Cerebrale Parese / CP

 In het Engels Cerebral Palsy

Wat betekent het?

Parese betekent gedeeltelijke onvolledige verlamming, spierzwakte  Grieks: πάρεση, páressi - de [musculaire] zwakte  Cerebraal betekent van de hersenen. Letterlijk betekent cerebrale parese dus hersenverlamming.

De term verlamming is verwarrend: bij cerebrale parese zijn de hersenen niet in staat de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op de goede manier te laten samenwerken.

Dat zie je bij spasticiteit. Meestal heeft de stoornis betrekking op het gedeelte van de hersenen dat te maken heeft met bewegen en spreken.

Cerebrale parese, ook wel cerebrale palsy of spasticiteit genoemd, is een ontwikkelingsstoornis welke gekenmerkt wordt door motorische stoornissen (onder andere spasme en krampachtig bewegen). Een intellectuele achterstand en epileptische aanvallen komen eveneens dikwijls voor.

 

 

Niet aangeboren of aangeboren?

Cerebrale parese onstaat vaak in de zwangerschap waardoor er een dicussie ontstaan is of deze vorm van hersenbeschadiging bij de Niet Aangeboren hersenletsels hoort.

De oorzaken verschillen; een infectie tijdens de zwangerschap, zoals rodehond (rubella), cytomegalie of toxoplasmose, maar ook drugs of medicijngebruik bij de moeder.

Zuurstofgebrek in de baarmoeder of zuurstoftekort van het kind tijdens de weeën, bij een moeilijke bevalling kan cerebrale parese tot gevolg hebben .

Cerebrale parese kan ook ontstaan in de vroege kindertijd door een hersenvliesontsteking of een hoofdletsel. Dan is het duidelijk Niet Aangeboren Hersenletsel. Wij willen zelf niet meedoen aan de discussie onder welke noemer de naam valt. Wij willen aandacht vragen voor een groep die soms tussen wal en schip valt.

 

Kenmerken

Bij een cerebrale parese zijn er houdings- en bewegingsstoornissen en vaak ook stoornissen in de gevoelsgewaarwording, communicatie en het gedrag.

Door beschadiging van de hersengedeelten die de spieren aansturen, is er sprake van een gedeeltelijke verlamming (parese) die in ernst kan verschillen.

Hierdoor kunnen spieren niet normaal gebruikt worden en zijn lichaamsbewegingen beperkt.

Vaak zijn er bij een cerebrale parese ook stoornissen van het gezichts- en spraakvermogen en van het gehoor.

Ook zijn er vaak leermoeilijkheden, epilepsie en een achterstand in de geestelijke ontwikkeling.

Samenvatting:

 • houdings- en bewegingsstoornissen
  • ataxie moeite met coördineren van bewegingen
  • athetose voortdurende krampachtige buigen en strekken van vingers en tenen
  • dystonie spierspanning in ledematen is verontregeld
  • hypotonie te lage spierspanning
  • spasticiteit ledematen verkrampen of verstijven
 • gedeeltelijke verlamming verschillend in ernst
 • stoornissen in gevoel gewaarwording
 • stoornissen in communicatie
 • stoornissen in gedrag
 • gezichtsvermogen kan aangetast zijn, CVI
 • spraakvermogen kan aangetast zijn
 • er kunnen leermoeilijkheden zijn
 • epilepsie komt voor
 • achterstand in ontwikkeling

 

 foto van crowdfunding voor CP
 


 • 50% van de mensen met cerebrale palsy is spastisch (men kan de ledematen niet bewegen)

 • 25% van de mensen met cerebrale palsy heeft last van athetose

 • 10% heeft last van stijfheid rond de gewrichten

 • 10% heeft moeite vrijwillige bewegingen te maken

 

Drie hoofdtypen

Bij sommige kinderen kunnen de verschijnselen van meer dan één type tegelijk optreden.

 

 • spastische cerebrale parese:

Bij dit meest voorkomende type, zijn een of meer spiergroepen stijf, waardoor kinderen moeite hebben zich te verplaatsen of voorwerpen vast te pakken en los te laten.

 

 • dyskinetische cerebrale parese:

Dit wordt veroorzaakt door beschadiging van de kleine hersenen (het cerebellum) en bepaalde gebieden in de grote hersenen die voor een normale lichaamshouding en coördinatie zorgen (de nuclei basales).

Bij dit type cerebrale parese maakt het lichaam onbewuste en doelloze   bewegingen, ook in rust, waardoor spreken, slikken, eten en het vastpakken van voorwerpen worden bemoeilijkt. Door de lage spierspanning (slappe spieren) kunnen deze kinderen slecht zitten en lopen.

 

 • atactische cerebrale parese:

Dit is een zeer zeldzaam voorkomende vorm waarbij  het evenwichtsgevoel en het vermogen om diepte in te schatten aangetast zijn.

Kinderen met dit type cerebrale parese staan wankel op hun benen en zetten de voeten abnormaal wijd uit elkaar bij het lopen. Het verrichten van taken waarbij fijne motoriek is vereist, zoals schrijven en kleine voorwerpen vasthouden, kost meer tijd en moeite dan bij gezonde leeftijdsgenoten.

 

Verschijnselen cerebrale parese

Bij een cerebrale parese is sprake van een of meer van de volgende verschijnselen: trage reacties, prikkelbaarheid, slecht eten (moeite met zuigen en slikken), bevingen in armen en benen, abnormaal hoog huilen, toevallen (epilepsie), een ongebruikelijke lichaamshouding en afwijkende reflexen.

 

De verschijnselen van een cerebrale parese kunnen al bij de geboorte of kort daarna worden waargenomen maar ook pas later ontstaan.

Als ouders merken dat hun kind moeite heeft met omrollen, kruipen, zitten, lopen of praten, is dat een reden voor verder onderzoek.

Vereniging cerebrale parese

De website www.bosk.nl geeft een goede opsomming van de vragen die ouders kunnen hebben:

 • Waarom heeft mijn baby zijn duim zo krampachtig in z'n vuistje?
 • Waarom beweegt mijn kind anders met armen en benen?
 • Waarom lacht mijn kind op onverwachte momenten?
 • Waarom verlies ik ongewild steeds speeksel?
 • Waarom is praten zo lastig?
 • Waarom doet mijn kind nog niets?
 • Gaat mijn kind lopen?
 • Is er iets te doen aan mijn vermoeidheid?

 

Gevolgen: zie BOSK vereniging van mensen met een lichamelijke handicap

Deze vereniging doet heel veel op het gebied van cerebrale parese.

In het Engels is Birth Injury Guide aanbevelenswaardig over CP en aangeboren aandoeningen.

Filmpjes over cerebrale parese:

 

filmpje revalideren of  http://youtu.be/08Viiedg0YY

filmpje van Sven of http://youtu.be/W0MO3WnsutY

filmpje van Sam of http://youtu.be/BfjvS6AWbjQ

Filmpjes over athestose:

 

Goede Engelstalige website over CP:  Birth Injury Guide 

 


 

BRON: Hijdra, A., Koudstaal, P.J. and Roos, R.A.C. (2003), Neurologie, 3rd ed, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen.
Rosenbaum, P. (2003), “Cerebral palsy: what parents and doctors want to know”, BMJ, no. 326, 3rd May, pp. 970-974.
Clarke, C.R.A. (2002), Neurological diseases and diseases of voluntary muscle, in: Kumar, P. and Clark, M. (eds.) Kumar and Clark Clinical Medicine, 5th edn, W.B. Saunders Company, Edinburgh. GezondVGZ BOSK