Dank

Dank u wel voor uw bijdrage. Dat waarderen wij zeer!

 

Wij werken op pro bono basis, dat betekent dat wij geen salaris ontvangen maar allen vanwege onze persoonlijke betrokkenheid met iemand met hersenletsel, ons inzetten voor deze site, én om hersenletsel meer bekendheid te geven. 

 

Wij zijn een ANBI erkende stichting.

Wij zamelen geld in voor het (ANBI)doel onderzoek naar 'Overprikkeling bij hersenletsel'. Wij maken ook onkosten als websitehosting en telefoonkosten. Verder houden wij alle overheadkosten erg laag of dragen die zelf. Op deze manier kunnen wij die kosten dekken. Wij maken geen winst. Nogmaals dank!

anbi-logo-compleet-125-1.jpg ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling (Goede doelen)

De ( ANBI ) Stichting Foundation for Brain Injury Explanation heeft als rekening:

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.a.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation onder vermelding 'Project Overprikkeling' Kamer van Koophandel 62701002

Als u een vermelding wilt op onze site , wilt u dat dan aangeven via deze link , s.v.p? Dank.
Wilt u een bevestiging van betaling/donatie voor eventuele aftrek belastingen? Vermeld u dat dan even via deze link?


Wil je meesparen voor onderzoek naar overprikkeling? Wil je dan doneren via Geef.nl? Dank!