Hersenletsel door blikseminslag /electrische schok

Letsel door blikseminslag treedt op na blootstelling aan een milliseconde elektrische ontlading met zeer hoge temperaturen. Het kan ontstaan doordat iemand rechtstreeks getroffen wordt door de bliksem, hoewel dit meestal de dood tot gevolg heeft.

 

Indirect bliksemletsel ontstaat als iemand een voorwerp waar de bliksem is ingeslagen aanraakt, of zich er vlakbij bevindt. Dan ontstaat elektriciteitsoverdracht. Ten derde kan de elektriciteit via de grond een schok veroorzaken; de persoon kan weggeslingerd worden.

 

Mogelijke problemen na blikseminslag en elektrische schok:

 • hartstilstand of onregelmatige hartslag
 • ademhalingsstilstand
 • bewustzijnsverlies tot coma
 • geperforeerde trommelvliezen
 • oogletsel als cataract
 • tijdelijke verlamming benen /benen zien blauw
 • stoornis in gevoelswaarneming bijvoorbeeld prikkelend, brandend gevoel (paresthesie)
 • brandwonden op de huid (vertakkend, gestipt of gestreept patroon)
 • letsel van weggeslingerd worden door de inslag
 • inwendige bloedingen
 • controleverlies van urine (incontinentie)
 • geheugenverlies van vóór het ongeluk (retrograde amnesie)
 • cognitieve problemen, verwardheid, vertraagd denken, concentratieproblemen, problemen met geheugen van recente gebeurtenissen (korte termijngeheugen)
 • overprikkeling op cognitief en zintuiglijk vlak
 • persoonlijkheidsverandering (soms).

 

Wanneer een persoon een elektrische schok krijgt kan dit schade in verschillende lichaamsdelen veroorzaken. Uit onderzoek is gebleken dat de weerstand tegen stroomschokken in zenuwweefsel lager is dan in andere organen van het lichaam. Als iemand de reanimatie overleeft kan er ook hersenletsel ontstaan zijn door zuurstoftekort.

 

Wanneer de schade begint in het ruggenmerg kan dit verweking van het ruggenmerg tot gevolg hebben waardoor bijvoorbeeld verlamming kan ontstaan.

Wanneer de schade begint in de hersenen kan de grijze stof worden aangetast. Grijze stof is als het ware de buitenkant van de hersenen en bestaat uit cel lichamen van de zenuwcellen. Het is de schors (cortex) van de grote en kleine hersenen (cerebellum). Grijze stof in het ruggenmerg bevindt zich aan de binnenkant.

Een herseninfarct kan optreden door de onregelmatige hartslag en stolsel-(embolie)vorming.

 

 

Symptomen

Het kan zijn dat een patiënt na een elektrische schok bewusteloos is en geheugenverlies heeft. Ook kan het zijn dat de gevolgen pas na enige tijd optreden. Zelfs nog na geruime tijd!

Klachten doen denken aan de ziekte van Parkinson (parkinsonisme) of stoornissen in de kleine hersenen (cerebellaire stoornissen), aandoeningen van het ruggenmerg (myelopathie), onvoldoende functioneren van spieren (spinale musculaire atrofie) of een aandoening van zenuwen in armen of benen die gevoel- en bewegingsproblemen kan geven (sensorimotorische perifere neuropathie). Chronische pijn kan een gevolg zijn evenals controleverlies over urine (incontinentie).

De gevolgen verschillen per getroffen persoon.

 

Behandeling

De behandeling is allereerst gericht op hartrevalidatie. Hersenletsel revalidatie zal later worden opgepakt en zal worden afgestemd op de symptomen.

 

Voorkomen van blikseminslag

Binnenshuis

 • vermijd contact met water
 • gebruik geen computers/telefoons/ bedrade audiokoptelefoons
 • schakel voor het onweer losbarst elektrische apparaten uit
 • houd afstand van ramen en deuren

Buitenshuis

 • vermijd hooggelegen gebieden als heuvels, bergen
 • vermijd open velden, akkers
 • vermijd metalen objecten
 • schuil niet onder een alleenstaande boom
 • houd afstand van vijf meter van anderen 

 

Ervaringsverhaal

Lees een ervaringsverhaal van Sabrina, een vrouw die onder water een elektrische schok opliep en daar hersenletsel aan overhield.