Zichtbare gevolgen

Overprikkeling is niet altijd onzichtbaar. Meerdere van de 25 neurologische klachten die op kunnen treden zijn zichtbaar.

We willen met nadruk stellen dat élk gevolg van hersenletsel neurologisch van aard is; het gevolg is van beschadigingen van de hersenverbindingen in de hersenen.

Niet alle gevolgen van hersenletsel zijn zo duidelijk zichtbaar als een verlamming of als een afhangend oog of scheve mond.
Daarom wordt er vaak onderscheid gemaakt in de zichtbare en niet -zichtbare gevolgen. Wat observeert iemand; de toeschouwer.

U kunt u voorstellen dat bijvoorbeeld moeheid bij de onzichtbare gevolgen hoort, omdat niet iedereen goed kan inschatten hoe moe de persoon met hersenletsel is.

Iemand die heel goed kan observeren, kan wel zien of iemand heel moe is.
Omdat het discutabel is wanneer iets wel en niet zichtbaar is, hebben we de meeste lichamelijke gevolgen opgenomen op de pagina neurologische gevolgen van hersenletsel / hersenaandoeningen. 

We benadrukken weer dat ook de niet-lichamelijke gevolgen van hersenletsel gelegen zijn in de hersenverbindingen.

Er is niet één hersenletsel gelijk aan een andere

Voor iedereen zijn de gevolgen verschillend. Sommigen hebben één klacht, anderen meerdere. De expressie ervan kan zeer verschillen in de tijd. Er is vaak een combinatie van letsel en overgebleven vaardigheden, overgebleven kennis en begrip (intelligentie), denkvermogen (cognitie), gedrag en persoonlijkheid. 

Lees de algemene info over gevolgen.
Lees de pagina met niet zichtbare gevolgen.
Lees de pagina met neurologische gevolgen van hersenletsel.
Lees ook de pagina gedrag emoties en relaties. Gedrag is vaak wel zichtbaar.