Home » Gevolgen » Zichtbare gevolgen

Zichtbare gevolgen

Niet alle gevolgen van hersenletsel zijn zo duidelijk zichtbaar als een verlamming of als een afhangend oog of scheve mond.
Daarom wordt er vaak onderscheid gemaakt in de zichtbare en niet -zichtbare gevolgen

U kunt u voorstellen dat moeheid bij de onzichtbare gevolgen hoort omdat niet iedereen goed kan inschatten hoe moe de persoon met hersenletsel is. Maar iemand die heel goed observeert kan wel zien of iemand heel moe is.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende problemen die mógelijk ervaren kúnnen worden na hersenletsel en die voor iedereen duidelijk zichtbaar, of merkbaar zal zijn.

 

Mobiliteit: Het kunnen uitvoeren, coördineren en plannen van bewegingen. 

 

Sensorische / zintuiglijke: 

 

Overige lichamelijke aandoeningen: 

 

Communicatie:

 

Emotioneel: Emotionele veranderingen kunnen enerzijds een rechtstreeks gevolg zijn van het letsel in de hersenen. Anderzijds komen emotionele klachten ook ontstaan door de traumatische impact van het hersenletsel. Ook kan de emotionele impact van het ervaren van beperkingen als gevolg van het hersenletsel bijdragen aan veranderingen in emoties.

Er is niet één hersenletsel gelijk aan een andere

Voor iedereen zijn de gevolgen verschillend. Sommigen hebben één klacht, anderen meerdere. De expressie ervan kan zeer verschillen in de tijd. Er is vaak een combinatie van letsel en overgebleven vaardigheden, overgebleven kennis en begrip (intelligentie), denkvermogen (cognitie), gedrag en persoonlijkheid. 

Lees de algemene info over gevolgen
Lees de pagina met niet zichtbare gevolgen.
Lees de pagina met neurologische gevolgen van hersenletsel