De ZOEKFUNCTIE zie je op je mobiel als je het MENU aanklikt = 3 streepjes ( Icoontje) Bovenin het menu.

Home » Over ons » Dag van Overprikkeling » Aankondiging PERS

Aankondiging PERS 2019

Bericht voor de kranten / schrijvende pers

Ieder mens heeft het recht om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is alleen niet haalbaar voor hen met ernstige vorm van zintuiglijke overprikkeling.

Op zondag 23 juni 2019 is het weer de internationale Dag van Overprikkeling, in 2017 gelanceerd door Hersenletsel-uitleg. Hersenletsel-uitleg is de winnaar van de Gouden Speld van verdienste 2019 voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Met de internationale Dag van Overprikkeling tracht de stichting achter de website meer bewustwording en kennis over overprikkeling als gevolg van hersenletsel en hersenaandoeningen te realiseren. Veel mensen met een hersenletsel hebben te maken met sensorische overprikkeling  dat inhoudt dat  bijna elke zintuiglijke prikkeling voor een overmatige reactie van het zenuwstelsel zorgt met dagen-wekenlang ziek voelen.

Bij deze mensen worden de zintuiglijke en cognitieve prikkels niet meer gefilterd in het brein en komt alles wat je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft en denkt of onthouden moet overweldigend en ziekmakend binnen. (Niet te verwarren overigens met de term geprikkeld zijn of prikkelbaar zijn dat een vorm van agressie inhoudt!!)

Mensen met hersenletsel en sensorische overprikkeling kunnen daardoor NIET deelnemen aan het openbare leven, aan het sociale leven van gezin- familie- en vereniging maar veelal ook niet meer aan het arbeidzame leven. Omdat het probleem zo onbekend is weet het UWV hier vaak niet mee om te gaan.  

Als mensen met hersenletsel en sensorische overprikkeling niet meer thuis kunnen wonen door het hersenletsel is er geen prikkelarm verpleeghuis beschikbaar. Daar wil Hersenletsel-uitleg.nl  verandering in maken met het eerste prikkelarme woon-zorgcomplex ter wereld voor mensen met hersenletsel en overprikkeling..

Deze mensen met hersenletsel en sensorische overprikkeling  vormen een stille epidemie wereldwijd, niet gezien, niet erkend, niet herkend en niet begrepen.

Het thema van het jaar 2019 is daarom ook: “begrip begint bij erkenning”.


Cijfers: In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 nieuwe mensen te maken met een vorm van hersenletsel, ongeveer de helft van dit aantal mensen houdt een blijvende vorm van sensorische overprikkeling over.

Uw regio
Wilt u in uw krant aandacht aan de Dag van Overprikkeling besteden, dan weten wij mensen in uw regio die geïnterviewd willen worden over hun leven met overprikkeling. Help dit gevolg van hersenletsel in de bekendheid. Laten we hen een gezicht en een stem geven.
Wij kunnen een afbeelding sturen die u eventueel ter begeleiding in de krant kunt plaatsen.
Omdat 23 juni dit jaar op een zondag valt, bent u vrij om eerder of later aandacht te besteden aan deze Dag van Overprikkeling.

Voor meer vragen kunt u mailen naar hersenletseluitlegpers6@mail.com

Tips wat te laten benoemen in een interview.
We zouden graag in het interview terugzien wat overprikkeling is, wat het met mensen doet, maar ook welke verschillende vormen voorkomen. Er zijn velerlei variaties en gradaties van overprikkeling ten gevolge van hersenletsel.
Graag de geïnterviewde ook vragen naar de overprikkeling die zij kennen bij anderen om het algemene beeld duidelijker te schetsen voor de lezers. Als er nog aanvullende kennis nodig is, kijk dan op onze site www.overprikkeling.com voor meer informatie.

Moeite met denken, geen twee geluiden tegelijk aankunnen, geen achtergrondgeluid kunnen verdragen,  klachten van hoofdpijn, misselijkheid, uitputting, fysiek ziek zijn met lange hersteltijd per overprikkeling, sommigen raken in korte bewusteloosheid of krijgen tijdelijke (halfzijdige) uitval van spieren. Het is niet een beetje moe, het is een fysiek lijden door niet kunnen filteren van prikkels..

We willen met dit interview namelijk een zo compleet mogelijk beeld schetsen van het fenomeen ‘Overprikkeling’. Mocht u geen tijd hebben voor een interview, kunt u dan de afbeelding van de Dag van Overprikkeling plaatsen? Het liefst met de zin: “ In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 nieuwe mensen te maken met een vorm van hersenletsel, ongeveer de helft van dit aantal mensen houdt er een blijvende vorm van sensorische overprikkeling aan over”.


Samen met u kunnen we ook deze mensen een stem en een gezicht geven.

Onze hartelijke dank hiervoor.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Hersenletsel-uitleg
P.S.
Mocht u in de gelegenheid zijn om meer aandacht te besteden of kent u televisiemakers…weet dat wij een professioneel gefilmde documentaire klaar hebben liggen van een vrouw die helaas kwam te overlijden, omdat zij vanwege haar overprikkeling zich niet kon laten behandelen in het ziekenhuis met chemotherapie voor kanker. Elke geluidje van het ziekenhuis en elke lamp waren teveel. Ze is gefilmd in de laatste week van haar leven. Ze liet een man na en een dochtertje van nog maar twee jaar. Welke omroep durft het aan om deze film van 20 minuten uit te zenden?