Cijfers en feiten over hersenletsel /hersenaandoeningen

cijfers.jpg

In de wereld:
Totaal:

 • 1.1 biljoen mensen heeft een hersenaandoening
 • 1  op de 6 kinderen heeft een hersenaandoening
 • 1 op de 2 ouderen heeft een hersenaandoening
 • 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening

 

Nederland

Totaal per jaar:

 • Ongeveer 130.000 mensen per jaar komen er met hersenletsel bij.
 • Ongeveer 19.000 kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.
 • Niet-aangeboren hersenletsel is de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en jongeren.
 • Ongeveer 40.000 mensen per jaar komen er bij die aanzienlijke blijvende beperkingen overhouden aan hersenletsel.
 • Ongeveer 650.000 mensen in Nederland in totaal hebben ervaren beperkingen als gevolg van hersenletsel (3,8 % van de bevolking van 17 miljoen).]

 

Beroerte:

 • Ongeveer 41.000 mensen per jaar krijgen een beroerte. Dat zijn ongeveer 113 mensen per dag. Ongeveer 80% van de mensen met een beroerte heeft een herseninfarct. 20% heeft een hersenbloeding.

 

Traumatisch hersenletsel:

 

Hersenontsteking 

 • Enkele tientallen mensen per jaar krijgen een hersenontsteking.

 

Hersenvliesontsteking

 • Ongeveer 700 mensen per jaar krijgen een hersenvliesontsteking. (Dit geldt de voor bacteriële vorm. De virale vorm geneest meestal vanzelf binnen twee weken).

 

Hersentumor

 • Ongeveer 1150 mensen per jaar krijgen een kwaadaardige hersentumor. In totaal leven er ongeveer in Nederland 3103 mensen met een hersentumor.
 • Ongeveer 450 mensen per jaar krijgen een goedaardige hersentumor, wat meestal om een meningeoom blijkt te gaan, een tumor van de hersenvliezen.

 

Dementie en Alzheimer

 • Ongeveer 43800 mensen per jaar krijgen de ziekte van Alzheimer, (vijf mensen per dag).
 • In Nederland leven ongeveer 270.000 mensen met dementie.
 • Ongeveer 70% van die 270.00 mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer.  
 • Ongeveer 16% van de 270.000 mensen hebben vasculaire dementie.
 • Ongeveer 14% van de 270.000 mensen met dementie heeft een andere oorzaak.

 

Multiple Sclerose

 • Ongeveer 731 mensen per jaar krijgen Multiple Sclerose. In Nederland leven ongeveer 17.000 mensen met Multiple Sclerose.

 

Ziekte van Parkinson

 • Ongeveer 8000 mensen per jaar krijgen de zieke van Parkinson. In Nederland leven ongeveer 35.000 mensen met de ziekte van Parkinson.

 

Ziekte van Huntington

 • Ongeveer 1700 mensen in Nederland hebben de ziekte van Huntington. Er zijn geen cijfers bekend van het aantal nieuwe mensen met deze ziekte.


Zuurstoftekort

 • Ongeveer 2500 mensen worden in Nederland per jaar gereanimeerd.
 • Geschat wordt dat 250 mensen = 10% van de 2500 gereanimeerden ernstige schade overhoudt aan de hersenen. Dat percentage kan nog hoger liggen omdat de overige 90% neurologisch "redelijk" tot goed de reanimatie overleefde. (cijfers hartstichting)
 • Er verdrinken ongeveer 80 mensen per jaar. De cijfers zijn onbekend van het aantal mensen dat bijna verdronk en dus water heeft ingeademd heeft en daarbij zuurstofschade aan de hersenen kan hebben opgelopen.

 

Aantalhersenletselperjaaringrafiek2.jpg

Totaal 130.000 nieuwe mensen met hersenletsel per jaar in Nederland met de volgende onderverdeling:

Aaantalhersenletselsperjaarincijfers.jpg
aantalCVAs-001.jpg

Van de 130.000 nieuwe mensen met hersenletsel per jaar houdt 31% blijvende beperkingen over. Helaas zijn in deze getallen de mensen met overprikkelingsklachten niet meegerekend die daardoor sociaal geïsoleerd zijn en daarmee blijvend beperkt. Dat is ongeveer 50% van de 130.000 mensen.

LOGO18.jpg
cva-1.jpg

Traumatisch hersenletsel in Amerika
(Cijfers van 2013)

 

 • Ongeveer 2,8 miljoen spoedeisende hulp (SEH) bezoeken, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen vonden plaats gerelateerd aan traumatisch hersenletsel.
 • Bijna 50.000 mensen stierven per jaar aan traumatisch hersenletsel.
 • Meer dan 282.000 ziekenhuisopnames en 2,5 miljoen  spoedeisende hulpbezoeken bestonden uit traumatisch hersenletsel of in combinatie met andere verwondingen.
 • Gedurende een periode van zes jaar (2007-2013), steeg het aantal traumatisch hersenletsel gerelateerde Spoedeisende hulp (SEH) bezoeken met 47%,  en daalden de ziekenhuisopnamen met 2,5% en daalden de sterftecijfers met 5%.
 • In 2012 werden naar schatting 329.290 kinderen (19 jaar of jonger) behandeld op een Amerikaanse Spoed Eisende Hulp voor aan sport en recreatie gerelateerde blessures, waaronder de diagnose hersenschudding of traumatisch hersenletsel (TBI).
 • Van 2001 tot 2012 is het aantal SEH bezoeken voor sport- en recreatiegerelateerde letsels met de diagnose hersenschudding of traumatisch hersenletsel (of in combinatie met andere verwondingen), meer dan verdubbeld bij kinderen (19 jaar of jonger).

Bronnen: Stroke fact, cdc.gov, Cdc.gov traumatic brain injury, Parkinsonnet en Parkinsonvereniging, stichting Alzheimer Nederland, Multiple Sclerose Fondation Charcot stichting, (https://www.msweb.nl/wat-is-ms/) Nederlandse Kankerregistratie, Hersenstichting, Vilans, Hartstichting, Nederlandse vereniging voor neurologie.