Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Kennis over hersenletsel

 

Patiënten met hersenletsel willen het tijdelijk ziektebeeld  door zintuiglijke overprikkeling opgenomen zien in Zorgstandaarden en Richtlijnen


                                                Zie onderzoekrapport hieronder

Hersenletsel Alliantie

In 2018 is de Hersenletsel Alliantie opgericht.

Zij krijgen subsidie van de Hersenstichting voor:

Registratie, implementatie en onderhoud Zorgstandaard THL kinderen 
Hersenletsel Alliantie 
€100.000 

Kinderen en jongeren met THL krijgen te vaak nog niet ‘de juiste zorg-op het juiste moment-op de juiste plek’ 

De Hersenstichting stelt subsidie beschikbaar voor registratie, implementatie en onderhoud (borging) van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren (0-25 jaar) door de Hersenletsel Alliantie. 

De Hersenletsel Alliantie zal zorgdragen voor: 

  1. registratie van de Zorgstandaard bij het Zorginstituut Nederland; 
  2. implementatie van de Zorgstandaard in heel Nederland; 
  3. onderhoud/ borging van de Zorgstandaard. 


Een zorgstandaard beschrijft op een heldere manier de normen waaraan zorg voor mensen met hersenletsel moeten voldoen; hoe zorg optimaal en integraal georganiseerd kan worden, zodat patiënten en hun naasten de beste behandeling en de meest passende begeleiding krijgen. Ook wordt de beschrijving passende zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis na coma opgenomen in deze zorgstandaard, wat nog niet eerder gebeurd is.

Wij vinden dat de kennis verkregen uit het onderzoek naar overprikkeling bij niet aangeboren hersenletsel in deze Zorgstandaard moet worden opgenomen. Met name het hersenletsel- gerelateerd Ziektebeeld door Zintuiglijke Overprikkeling.

Mensen kunnen fysiek ernstig ziek worden van prikkels

Hersenletselalliantie, Hersenz, Hersenletsel.nl, Hersenstichting, Cerebraal, CVA vereniging, Afasievereniging, Kennisnetwerk CVA nl, Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie, Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Neuropsychologie, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, AXON, VILANS, Hersenletselteams, Patiëntenvereniging, Verder met hersenletsel, brainz, Brain.com, Brain.eu, Boogh behandeling, kenniscentrum, Klein Venijn, Het venijn zit in de staart, Libra Revalidatie & Audiologie VERDER MET HERSENLETSEL met allen werken we samen.