Home » Oorzaken Ziektebeelden » Hersenletsel door infectie » Sepsis Bloedvergiftiging

Sepsis - Bloedvergiftiging

Sepsis is de ontspoorde reactie van het lichaam op een infectie, waarbij er levensbedreigende verstoringen optreden in de werking van organen. Deze ontspoorde reactie treedt op wanneer bacteriën of andere ziektekiemen of hun gifstoffen in de bloedbaan terecht komen of zoveel ontstekingsstoffen vrijmaken dat er in het bloed een massale ontstekingsreactie op gang komt.

 

Wat normaal gebeurt in een ontstoken vinger, gebeurt dan op (veel te) grote schaal in het hele lichaam. De ontstekingsreactie raakt ‘oververhit’ en brengt daardoor juist schade toe aan het lichaam. Longen, nieren, hart, hersenen of lever dreigen uit te vallen.

 

Er treedt zuurstoftekort op, bloedvaten kunnen gaan lekken, de bloedstolling raakt ontregeld en de bloeddruk kan gevaarlijk dalen. Als, in het laatste geval, dit niet met de toediening van veel vloeistof verbetert en er speciale bloeddruk-verhogende medicijnen aan te pas moeten komen, spreek je van een ‘septische shock’.

 

Opname op de Intensive Care afdeling is dan aan de orde. In alle gevallen, ook zonder IC-opname, is een sepsis levensbedreigend. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld en de behandeling wordt ingezet, hoe groter de overlevingskans.

 

Het brein heeft het zwaar te verduren tijdens een sepsis. Een uiting hiervan is bijvoorbeeld het delier, dit is het optreden van acute verwardheid. Veel mensen ervaren dan ook cognitieve gevolgen bij hun herstel van een bloedvergiftiging - sepsis zoals problemen met het geheugen, de concentratie, het verdelen van de aandacht.

 

Voor alle informatie en een handzaam boek over (het herstel na) sepsis en voor mogelijkheden van nazorg verwijzen wij door naar www.sepsis-en-daarna.nl

 

https://www.sepsis-en-daarna.nl/sepsis-lotgenoten-dag/

Bron: Deze pagina is in samenwerking met sepsis en daarna + Idelette N. geschreven