Hersenletsel door alcohol of drugs- intoxicatie

Zowel overmatig alcohol- als drugsgebruik kan ernstig hersenletsel geven.

 

Veel mensen menen dat jarenlang drankmisbruik vooraf moet gaan aan schade... maar enkele weken 'vakantie-zuipen' en 'comazuipen' is al een oorzaak van hersenletsel.

Ook drugsgebruik kan blijvende hersenschade (= hersenletsel) als gevolg hebben.       

 

DRUGS

Van drugs kan je de volgende lichamelijke aandoeningen overhouden:

        

 • Hartstilstand

 • Hartinfarct  

 • Hartverlamming

 • Hersenbloeding

 • Herseninfarct

   

 • Neurologische schade bij een ongeboren kind als tijdens de zwangerschap drugs wordt gebruikt zie ook Cerebrale Parese.

                             

 

Cognitieve effecten van cannabis

 

Naast de effecten op emoties, zorgt cannabis ook voor een aantal cognitieve veranderingen. We maken een onderscheid tussen de acute en lange-termijn effecten van cannabis op cognitie. Met de acute effecten bedoelen we de effecten die meteen na gebruik optreden. Dat is na een paar minuten en kunnen enkele uren aanhouden.

 

Cannabis zorgt in het algemeen voor een verslechtering van veel cognitieve functies:

 • vermindert het leervermogen
 • verslechtert het geheugen 
 • kan de aandacht minder goed worden vastgehouden.
 • Het monitoren van het eigen gedrag wordt ook slechter. Dat betekent dat je minder goed  in de gaten kan houden of je je wel gedraagt zoals je normaal gesproken zou willen.  

Ook kan cannabis ervoor zorgen:

 • dat motoriek slechter wordt 
 • dat je trager wordt.

Het zal geen verbazing wekken dat deze veranderingen in cognitieve functies een impact  kunnen hebben op het dagelijks leven.

 

Aan de andere kant zijn er de lange-termijn effecten van gebruik. Dit zijn de gevolgen van veelvuldig gebruik van cannabis op cognitie, buiten de periode om van direct onder invloed zijn. Hier is minder duidelijkheid over dan de acute effecten. In het algemeen lijkt het erop dat ook langdurig cannabisgebruik er voor zorgt dat cognitieve functies verslechteren.

 

Echter, wanneer er een tijdje gestopt wordt met gebruik, lijken deze nadelige effecten weer te verdwijnen. Veelvuldig cannabis gebruik kan de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Ook via deze weg is het mogelijk dat er op de lange termijn negatieve effecten op cognitie worden ervaren. 

 

 

Voor zowel de acute als langdurige effecten lijkt het erop dat de mate waarin ze optreden van veel verschillende factoren afhangen. Een belangrijke factor is de dosering. Hoe hoger deze is, des te groter de kans op nadelige effecten op cognitie. Verder kunnen mensen er gevoeliger voor zijn door genetische aanleg. De mate van ervaring met cannabisgebruik en de leeftijd waarop cannabis voor het eerst gebruikt wordt, zijn ook belangrijk.

Zwaardere gebruikers lijken minder sterke nadelige effecten te ervaren onder directe (acute) invloed. Mogelijk speelt tolerantie hier een rol. Echter, op de lange termijn zijn het juist de zwaardere gebruikers en de gebruikers die op een jongere leeftijd zijn begonnen, die meer gevoelig voor de nadelige effecten op cognitie.

  

       

XTC

Steeds meer studies tonen aan dat het recreatieve gebruik van MDMA – de stof in xtc – neurotoxisch is, oftewel: giftig voor je brein.

Gebruikers van XTC die ook amfetamine / speed nemen, hebben nóg meer kans op hersenschade.

Je hebt ook een grotere kans op hersenschade en schade aan andere organen, als je lichaamstemperatuur hoger is. XTC kan je lichaamstemperatuur ontregelen, maar dansen in een warme ruimte zorgt ook voor een hogere temperatuur.


Uit onderzoek blijkt dat hersenschade al kan optreden wanneer iemand van 70 kilo 3 pillen van 70 miligram slikt binnen een tijdsbestek van 12 - 24 uur.

Dat komt overeen met 3 milligram XTC per kilo lichaamsgewicht.
Schade aan hersenen kan ook optreden wanneer iemand van 70 kilo in een keer 140 mg XTC slikt.

Lees meer... (Engelstalig onderzoek)

 

Sterven door gezwollen hersenen bij XTC

MDMA is de werkzame stof in XTC.  MDMA zorgt er voor dat je moeilijk kunt plassen en een droge mond hebt.

Je nieren scheiden minder water uit. Je lichaam houdt het vocht vast.

Een droge mond maakt dat je meer drinkt dan normaal. Je eetlust wordt onderdrukt, dus je eet minder. Dit hoeft geen problemen te geven. Teveel water, of teveel fris drinken is wel riskant. Er kan een watervergiftiging ontstaan.

Je bloedvolume wordt groter en zitten er minder zouten in. Het vocht gaat de hersenen in. Je hersenen zwellen op en drukken tegen je schedelwand.

Dit zorgt voor een levensbedreigende toestand van epileptische aanvallen, coma en uiteindelijk de dood.

XTC → dorst → water, fris of alcohol drinken → hersen zwelling (hersenoedeem) → epileptisch aanval/coma → dood

Lees meer..

                                
 

Gevolgen van Cocaïne:

gevolgen-cocaine-2large1.jpg

Cocaïne verandert hersenen

Cocaïne verandert de gebruiker.

Door de drugs gaan zenuwen nieuwe verbindingen met elkaar aan, wat resulteert in een langdurige cq blijvende gedragsverandering. De nieuwe hersenverbindingen stimuleren verslaving.

Cocaïne verstoort het proces van conditionering, het aanleren van het gedrag dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt.

Kortdurend gelukzalig gevoel en een hoog zelfvertrouwen, maar potentieel gevaar van hersenletsel.

Lichamelijk: Cocaïne geeft kans op hersenbloeding / herseninfarct en is slecht voor de bloedvaten. Verdere effecten:

 • pupilverwijding
 • temperatuurstijging
 • vernauwen van de bloedvaten
 • toename hartslag
 • toename van de ademhaling
 • verhoging van de bloeddruk
 • veroorzaakt plaatselijke verdoving.
 • op langere termijn Tia's,  artheloscerosis, grote kans op beroerte en vaatziekten
 • slaapstoornis; teveel slaap, slapeloosheid
 • astma
 • benauwdheid en krampen van de luchtwegen
 • pijn
 • honger

'Psychisch'

 • je meent sneller en helderder te kunnen denken. Je lijkt je op korte termijn minder moe te voelen maar angst kan je ineens overvallen.

Op lange termijn beschadigt het denken en andere cognitieve functies,  en nemen kans op angsten en verslaving toe.

Lees meer...
Bron: Wetenschap24 en dank aan Desiree Spronk

Lees de laatste stand van zaken op drugsgebied.

drugjpg.jpg 

Heroine

Het is nog niet erg bekend dat heroïne misbruik schade in de hersenen kan geven bij gebruikers. Een studie uit 2007 concludeerde dat hersenafbraak zeer snel aanvangt na dat iemand heroïne chronisch gebruikt. Letsel die men normaal gezien alleen aantreft na zuurstofgebrek in de hersenen worden vaak gevonden in heroïneverslaafden.


Bij een studie van de Universiteit van Edinburgh werd autopsie gedaan op de hersenen van 34 opiaat misbruikers. Geen van hen had een geschiedenis van hersenletsel. Maar de hersenen vertoonden hersenbeschadigingen vergelijkbaar met de vroege stadia van de ziekte van Alzheimer. De gemiddelde leeftijd van de druggebruikers was 26.

 

Er zijn vele studies die hersenbeschadiging aantonen zowel na misbruik van geïnjecteerde of gerookte heroïne. Zij tonen degeneratie van de hersenen naar een sponsachtige toestand, wat resulteert in totale zwakte, spastische aanvallen en permanente hand tremoren.

 

Overdoses die overleefd worden kunnen zuurstoftekort geven in de hersenen dat tot cognitieve achteruitgang kan leiden. Onderzoek toont aan dat zelfs wanneer een persoon heroïne injecteert in lage hoeveelheden (te laag is om een overdosis veroorzaken), dat al een zuurstofdaling in het bloed geeft (5-30 minuten) dat voldoende is om de hersenen te beschadigen en orgaanschade  te veroorzaken.

 

Slaapapneu (ademhaling die herhaaldelijk stopt tijdens de slaap) bij sommige heroïne verslaafden kan verder bijdragen aan een gebrek aan zuurstof naar de hersenen.

 

bron narconororg

 

Afbouwen ? Hulp nodig? Verslaafd? Medisch Spreekuur Partydrugs?  Lees meer..

Het Trimbos instituut biedt een E-Health cursus aan bij drugsgebruik

Liever anonieme hulp? Online begeleiding drugsprobleem                                           

ALCOHOL

Alcohol is slecht voor de hersenen. Alcohol  werkt verdovend op alle hersencellen, waardoor de communicatie tussen de neuronen vertraagt.

Op termijn zullen er ook hersencellen verloren gaan. Het verlies aan hersenweefsel wordt zeer duidelijk vanaf het dagelijks drinken van 6 glazen. Ook over korte periode...(vakantiezuipen) Dit verlies heeft o.a. te maken met het feit dat alcohol giftig is voor de hersencellen en door tekorten aan vitamine B1, als gevolg van alcoholgebruik.

Met name de prefrontale cortex kan aangetast raken. Tussen 12 en 18 jaar komt vooral dat voorste gedeelte van het brein, de prefrontale cortex, tot rijping. De prefrontale cortex kan zich niet normaal ontwikkelen.  Deze speelt een rol bij redeneren, plannen, problemen oplossen, rekening houden met anderen, zelfcontrole en het 'geweten'.

Ook het geheugen gaat dan achteruit. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling en verhoogd kwetsbaar voor de negatieve effecten van alcohol.  

hersenletsel-door-alcohollarge.jpgFile:Prefrontal cortex (left) animation.gif

Drinken onder de 16 jaar wordt dus sterk afgeraden. Niet alleen treedt er veel sneller schade aan de hersenen op. Het is ook zo dat jonge kinderen veel sneller een levensgevaarlijke alcoholvergifting krijgen.

 5-shot-vragenlijst-nhg-alcohollarge.jpg

  

Korsakov een van de meest bekende aandoeningen van de hersenen bij teveel alcoholgebruik, hoeft niet altijd pas na jarenlang drankmisbruik op te treden. Enkele weken 'vakantiezuipen' is al een aanleiding. Openbaarde deze ziekte zich voorheen meestal pas bij vijftigplussers, artsen hebben nu de eerste gevallen van Korsakov al bij twintigers vastgesteld.  

Gevolgen van alcohol op de hersenen:

 

 • Alcoholgebruik heeft een sterke invloed op de frontale cortex (voorste gedeelte van de hersenen). Dit gedeelte is verantwoordelijk voor zelfcontrole en het sociale functioneren, maar ook voor doelgericht handelen, redeneren en problemen oplossen. Schade aan de frontale cortex zorgt dus voor een achteruitgang in intellectuele vaardigheden. Door het verminderen van de zelfcontrole is er meer kans op impulsieve reacties en zijn er minder remmingen, o.a. om verder te blijven drinken.

 

 • O.a. door het effect op de hippocampus worden herinneringen van het korte termijn geheugen niet doorgegeven aan het lange termijn geheugen. Hierdoor ontstaan black-outs. Langdurig drinken heeft dikwijls ook belangrijke gevolgen voor de geheugenwerking in het algemeen.
  Zie ook: geheugenstoornissen »

 

 • De invloed van alcohol op het cerebellum (kleine hersenen), achteraan het hoofd) zorgt voor stoornissen in motoriek, coördinatie en evenwicht. Dit is reeds merkbaar wanneer iemand eenmalig stevig doordrinkt. Langdurig overmatig drinken kan soms leiden tot permanente beschadigingen.

 

 • De medulla in de hersenstam is verantwoordelijk voor een aantal autonome functies zoals ademhaling en hartslag. Wanneer dit gedeelte verdoofd wordt door veel drinken kan er coma optreden en kan men overlijden. Vooral binge drinkers die op korte tijd grote hoeveelheden alcohol drinken, lopen dit risico.

 

 • De hypofyse is een klier die zich midden in het hoofd onder de hersenen bevindt. De hypofyse is verantwoordelijk voor een heel aantal hormonen, waaronder het groeihormoon. Veel drinken op jonge leeftijd kan daardoor groeistoornissen in de hand werken.

 

 • De hersenen ontwikkelen zich tot men ongeveer 23 jaar is. Tot die tijd zijn ze extra kwetsbaar voor giftige invloeden. Overmatig drinken vanaf jonge leeftijd kan dan voor onherstelbare beschadigingen zorgen. Hierdoor worden denkprocessen, geheugen en zelfcontrole negatief beïnvloed.

 

 • Vanuit verscheidene wetenschappelijke studies neemt men aan dat mensen die 25 glazen alcohol per week drinken, hersenschade zullen oplopen. Voor vrouwen ligt deze grens waarschijnlijk lager. Lichamelijke verslaving aan alcohol is dus niet noodzakelijk om toch schade op te lopen. bron alcohohulp.be                                          

FAS(D) - FOETAAL ALCOHOL SYNDROOM

Als een zwangere vrouw drinkt riskeert ze hersenbeschadigingen bij haar ongeboren baby. Dit wordt Foetaal Alcohol Syndroom, of FAS, genoemd.

 

Eén avond drinken kan al genoeg zijn om lichamelijke en neurologische beschadigingen bij de ongeboren baby te veroorzaken.

Deze kinderen kunnen neurologische afwijkingen, gezichtsafwijkingen, gedragsafwijkingen, vertraagde groei hebben en zijn vaak verstandelijk beperkt, fysiek aangetast, hebben onvoldoende rem en een geweten dat niet of slechts matig functioneert.

 

De lichamelijke afwijkingen in hun gezicht: een rechte bovenlip, een brede neus, hangende ogen en slechte tanden.

 

Zie http://www.fhs.mcmaster.ca/pblonline/fas.htm

 

In Nederland worden elk jaar meer dan vijfhonderd FAS-kinderen geboren. 

 

 1-fasfacelarge.jpg

 Lees meer...

 Wat zijn de kenmerken van FAS(D) bij de geboorte?

 • Afgeplat gezicht
 • Platte neusbrug, neus die enigszins omhoog staat (epicanthal folds)
 • Overhangende oogleden
 • Ogen staan iets verder uit elkaar
 • Ogen lijken kleiner
 • Rechte en smalle bovenlip (philtrum reduced)
 • Terugwijkende kaak en kleine kin (micrognathia)
 • Lage oren
 • Afwijkingen aan organen, zoals het hart, de lever en de longen.
 • Kleinere hoofdomtrek
 • Laag geboortegewicht

 

Wat zijn de kenmerken van FAS bij kinderen en op latere leeftijd?

 • Slechte spiercoördinatie,
 • Slechte zuigreflex , later slechter kauwen
 • Groeivertraging, tenger zijn
 • Overgevoeligheid voor geluid, licht, tast
 • Problemen met het zicht,
 • Stemmingswisselingen,
 • Zwakke sociale vaardigheden en functioneren,
 • Problemen met taalontwikkeling,
 • Geheugenproblemen,
 • Leerproblemen en een lager dan gemiddeld IQ,
 • Autistisch gedrag
 • Hyperactiviteit en schrikachtigheid,
 • Verhoogd risico tot alcoholisme, drugsmisbruik en criminaliteit,
 • Verhoogd risico op gedragsstoornissen en zelf geestesziekten,
 • Verhoogd risico op depressies.

 

Is FAS te behandelen of te genezen?

Het antwoord hierop is heel eenvoudig te geven. Het Foetaal Alcohol Syndroom is een onherstelbare en niet te behandelen aandoening die een kind zijn of haar hele leven met zich mee zal moeten torsen.

 

Lees de beantwoording Kamervragen over zwangeren die alcohol blijven drinken van Staatsecretaris van Rijn (VWS) hier: bit.ly/J5dV3m  (11-12-2013)                                    

KORSAKOV

Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen wordt aangetast.

Hierdoor ontstaat geheugenverlies. De patiënt verliest vooral het vermogen om iets nieuws te leren, terwijl vaak ook het begrip van tijd gestoord raakt.

 

Het gedrag van de patiënt verandert. Deze kan niet meer voor zichzelf zorgen. Iemand met Korsakov kan zich verbaal goed uitdrukken en een beeld van zichzelf schetsen dat heel aannemelijk klinkt, maar weinig met de realiteit van doen heeft.

 

Dat wordt ook wel confabuleren genoemd, want van bewust liegen is meestal geen sprake.

 

Het syndroom is genoemd naar de Russische psychiater die de verschijnselen van geheugenproblemen constateerde zonder dementie en een verband legde met alcoholmisbruik.

 

VITAMINE B1 TEKORT

De directe oorzaak is een gebrek aan vitamine B1. Wie te weinig van deze vitamine opneemt raakt al snel door zijn lichaamsvoorraad heen.

Vitamine B1 wordt niet in het lichaam zelf gemaakt maar moet via voedsel opgenomen worden. Onder andere via : graanproducten, aardappelen, eigeel, lever, melkproducten, peulvruchten.

 

Mensen die teveel alcohol drinken eten steeds minder. Dat komt onder andere door de suikers die zich in alcoholhoudende dranken bevinden en een bron van calorieën zijn.

Daarbij komt dat door alcohol de slijmvliezen van de darmen beschadigd raken waardoor de vitamine B1 niet goed opgenomen kan worden.

 

Bovendien is de lever, waar de vitamine B1 opgeslagen wordt, ook beschadigd. Er is dus sprake van een combinatie van factoren waardoor er te weinig vitamine B1 in de bloedbaan opgenomen kan worden.

 

Voordat de vitamine B1 een kritische ondergrens bereikt heeft, ontstaat er een acuut en levensbedreigend ziektebeeld: de Wernicke-encefalopathie of syndroom van Wernicke.

 

Dit ziektebeeld is te herkennen aan oogbewegings- en loopstoornissen en verwardheid. Dit kan overgaan in coma en leiden tot de dood. Dit ziektebeeld is echter niet altijd duidelijk aanwezig.

 

In deze fase kan er bij het geven van een flinke hoeveelheid vitamine B1, in de vorm van injecties het syndroom van Korsakov nog voorkomen worden. 

 

Omdat het syndroom van Wernicke in 80 tot 90% van de gevallen voorafgaat aan het Syndroom van Korsakov spreekt men vaak over het syndroom van Wernicke-Korsakov.

 

HOE HERKEN JE HET ZIEKTEBEELD

Hoe herken je het ziektebeeld wat optreedt bij deze vorm van hersenletsel?

Lees meer...

 

MEER INFORMATIE?

 • Bel de Infolijn 0900-1995 voor meer informatie of advies

   (€ 0.10/min)

 

  

Zorgprogramma

In samenwerking met prof.dr. Anne Goossensen is een wetenschappelijk onderbouwd zorgprogramma ontwikkeld voor cliënten met het Korsakov syndroom.


Dit programma is ontwikkeld voor de behandeling van deze doelgroep in het algemeen en in het bijzonder voor de behandeling en begeleiding van cliënten die wonen in de zorginstellingen van de vier samenwerkende organisaties.

 

Reeds opgedane kennis en ervaring kan op deze wijze worden vermeerderd en uitgewisseld. De leefsituatie van cliënten met het syndroom van Korsakov kan hierdoor verbeteren.

 

Ook wordt gestreefd naar tijdige signalering met als gevolg tijdig kunnen starten met specifieke behandeling.


Als blijkt dat er (beginnende) alcoholproblemen zijn, kan de huisarts doorverwijzen naar bijvoorbeeld de kortdurende cursus in 7 weken alcohol de baas of naar een online behandeling, zoals bij Webzorg.

Het Trimbos instituut heeft E-health cursussen o.m voor alcohol en drugsgebruik.

www.minderdrinken.nl

Zorgprogramma 2007 (25 euro)

 

Zoekt u meer informatie of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?

Het telefonisch informatienummer 06 102 59 369  

                                            

 

FILMPJES OVER KORSAKOV

Als de filmpjes niet zichtbaar zijn : 
film 1 klik hier belevingsfilm GGZ Korsakov

film 2 klik hier korsakov patiënten steeds jonger

film 3 klik hier TV BNN Tim op bezoek bij een Korsakov verzorgingstehuis

 

bron: Korsakov kennis centrum , Hersenstichting Nederland, Wetenschap 24, Drugsinfoteam, http://www.narconon.org/drug-abuse/heroin/organs.html hersenletsel-uitleg , http://www.locourant.nl/nieuws/algemeen/9689-desiree-spronk-promoveert-aan-radboud-universiteit-met-verschillen-in-effecten-van-cannabis-en-cocaine-op-cognitieve-controle