Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Tinnitus

 

Tinnitus, of oorsuizen, komt van het Latijnse woord voor 'rinkelen'. Het is gehoorschade en omvat verschillende geluiden die niet buiten het hoofd te horen zijn: fluittonen, gezoem, gesis, gerinkel of gebrom tot en met watervalgeluiden.

Als de trilharen in het oor beschadigd zijn, ga je óf slechter horen óf ze geven de verkeerde informatie door, zoals een pieptoon, bromtoon of een ruis. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor  tinnitus:

  • blootstelling aan lawaai (boven 80 decibel)
  • stress, psychische overbelasting (trauma, bedreiging, spanningen, burn-out, zorgen, mantelzorgen, slaapgebrek, coronacrisis etc.)
  • gehoorverlies (plotsdoof, geleidelijk gehoorverlies, ziekte van Menière, brughoektumor, oorprop, aangeboren gehoorverlies etc.)
  • lichamelijk conditieverlies (uitputting, langdurig drugs- of alcoholgebruik, slaapgebrek, narcose, ziekte etc.)
  • een te hoge bloeddruk
  • infectieziekten
  • overprikkeling bij hersenletsel
  • bijwerking van medicijnen.

Vaak zie je een overlap tussen deze oorzaken.

Tinnitus komt vaak gelijkertijd voor met hyperacusis, letterlijk vertaald uit het Grieks voor 'teveel horen'.

Download een decibelapp. Is het geluid harder dan 80 decibel? Neem dan maatregelen.

Er zijn wel behandelopties voor tinnitus. De behandeling hangt  af van de de oorzaak. Zie bovengenoemde oorzaken. Neem daarvoor contact op met je behandelaar of met een audicien. Er zijn ook zelfhulpboeken op de markt:
Een boek van psycholoog Olav Wagenaar: 'Eerste hulp bij oorsuizen'.
Psycholoog en tinnitus specialist Arno Lieftink: 'Oorzaken'. Arno Lieftink werkt in het UMC Utrecht en Erasmus ziekenhuis Rotterdam.

Meer Info:

Patiëntenvereniging en vraagbaak: www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/tinnitus
Overzicht van locaties van Audiologische Centra: www.fenac.nl/fenac/locaties/
Je kan onderaan de pagina van oorcheck de geluiden beluisteren die mensen met tinnitus kunnen ervaren.

 
Luister goed! Veel namen over geluidgevoeligheid worden op één hoop gegooid. Op de pagina hyperacusis leggen we de verschillen uit tussen:

Tinnitus filmpje Hoorzaken.nl: