Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door universiteiten, Hoge Scholen, zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor NAH

Sinustrombose, CVT

 

Sinustrombose is een vorm van trombose, bloedprop of meerdere bloedpropjes, in de aders van de hersenen. Daardoor wordt het ook wel 'centrale sinustrombose of centraal veneuze trombose CVT, genoemd. Doordat de bloedprop of meerdere bloedpropjes in bloedáfvoerende bloedvaten zit kan het bloed niet wegstromen en dan zie je naast ernstige hoofdpijn ook klachten als bij een beroerte of TIA.

Hersenfuncties kunnen uitvallen en in het ergste geval kan hersenweefsel versterven. Bij een herseninfarct daarentegen zit een bloedpropje juist in de áánvoerende hersenbloedvaten.

 

Iemand kan een verlamde arm of been krijgen, een scheve mond, moeizaam praten, niet goed zien of zelfs niets zien en/of een epileptische aanval krijgen en soms geraakt iemand met een sinustrombose in coma. Hoewel de klachten overeenkomen met een beroerte is de behandeling anders. Eerst wordt beginnen met een infuus met bloedverdunnende heparine, waarna later andere antistollingsmiddelen langdurig worden gegeven.

 

Als de oorzaak een etterende ontsteking in het hoofd zit, wordt die met een operatie schoongemaakt en met antibiotica na behandeld. Als er niet wordt ingegrepen kan hersenoedeem, verhoogde hersendruk ontstaan.

Een veelvoorkomende oorzaak is de gestoorde bloedstolling door zwangerschap, bevalling of pilgebruik en daardoor komt sinustrombose veel voor bij jonge vrouwen. We hebben een aparte pagina voor complicaties in de zwangerschap. Deels zou sinustrombose onder een mogelijke zwangerschapscomplicatie kunnen vallen, maar omdat er meerdere oorzaken zijn van een sinustrombose willen wij hier toch een aparte pagina van hebben.

 

Oorzaken:

 • gestoorde bloedstolling, het bloed stolt sneller dan normaal soms door familiare aanleg (erfelijk).
 • risicofactoren voor trombose; anticonceptiepil gebruik (met name "de derde generatiepil" in combinatie met overgewicht BMI boven de 30), zwangerschap of bevalling.
 • doorgebroken etterende ontstekingen in het hoofd zoals bijholteontstekingen, hersenvliesontsteking of middenoorontsteking.
 • ontsteking van de kleine bloedvaten.
 • inflammatoire darmziekte of kanker.

 

Klachten kunnen zijn:

 • ernstige hoofdpijn (hoofdpijn kan ook afwezig zijn!)
 • uitvalverschijnselen zoals bij een TIA of beroerte /CVA (moeite met spreken, uitval van een gezichtshelft, dubbelzien, evenwichtsstoornissen, buiten bewustzijn raken, verschijnselen van verlamming van arm of been) 
 • kramp
 • braken
 • koorts
 • problemen met zien, soms een uitpuilend oog, soms zijn de ogen naar de neus gericht, soms is er een zwelling van het oog bindvlies
 • pijn in het gezicht
 • epileptische insulten (bij 40%)
 • soms oedeem van het voorhoofd
 • verhoogde hersendruk/ verhoogde schedeldruk
 • soms verwardheid
 • bewustzijnsverlies, soms coma

 

Diagnose:

 • scan van het hoofd:
  • CT-venografie
  • MRI
  • MR-venografie
  • angiografie

 

Behandeling:

 • bloedverdunnende middelen
 • complicaties van mogelijk optredende epilepsie tegengaan
 • behandelen van de eventuele oorzaak van infectie

 

Restverschijnselen:

De ene mens geneest en wordt weer 'bijna de oude', anderen houden verschijnselen over als concentratiestoornissen, hoofdpijn, geheugenproblemen, stemmingsproblemen en moeheid. Er zijn ook mensen die forse invaliderende restverschijnselen houden met bijvoorbeeld epilepsie. Er zijn ook mensen bekend bij wie de sinustrombose aanwezig blijft met alle gevolgen van dien.

 

Bronnen: 

Trombose in de hersenen - Trombosestichting. (z.d.). Geraadpleegd op 20 december 2016, van https://www.trombosestichting.nl/trombose/gevolgen-trombose/de-gevolgen-in-de-hersenen/

Coutinho, J. M., Zuurbier, S. M., Aramideh, M., & Stam, J. (2012). The Incidence of Cerebral Venous Thrombosis. Stroke, 43(12), 3375–3377. https://doi.org/10.1161/strokeaha.112.671453

Eyskens, E., Feenstra, L., Meinders, A. E., Vandenbroucke, J. P., & Van Weel, C. (1997). Codex Medicus (10e ed.). Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.

Ferro, J. M., Canhão, P., Stam, J., Bousser, M., & Barinagarrementeria, F. (2004). Prognosis of Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis. Stroke, 35(3), 664–670. https://doi.org/10.1161/01.str.0000117571.76197.26

Kuks, J. B. M., Snoek, J. W., Oosterhuis, H. G. J. H., & Fock, J. M. (2003). Klinische neurologie (15e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Silvis, S., Middeldorp, S., Zuurbier, S., Cannegieter, S., & Coutinho, J. (2016). Risk Factors for Cerebral Venous Thrombosis. Seminars in Thrombosis and Hemostasis, 42(06), 622–631. https://doi.org/10.1055/s-0036-1584132

Sinustrombose | Hersenen | Menselijk Lichaam. (2016, 12 januari). Geraadpleegd op 20 december 2016, van https://www.menselijklichaam.nl/hersenen/sinustrombose/