Home » Gevolgen » Gevolgen per hersengebied » Parietaal kwab Wandbeenkwab

File:Cerebrum - parietal lobe - animation.gif  File:Parietal lobe.gif

Letsel in de pariëtaalkwab /wandbeenkwab

De pariëtale kwabben bevinden zich achter de frontale kwabben meer aan de achterkant van het hoofd.

 • In de pariëtale kwab wordt de gevoelsinformatie van verschillende delen van het lichaam bijeengebracht. (sensorische informatie: pijn, gevoel, warm of koud etc.).
 • Door de pariëtale kwab wordt ons bijvoorbeeld verteld welke kant boven is; de ruimtelijke oriëntatie.
 • Voorkomt dat we ons stoten tegen dingen.
 • Het centrale deel van deze kwab zorgt met name voor de aansturing van de grove motoriek (benen en ledematen).
 • Het deel meer naar de zijkant toe (lateraal), is de aansturing van de fijne motoriek en sensoriek (gevoel), bijvoorbeeld handen, gezicht en mimiek.Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden.     
Schade kan o.a. leiden tot:
   
 •      Onvermogen om woorden te vinden bij het schrijven
 •      Problemen met het lezen Hersenletsel-uitleg.nl
 •      Moeite met getekende objecten
 •      Moeite met het onderscheiden van links met rechts
 •      Moeite met rekenen (dyscalculie)
 •      Gebrek aan bewustzijn van bepaalde lichaamsdelen of ruimte
 •      Moeilijkheden met oog-hand coördinatie
 •      Verlamming aan andere kant dan waar het letsel is
 •      Ruimtelijke desoriëntatie
 •      Apraxie , onvermogen om in de juiste volgorde te handelen

 © Hersenletsel-uitleg

De pariëtale kwabben, aan de linker en de rechterkant, spelen een rol bij het verwerken van de zintuiglijke informatie en bij het ruimtelijk denken. © Hersenletsel-uitleg

In het voorste deel (somatosensorische cortex) worden tast-, pijn-, temperatuur- en proprioceptieve- (houding en beweging van lichaamsdelen) prikkels verwerkt. Door het combineren van somatosensorische informatie (lichaamswaarneming betreffend) en de visuele informatie (dat wat gezien wordt), kan het gebied helpen bij het visualiseren van de: lichaamspositie. © Hersenletsel-uitleg

 • verwerking van tast-, pijn-, temperatuur en houdingsprikkels
 • visualiseren van lichaamspositie. © Hersenletsel-uitleg

 

De linkerkant is het gebied vooral betrokken bij taal (o.a. verbaal geheugen) en rekenen. Aan de andere kant van de hersenen is het gebied betrokken bij het begrijpen van plattegronden e.d. en spatiële relaties. Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden.     

 • taal © Hersenletsel-uitleg
 • ruimtelijke oriëntatie
 • rekenen

 

Het achterliggende gedeelte van de pariëtale kwab (posterieure parietale cortex) is belangrijk voor het aansturen van bewegingen van de arm, hand en ogen. Het gebied is op deze manier onder andere betrokken bij het oppakken van een voorwerp dat je ziet liggen. Voor het uitvoeren van deze handelingen heb je visuele informatie nodig, omdat je anders misschien naast of voor het voorwerp grijpt.© Hersenletsel-uitleg.nl      

 • ruimtelijke oriëntatie en motoriek (aansturen arm, handen en ogen) © Hersenletsel-uitleg.nl 
 • aandacht
 • uitvoerende taken (executieve functies)
 • Engelstalig filmpje:

 

 

 

Bronnen:

Stichting Alles Hangt Met Alles Samen//psychologie.ahmas.nl  en het Wenckebach Instituut van het UMCG. Walker, E., & Blumer, D. The localization of sex in the brain. In K.J. Zulch, O. Creutzfeldt, and G. Galbraith, eds. Cerebral Localization, Berlin and New York: Springer-Verlag, 1975. Blumer, D., & Benson, D. Personality changes with frontal and temporal lobe lesions. In D. Benson and D. Blumer, eds. Psychiatric Aspects of Neurologic Disease. New York: Grune & Stratton, 1975. Brown, J. Aphasia, Apraxia and Agnosia. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1972. Drewe, E. (1975). Go-no-go learning after frontal lobe lesion in humans. Cortex, 11:8-16. Kolb, B., & Milner, B. (1981). Performance of complex arm and facial movements after focal brain lesions. Neuropsychologia, 19:505-514. Kuypers, H. Anatomy of the descending pathways. In V. Brooks, ed. The Nervous System, Handbook of Physiology, vol. 2. Baltimore: Williams and Wilkins, 1981. Leonard, G., Jones, L., & Milner, B. (1988). Residual impairment in handgrip strength after unilateral frontal-lobe lesions. Neuropsychologia, 26:555-564. Levin et al. (1987). Magnetic resonance imaging and computerized tomography in relation to the neurobehavioral sequelae of mild and moderate head injuries. Journal of Neurosurgery, 66, 706-713. Miller, L. (1985). Cognitive risk taking after frontal or temporal lobectomy. I. The synthesis of fragmented visual information. Neuropsychologia, 23:359-369. Milner, B. Some effects of frontal lobectomy in man. In J. Warren and K. Akert, eds. The Frontal Granular Cortex and Behavior. New York: McGraw-Hill, 1964. Semmes, J., Weinstein, S., Ghent, L., & Teuber, H. (1963). Impaired orientation in personal and extrapersonal space. Brain, 86:747-772. Stuss, D. et al. (1985). Subtle neuropsychological deficits in patients with good recovery after closed head injury. Neurosurgery, 17, 41-47.