaardigheden, overgebleven kennis en begrip (intelligentie), denkvermogen (cognitie), gedrag en persoonlijkheid. 

 

Er zijn zoveel gradaties in hersenletsel dat je nooit kan vergelijken.
Soms is het rouwen om wat niet meer gaat, en soms is het goed te beseffen wat je nog kan. Soms helpt lotgenotencontact om dat laatste goed te realiseren.

 

Overprikkeling....

Overprikkeling is een van de meest voorkomende klachten na hersenletsel. Met overprikkeling wordt bedoeld dat de hersenen prikkels uit de omgeving niet goed kunnen filteren of niet voldoende snel kunnen doorgeven. Deze prikkels kunnen verschillend van aard zijn. Zo kunnen deze prikkels zintuiglijk van aard zijn, zoals beelden of geluiden.

Andere voorbeelden van prikkels zijn de eigen gedachten of het denkwerk in complexe taken. Ondanks dat overprikkeling veel voorkomt, ervaren veel patiënten dat het lastig is om erkenning en begrip voor overprikkelingsklachten te vinden bij dokteren, familie, vrienden en werk.

Een mogelijke reden hiervoor is dat het onduidelijk is wat de oorzaak van overprikkeling is. Zo is er in de meeste gevallen van overprikkeling niet iets op een hersenscan te zien. Dit betekent overprikkeling als klacht minder goed begrepen wordt en weinig tot geen behandelingen voor zijn.

Stichting Hersenletsel-uitleg heeft als doel zich in te zetten voor de erkenning van overprikkeling na hersenletsel. Wij proberen dit door informatie over overprikkeling te geven op voorlichtingsdagen en via deze website. Ook hebben wij in samenwerking met een wetenschappelijk onderzoeksbureau onderzoek gedaan. Februari 2021 werden de resultaten uit dit onderzoek gepubliceerd

Lees meer over overprikkeling.